Kommunen har forsøgt at gøre noget ved fremkommeligheden i krydset ved Marie Mørks Skole, og konklusionen er, at det er blevet bedre, men at det ikke et godt nok endnu. Foto: Martin Warming

Kommunen har forsøgt at gøre noget ved fremkommeligheden i krydset ved Marie Mørks Skole, og konklusionen er, at det er blevet bedre, men at det ikke et godt nok endnu. Foto: Martin Warming

Trafikeret kryds driller: "Vi fortsætter, til det virker"

Kommunen har iværksat en række tiltag, der skal være med til at forbedre fremkommeligheden i krydset ved Marie Mørks Skole

Af
Martin Warming

Det kan være lidt af en udfordring for både bilister, cyklister og gående at komme igennem krydset Milnersvej og Søndre Jernbanevej.

Specielt om morgenen, hvor de mange biler, der skal igennem krydset, ofte sætter en stor prop i trafikken og trækker lange køer efter sig - særligt ud på Hammersholtvej og Carlsbergvej.

Hillerød Kommune har forsøgt at gøre noget ved fremkommeligheden i krydset, og konklusionen er, at det er blevet bedre, men at det ikke er helt godt nok endnu.

"Det er blevet lidt bedre, men det er kun de indledende øvelser, vi er i gang med, og vi fortsætter til det kryds virker. Det er nok mange små tiltag, der skal til, men vi kan ikke leve med, at krydset ikke fungerer optimalt, og det er i alles interesse, at det kommer til at virke bedre," siger Dan Riise (V), der er formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

"Der er gået helt kuk i det, siden man prøvede at give busserne fortrinsret. Vi har absolut intet imod, at busserne får fortrinsret, men når busserne ikke kan komme frem, så kan bilerne heller ikke, og så har det ingen effekt, men det vil vi nu prøve at rette op på," tilføjer Dan Riise.

Kommunen har tidligere fået en del henvendelser fra Marie Mørks Skole, som oplevede daglige udfordringer med trafikafviklingen omkring skolen, og flere situationer hvor skolepatruljen oplevede farlige situationer. Derfor satte kommunen en trafikrådgiver i gang med at lave en analyse af krydset i juni 2017 og komme med forslag til, hvordan fremkommeligheden kunne forbedres.

Der er ofte - specielt i morgentimerne - lange køer ved det trafikerede kryds. Foto: Martin Warming

Der er ofte - specielt i morgentimerne - lange køer ved det trafikerede kryds. Foto: Martin Warming

LINK:story#3308580#Vejstøj: Ingen hjælp at hente hos Vejdirektoratet

Kommunen har efterfølgende gennemført en række tiltag - primært ændringer af signalgivningen - med det formål at få trafikken til at glide bedre. Og noget tyder på, at det har hjulpet.

"På baggrund af dialogen med Marie Mørks Skole vurderes det umiddelbart, at tiltagene har haft en positiv effekt på fremkommeligheden i krydset, ligesom skolepatrulje og afsætning og afhentning af skolebørn ikke længere er et problem," står der i dagsordenen til Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde den 9. januar.

"Besigtigelser i krydset indikerer, at der stadig er udfordringer med afvikling af venstresvingende trafik først og fremmest fra Hammersholtvej, dels som følge af at svingende busser blokerer for udsyn i krydset og dermed nedsætter kapaciteten. Samtidigt er der stadig en del af trafikanterne i krydset, som ikke forstår signalgivningen og som derfor medvirker til at reducere kapaciteten i krydset," står der endvidere i dagsordenen.

Som forsøg har forvaltningen derfor i november måned igangsat et arbejde med at ændre trafiksignalerne, således at den passer bedre til den aktuelle trafik, og hvis forsøget viser sig at være en succes, gøres ændringerne permanente.

Kommunen planlægger en nærmere evaluering af tiltagene i det stærkt trafikerede lyskryds i 1. kvartal 2019.

Publiceret 08 January 2019 16:00