Det er efterladenskaber som dette bål på kældergulvet, der gør Kent Graugaard bekymret.

Det er efterladenskaber som dette bål på kældergulvet, der gør Kent Graugaard bekymret.

Boligselskab efter brand-klager: Bygningerne overholder alle krav

Kent Graugaard skal bringe sit forslag om bedre brandsikring på Østervang op på et beboermøde, hvor beboerne selv træffer beslutningen på demokratisk vis, lyder det fra DAB

Af
Anne Lønstrup

beboerdemokrati Er brandsikkerheden i det almennyttige boligselskab i Østervang høj nok? Beboeren Kent Graugaard tvivler. Han siger til Hillerød Posten, at han er bekymret efter flere brande i de to år, han og kæresten har boet i deres lejlighed. Hillerød Posten har spurgt Dansk Almennyttigt Boligselskab, DAB, om der er planer om at udbygge sikkerheden i ejendommen.

DAB skriver i sit mailsvar, at bygningerne overholder alle krav fra brandmyndighederne.

”Der er brandskel på lofter og låse på opgangsdøre og kælderdøre. Og der er opsat røg- og brandsikre døre ind til alle boliger,” lyder det i svaret fra DAB. Herfra peger man på, at det er op til beboerne, om de ønsker at brandsikre boligafdelingen yderligere.

”Da Kent Graugaard er beboer, kan han stille forslag om yderligere brandsikring af bygningerne på det kommende beboermøde, som afholdes til maj. Stemmer beboerne for forslaget, vil de yderligere brandsikrende foranstaltninger straks kunne implementeres. Men det er vigtigt at pointere, at det er beboerne selv, der på demokratisk vis skal træffe beslutningen,” skriver DAB.

En menneskelig fejl

Vi har også spurgt om DAB’s holdning til, at der har været flere nylige brande i Kongevænget? Og om det er tegn på, at der er en særlig risiko?

”Den seneste brand i sommeren 2018 skyldtes en beboers utilsigtede handling under madlavning. Det var, med andre ord, en menneskelig fejl, der lå til grund. Og det vil man aldrig kunne sikre sig mod.

I 2017 blev to mindre brande påsat samme dag. Og så var der en brand for 5-6 år siden. Det var den, der gav anledning til, at man udskiftede dørene ind til boligerne med brandsikre døre, og at man satte låse op på alle opgangs- og kælderdøre,” lyder boligselskabets svar.

Publiceret 16 January 2019 07:00