Der skal være mere natur i Hillerød - og det kan der blandt andet komme ved at lade udvalgte grøftekanter, midterrabatter eller et hjørne af en park passe sig selv, så de vilde blomster kan få lov til at myldre frem. Foto: Martin Warming

Der skal være mere natur i Hillerød - og det kan der blandt andet komme ved at lade udvalgte grøftekanter, midterrabatter eller et hjørne af en park passe sig selv, så de vilde blomster kan få lov til at myldre frem. Foto: Martin Warming

Naturen skal have mere plads i Hillerød

Naturen skal have lov til at udfolde sig i Hillerød - til glæde for både mennesker, dyr, insekter og klimaet

Af
Martin Warming

natur Politikerne i Hillerød vil skabe flere rum i byen, hvor naturen kan få lov til at udfolde sig. Uden al for meget menneskelig indblanding.

I budgetaftale 2019-22 blev politikerne enige om, at der skal være mere natur i byen, og det er der flere gode grunde til, forklarer Louise Colding (S), der er formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget.

"Mere natur i byen handler om to ting. For det første handler det om, at vi ved, at mange har valgt at bo i Hillerød på grund af de grønne oplevelser og omgivelser. Men Hillerød er jo en by i udvikling, og vi vil gerne være med til at understøtte, at Hillerød bliver ved med at fremstå som en grøn by. Så det handler blandt andet om, at vi ønsker at forskønne byen med flere blomster og træer, så det det er rart at være og bo her," siger Louise Colding.

Den anden del handler om biodiversitet, fortæller udvalgsformanden.

"Vi ved jo, at bierne kæmper, og det gør mange andre dyr og insekter også. Så derfor skal vi se på, om der er nogle områder i Hillerød Kommune, hvor vi kan få mere biodiversitet, så dyr og insekter kan få bedre levevilkår. Det kan være, at der er nogle kommunale områder, som vi skal pleje på en anden måde, fordi det giver mere biodiversitet. Det kan endda være, at vi kan spare nogle penge på den konto, hvis vi ikke skal klippe græsset en gang om ugen. Det er i hvert fald en af de muligheder, vi skal have kigget på," siger Louise Colding.

Vildt med vilje

I første omgang er det planen, at der skal udarbejdes en strategi for, hvordan vi får mere natur i byen - både i Hillerød by, de mindre bysamfund og ved indfaldsvejene ind til byerne. Det kan eksempelvis ske ved at lade udvalgte grøftekanter, midterrabatter eller et hjørne af en park passe sig selv, så de vilde blomster kan få lov til at myldre frem - til glæde for både mennesker, dyr, insekter og klimaet.

Og Louise Colding er overbevist om, at borgerne vil tage godt imod projektet.

"Jeg tror, at borgerne har en anden tilgang til det, hvis det er vildt med vilje, og jeg forestiller mig, at vi eksempelvis kan sætte skilte op, der informerer om, hvorfor vi lader naturen få frit spil. Og jeg er sikker på, at de fleste kan se værdien og det smukke i, at naturen får lov til at passe sig selv på udvalgte steder og arealer," siger Louise Colding, der understreger, at borgerne skal tages med på råd.

"Vi vil godt høre borgerne, hvad de kunne tænke sig, men vi vil også godt have borgere, virksomheder og grundejerforeninger til at involvere sig direkte i nogle projekter. Det kan være, at de har et stykke jord, de vil stille til rådighed. Vi har i forvejen et godt samarbejde med mange landmænd, der har et stykke jord, som de ikke bruger, og så leverer vi en masse blomsterfrø, så naturen kan få lov til at udfolde sig. Det kunne være interessant at få et lignende samarbejde med eksempelvis boligselskaber og virksomheder, som har nogle store arealer, der bliver passet, plejet og klippet - men måske skal nogle af de her arealer have lov til at passe sig selv for biodiversitetens skyld," siger Louise Colding.

Undersøgelser viser i øvrigt, at mere natur i byerne er med til at ruste byerne til at modstå et varmere og vådere klima, da eksempelvis 'grønne' tage kan optage op til halvdelen af det vand, der falder på taget og dermed aflaste kloakken. Samtidig holder vegetationen på vandet, så kloakken ikke belastes med store mængder vand på meget kort tid. Derudover har natur en kølende effekt, da større grønne områder og parker kan sænke temperaturen væsentligt i nærområdet.

Publiceret 08 January 2019 05:00