Visualisering fra lokalplanen

Visualisering fra lokalplanen

Hildis Have tæt på endelig vedtagelse

Politikerne i byplanudvalget stemte lokalplanen for det kommende boligbyggeri på Vibekevej, over for Hillerød Station, igennem. "Byggeriet passer godt ind og tilfører området en samlet værdi," siger næstformand

Af
Mette Dolmer Thygesen

Lokalplanen for 85 nye boliger i 2-6 etager over for Hillerød Station er nu meget tæt på at blive vedtaget. I hvert fald bakkede et politisk flertal i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget op om lokalplanen for det kommende byggeri Hildis Have på deres møde i onsdags, 6. februar.

Byggeriet passer godt ind og tilfører området en samlet værdi

Udvalget sender lokalplanen videre på baggrund af forvaltningens indstilling og på baggrund af dialogen med borgerne – og hensynet til, hvilket samlet udtryk man gerne vil have i området, som ligger stationsnært, siger Mie Lausten (S), næstformand i udvalget:

Visualisering fra lokalplanen

Visualisering fra lokalplanen

"Projektet indeholder mange gode elementer med klyngebygningerne, det justerede etageantal, de grønne tage og det åbne grønne stiforløb gennem boligområdet. Byggeriet passer godt ind og tilfører området en samlet værdi. Ligesom det vil tilføre flere lejligheder i forskellige størrelser til bymidten og tæt på offentlig transport. Det har været en forudsætning, at kommuneplanens retningslinjer for parkering er blevet overholdt med parkering i kælderplan, og at den hvide bygning over for Marie Mørks Skole (Sdr. Jernbanevej 25, red.) bevares i sit udtryk, og uden at den øverste etage på det nye byggeri er dominerende fra den vinkel".

Projekt skrumpede

Byggeprojektet vakte i første omgang store protester, særligt fordi to historiske bygninger på bygningerne Vibekevej 9 og 11 skal rives ned for at gøre plads til det nye byggeri.

På det første dialogmøde i juni mødte mødte også cirka 80 borgere op. De indledende protester fik projektet til at skrumpe i størrelse. Højden blev sat ned fra 3-7 etager til 2-6 etager. Projektets udgangspunkt var 114 nye boliger, men der blev altså taget 29 boliger fra. Ved borgermødet i oktober for lokalplanforslaget, hvor projektet var reduceret, deltog kun halvt så mange mennesker.

I høringsperioden er det heller ikke væltet ind med protester mod byggeriet - blot fem høringssvar er der indkommet. Høringssvarene udtrykker blandt andet bekymring for øget trafik på Vibekevej, og nogle ønsker, at bygningerne Vibekevej 9 og 11 skal bevares. Andre udtrykker kritik af byggeriets arkitektur og tæthed.

SF imod

Udvalgsmedlem Peter Langer (SF) tog forbehold for sagen:

Vibekevej havde fortjent en udbygning efter en samlet plan. Lige nu er det et noget rodet område

"SF kan ikke gå ind for lokalplanen, dels fordi den strider imod kommuneplanens fire etager som maks.-højde, dels fordi der skal nedrives bygninger, som af museet betegnes som bevaringsværdige. Vibekevej havde fortjent en udbygning efter en samlet plan. Lige nu er det et noget rodet område med en tom TDC-bygning med stor P-plads, kompakt nybyggeri, børnehave og ældre villaer. Man burde i stedet have fulgt helhedsplanen for Stationszonen fra 2009 nøjere. Den taler om byggeri på 2-4 etager på Vibekevej, hensynet til bevaringsinteresser og vigtigheden af en tryg og åben indgang med cykelsti til byen fra Stationen. Sådan gik det desværre ikke," fortæller han Hillerød Posten.

Lokalplanen skal godkendes af byrådet senere på måneden. Deres møde finder sted onsdag 27. februar.

Perspektivbillede af det nye byggeri, set fra Vibekevej. Foto fra loklaplansforslaget

Perspektivbillede af det nye byggeri, set fra Vibekevej. Foto fra lokalplansforslaget

Hildis Have

    Består af cirka 85 nye boliger fordelt på fem boligklynger på Søndre Jernbanevej 25, Vibekevej 11, 9, 7 og 7A. Boligklyngerne består af bygningskroppe med varierende højde fra 2-6 etager. Bebyggelsesprocenten for projektet er 155 % for området under ét.

    Bygherren, RG2 Ejendomme og PKA Pension, står også bag etagebebyggelsen, The Hill, på hjørnet af Søndre Jernbanevej, samt The Hill, etape 2, ved Vibekevej. Bygherre har derfor en vision om at skabe et sammenhængende bykvarter ved opførelsen af det nye byggeri. Arkitekter er Force4 Architects

    Består af mindre boliger på mellem 65 og 85 kvadratmeter. Derudover findes enkelte boliger på godt 100 kvadratmeter. Der etableres et større fælleshus centralt i bebyggelsen, og en af boligklyngerne kan rumme et seniorbofællesskab.

    Ejendommen på Søndre Jernbanevej 25 bevares og renoveres som den første renovering med Nordisk Svanemærke . Det nye byggeri påtænkes også opført efter det nordiske miljømærke Svanemærket.

    Der anlægges en parkeringskælder under bebyggelsen til hele bebeboelsen. Vejadgangen til den nye bebyggelse sker fra Vibekevej.

Publiceret 12 February 2019 19:00