Nordsjælland er hvin-andens foretrukne ynglested. Hvinanden yngler ved søer omgivet af løvskov, hvor den placerer sin rede i hule træer f.eks. i forladte sortspættehuller, men også i redekasser. Herfra hopper ællingerne ud, når de er klar til at følge efter deres mor ned til vandet. Foto: Per Finn Nielsen

Nordsjælland er hvin-andens foretrukne ynglested. Hvinanden yngler ved søer omgivet af løvskov, hvor den placerer sin rede i hule træer f.eks. i forladte sortspættehuller, men også i redekasser. Herfra hopper ællingerne ud, når de er klar til at følge efter deres mor ned til vandet. Foto: Per Finn Nielsen

Kom med ideer til nationalparken

Frem til den 28. april 2019 kan du komme med ideer til den plan, som der skal laves for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

natur En naturskattejagt for børn på mobilen eller et laug af frivillige, der med le skaber plads til sjældne orkidéer. Det er to eksempler på projekter, som kunne være en del af den nationalparkplan, som Nationalpark Kongernes Nordsjælland nu er gået i gang med at skrive.

Planen skal beskrive, hvordan nationalparken skal udvikle sig over de næste seks år. Nationalparken efterlyser derfor ideer til projekter, der styrker eller formidler områdets natur, landskab og kulturhistorie eller skaber nye muligheder for friluftsliv, erhverv og turisme.

"Det er afgørende, at lokale lodsejere, virksomheder, foreninger og ildsjæle er med til at udvikle nationalparken. Derfor inviterer vi alle til at komme med deres bud på, hvordan vi laver en helt fantastisk nationalparkplan, der bygger på frivillighed, samarbejde og lokal forankring," udtaler Carl Bruun, formand for bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

På nationalparkens hjemmeside www.nationalparkkongernesnordsjaelland.dk kan du indsende din idé eller finde inspiration til projekter. Sidste frist for at komme med ideer er 28. april.

Forventer mange ideer

De andre nationalparker har modtaget mange hundrede ideer til deres nationalparkplaner, og Nationalpark Kongernes Nordsjælland ser da også frem til at modtage en masse gode ideer.

"Nordsjælland er et skønt sted at bo, arbejde eller besøge, og vi forventer, at der vil være mange engagerede mennesker, der har lyst til at være med til at udvikle nationalparken sammen med os. Det er jo dem, der kender området bedst, og derfor dér de gode ideer skal findes," udtaler Marianne Lund Ujvári, sekretariatschef i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Alle danske nationalparker skal hvert sjette år udarbejde en nationalparkplan. Planen er udgangspunktet for de projekter og aktiviteter, der efterfølgende sættes i gang. Første skridt henimod en plan er at invitere alle til at komme med ideer til planen. Nationalparkplan 2020-2026 sendes i offentlig høring i starten af 2020 og vedtages senest den 1. juli 2020.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

    er sine 263 km2 er Danmarks næststørste nationalpark

    består blandt andet af én af Danmarks største skove, Gribskov, og landets to største søer, Arresø og Esrum Sø

    rummer to UNESCO verdensarvssteder: Kronborg og Parforcejagtlandskabet i Nordsjælland

Publiceret 08 February 2019 05:00