Blandt andet Sind-huset på Milnersvej har fået støtte til sundhedsfremmende projekter. Arkivfoto: Presse

Blandt andet Sind-huset på Milnersvej har fået støtte til sundhedsfremmende projekter. Arkivfoto: Presse

Støtte til redningsveste og sundhed

Lokale projekter i Hillerød har modtaget støtte til sikkerhed til søs og støtte til psykisk syge

donationer TrygFonden har igen uddelt penge til projekter i region Hovedstaden, og flere aktiviteter i Hillerød Kommune modtager støtte.

TrygFonden har i alt uddelt mere end 7,8 millioner kroner til projekter, der skal fremme sikkerheden, sundheden og trivslen i hovedstadsregionen.

Lidt over en halv million kroner er gået til bedre sikkerhed i form af for eksempel uddannelse i sikkerhed til søs eller indkøb af redningsudstyr som redningsveste. Heraf har Hillerød Sejlklub modtaget 5.997 kroner, der skal gå til indkøb af radioudstyr, så juniorsejlerne kan kommunikere med undervisere i følgebåde eller på land.

Rundt omkring i regionen har skoler fået støtte til indkøb af cykelhjelmen og andet, som kan øge trafiksikkerheden.

Aktiviteter hos Sind

3,7 af millionerne går til projekter, som skal skabe bedre sundhed blandt udvalgte grupper i regionen. Herunder har SIND Nordsjælland fået støtte på 70.000 kroner til aktiviteter i SINDs rådgivning i Hillerød.

TrygFonden har også givet støtte til førstehjælpskurser rundt omkring i regionen og til projekter, som skal skabe mere trivsel, blandt andet for ofre for seksuelle overgreb, hjemløse, børn af alkoholikere med mere.

Næste frist for ansøgning om støtte hos TrygFondens regionale råd i Region Hovedstaden er den 1. marts 2019.

TrygFondens regionale råd i Region Hovedstaden består af 20 demokratisk valgte kandidater. Formand er Peter Lindholm Sørensen fra Hillerød.

Mdt

Publiceret 18 January 2019 05:00