Først fik borgerne besked om, at ordningen med at man kunne få afhentet sit haveaffald var nedlagt. Men så vakte det et ramaskrig - og beslutningen blev sendt i høring. Det afklares til februar, om ordningen skal fortsætte. Det vil tilsyneladende koste hver borger 21 kroner årligt at fortsætte ordningen. Privatfoto

Borgerne kan også her i 2019 få afhentet deres haveaffald. Politikerne vil se på, hvordan ordningen kan fungere bedst muligt fremover. Privatfoto

Politisk aftale: Haveaffaldsordningen er reddet

Socialdemokratiet og Venstre er gået sammen om en politisk aftale, som sikrer, at ordningen med at få afhentet haveaffald på hjemadressen er sikret. Samtidig skal borgerne heller ikke køre affaldsspanden frem til skel, men skal sortere metal og plast. Affaldsgebyret står til at blive hævet

Af
Mette Dolmer Thygesen

affald Det vakte et ramaskrig, da Hillerød Forsyning i september meldte ud, at borgerne ville få afhentet deres haveaffald for sidste gang. Protesterne væltede ind fra borgere, som er glade for ordningen - og nu melder Venstre og Socialdemokratiet ud, at de har indgået et politisk forlig om, at haveaffaldsordningen skal fortsætte her i 2019.

"Med dette forslag fortsætter vi en haveaffaldsordning, som mange har glæde af. Det vigtigste for mig som formand for Hillerød Forsyning er, at vi leverer en god service til vores forbrugere, at vi viser vores forbrugere, at vi lytter til, hvad de mener, er vigtigt, samt at vi fortsætter den grønne omstilling, som på affaldsområdet primært handler om at være på forkant med sortering af vores affald," udtaler Klaus Markussen (Venstre), som altså også er bestyrelsesformand i forsyningen, i en pressemeddelelse fra de to partier.

Ualmindeligt mange høringssvar

Høringen om affaldsordningen har ifølge pressemeddelelsen fra de to partier resulteret i "ualmindeligt mange høringssvar" - omkring 100 udtalte borgmester Kirsten Jensen (S) på byrådsmødet i december.

"Det er kommet bag på mig, hvor vigtig haveaffaldsordningen er for borgerne. Det er meget positivt, at så mange har interesseret sig for det," udtaler formand for Natur- Miljø- og Klimaudvalget, Louise Colding Sørensen (S) i meddelelsen.

Det var i slutningen af 2018, at haveaffaldsordningen var i høring hos borgerne, sammen med et forslag om at borgerne skal køre deres affaldsspande frem til skel inden skraldebilerne kommer efter affaldet. Men heller ikke det forslag bliver gennemført, oplyser de to partier, som til sammen danner et stort politisk flertal i byrådet.

Begge forslag havde til formål at kunne indføre en ekstra sorteringsfraktion for plast og metal uden at hæve det affaldsgebyr, som Hillerød Kommunes borgere betaler. Partier lægger dermed op til, at det bliver dyrere at betale for affaldsafhentning i Hillerød.

Håber, andre partier vil støtte op

Den politiske aftale mellem venstre og Socialdemokratiet vil blive lagt frem på det kommende møde i Natur- Miljø og Klimaudvalget og efterfølgende til beslutning i Hillerød byråd.

"Nu håber jeg, at de andre partier i byrådet vil støtte op om det forslag, som Socialdemokratiet og Venstre er blevet enige om at bede om tilslutning til," udtaler Klaus Markussen i meddelelsen.

"Det vigtigste er, at vi kan fortsætte det gode arbejde med at sortere vores affald, så vi kan skaffe os af med affaldet på en stadig mere miljørigtig måde. I mange høringssvar er der kommet gode og konstruktive bud på, hvordan vi kan gøre haveaffaldsordningen bedre. Derfor vil vi bruge 2019 til at se på de mange muligheder, så vi kan komme frem til den bedst mulige løsning," udtaler Louise Colding Sørensen.

Forslag

Det politiske forslag går ud på følgende:

- Der indføres to ekstra sorteringsfraktioner til husstandsafhentning: En for plast og en for metal. Fraktionen for plast bliver både til hård og blød plast. Metal og plast skal sorteres i den samme spand, som vil være opdelt.

- Haveaffaldsordningen fortsættes, som vi kender den fra 2018 til også at gælde i 2019.

- Der indføres ikke skelordning, som ville indebære, at affaldsspande skulle køres til skel forud for tømning.

- Der bliver igangsat et arbejde mellem Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune for at forberede den kommende affaldsplan og for at forberede forslag til affaldsregulativ for 2020.

- Der iværksættes en inddragende proces med Hillerød kommunes borgere med det formål at få inddraget borgere i udformningen af den kommende affaldsplan.

Publiceret 28 January 2019 09:02