Både politikere og forvaltning bakkede op om volumenstudie 2, som består af tre selvstændige bygninger, fremfor én karré. Illustration: Mikkelsen Arkitekter

Både politikere og forvaltning bakkede op om volumenstudie 2, som består af tre selvstændige bygninger, fremfor én karré. Illustration: Mikkelsen Arkitekter

Markedspladsen: Politisk opbakning til hotel-skitser

Politikerne i byplanudvalget bakkede op om forvaltningens foretrukne hotelprojekt, som består af tre sammenhængende bygninger i op til fem etager på Markedspladsen

Af
Mette Dolmer Thygesen

hotel Både politikere og forvaltning er enige om, hvilket hotelprojekt bygherren skal arbejde videre med på Markedspladsen centralt i Hillerød.

Ud af de to projekter, som er sendt i høring, og som politikerne kunne vælge imellem på mødet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget onsdag, var der enighed om at gå videre med projekt 2, som består af tre selvstændige bygninger, alle på fem etager.

"Udvalgsmedlemmer har den fælles holdning - med udgangspunkt i både hvad forvaltningen har indstillet, og hvad borgerne bakkede mest op om på borgermødet i januar, at projekt 2 giver det bedste udtryk udadtil," siger næstformand i udvalget, Mie Lausten (S).

Mindre massivt

Begge projekter er rent arkitektonisk og byplanmæssigt indpasset til de eksisterende omgivelser – også nærheden til Frederiksborg Slot, vurderer forvaltningen. I begge projekter er længen med hotellet ud mod Slangerupgade ens med en tilbagetrukket stueetage, der giver et opholdsareal ud mod Slangerupgade. Derudover har begge forslag en tilbagetrukket penthouse på 5. etage. Begge forslag er i overensstemmelse med Kommuneplan 2017.

De to projekter adskiller sig dog ved, at projekt 1 er en lukket karrébebyggelse, som ifølge forvaltningen ikke er en almindelig byggemåde i bymidten. "Den vil derfor skille sig ud fra den øvrige bebyggelse," skriver forvaltningen i sagsfremstillingen. Desuden kan projekt 2 med sine tre selvstændige bygninger fremstå mindre massivt end projekt 1, vurderer forvaltningen.

Begge projekter har åben offentlig adgang til det indre gårdrum med gennemgang fra Slotsgade og Mølletorvet til Markedsstræde. Og også her fungerer projekt 2 bedst, vurderer forvaltningen:

"Denne offentlige gennemgang og struktur bliver mest velfungerende og synlig i projekt 2". Projekt 2's med de tre selvstændige bygninger skaber "en større og mere indbydende åbning til gårdrummet end hvad tilfældet er i projekt 1, hvor der kun er adgang gennem mindre portåbninger i facaderne," skriver forvaltningen.

På borgermødet 3. januar udtrykte de fleste fremmødte borgere, at de helst slet ikke så byggeri på Markedspladsen. Men de få, som kom med en holdning til de to projekter, mente også, at projekt 2 vil være det bedste.

Og det bakkede politikerne i udvalget altså også op om.

Skitseprojekter

De to projekter er indtil videre blot såkaldte 'volumenstudier' - altså tegninger af det kommende byggeris omfang i forhold til omgivelser, som er udgangspunkt for det videre arbejde med en lokalplan for Markedspladsen. Der er altså endnu ikke lagt fast, hvilke materialer der skal bruges.

"Det er indtil videre et skitseprojekt, som der skal arbejdes videre med," understreger Mie Lausten.

Forvaltningen lægger i sagsfremstillingen op til, at bygningen på Markedspladsen gives et "egenartet arkitektonisk udtryk, og at de enkelte længer i karréen kan gives hver sin bearbejdning". Lokalplanen skal "åbne for en bred vifte af materialer for at muliggøre en interessant og egenartet bebyggelse," anbefaler forvaltningen.

Begge projekter har en åben facade ud mod Slangerupgade, hvor man kan tage ophold i solen, og det vil være muligt at etablere udeservering på strækningen, hvor træerne enten bevares eller genplantes. På mødet i januar udtrykte borgerne skepsis over for, om den nye plads vil blive brugt, da Slangerupgade er meget trafikeret.

Der skal arbejdes videre med en løsning for busparkering på pladsen, og borgerne ønsker, at der stadig skal være offentlig parkering for personbiler på pladsen.

Den foreløbige tidsplan for projektet er nu, at lokalplansforslaget skal behandles i maj, hvorefter det kommer i offentlig høring i juni-august. Derefter kan lokalplanen vedtages i udvalg og byråd til oktober.

Publiceret 09 February 2019 11:00