Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S) gør status over året, der er gået og kigger frem mod det nye. Foto: Martin Warming

Hillerøds borgmester Kirsten Jensen (S) gør status over året, der er gået og kigger frem mod det nye. Foto: Martin Warming

Nytårshilsen fra borgmesteren: Infrastruktur og arkitekturpolitik på dagsordenen i 2019

Kirsten Jensen kigger tilbage på året, der gik og frem på året, der kommer

Af
Af Kirsten Jensen

borgmester (A)

Et år byder på det, som man får ordnet og afsluttet, og klarhed over det, der ikke blev færdigt, og som bør gøres. Til det, vi nåede, hører legepladsen på Posen, som børnene har taget godt imod, og mere fællesskab gennem fællesspisningerne både i Hillerød og Alsønderup, det indledende anlægsarbejde til det nye hospital i Favrholm og flere andre byggeprojekter med nye boliger. Til det, vi skal arbejde videre med, hører det helt rigtige projekt for Markedspladsen, vinderprojektet for idræts- og kulturhuset i Skævinge, bedre infrastruktur og en arkitekturpolitik for vores kommune.

Jeg ønsker så, at vi i det nye år bliver endnu bedre til at gøre det, som er vigtigst.

Det kan være i kontakten til dem, vi holder af. Det kan være mere kontakt til dem, der har brug for det. Det kan være selv at række ud og blive en del af et fællesskab, hvis man føler sig ene og ensom. Det er aldrig for sent at blive en del af noget. I avisen her er der virkelig mange, som inviterer og byder velkommen til mange forskellige arrangementer og foreninger. De bliver glade for nye gæster og nye medlemmer.

Miljø og klima

Af det, som er vigtigst, er helt bestemt kloden og klimaet. Som en ung pige, Gerda Thunberg, har sagt, og det går jorden rundt: ’I ved hvad problemet er, I kender de fleste løsninger, og nu skal I bruge dem’. Som mange andre børn og unge frygter hun for sin fremtid. Det er som om, at dette unge menneske er det mest voksne af os alle sammen. Hvor regeringer verden over virker handlingslammede, vil vi i det nye år i vores kommune forstærke vores klimastrategi; vi har allerede nået de første mål, vi satte os. Vi kan altså godt, og vi må alle gøre hvad vi kan for at afbøde klimaforandringerne. Gennem Hillerød Symbiose ved vi, at vores virksomheder i høj grad også er med til at sætte miljø og klima så højt, som det bør.

Kommune betyder fællesskab, og året har budt på mere fællesskab i det politiske liv, hvor byrådet har haft sit første år med bedre samarbejde end meget længe. Det er godt for vores kommune. Vi har budt på mere samtale og samarbejde med borgerne, og det har ført til gode og livlige debatter om, hvordan vores by og kommune skal udvikle sig. Borgernes involvering har ført til ændringer i de planer, som i første omgang kom på bordet; borgerinvolveringen er reel, og det er sådan det nye byråd gerne vil samarbejde.

Et stort fællesskab

Vi er samlet set et stort fællesskab af børnehaver, skoler, plejehjem, kulturinstitutioner, idrætsanlæg og et væld af foreninger, og vi er under et vist økonomisk pres. Flere mennesker har i længere tid brug for mere hjælp og støtte. Pengene følger ikke med, som de burde. Udgiftspresset tager vi op med landets øvrige kommuner og regeringen, men i mellemtiden vil vi borgere, som er valgt lokalt, byrådets medlemmer, tage grundigt fat på økonomien i det nye år. Hvordan kan vi for de midler, vi har, få den bedst mulige kvalitet i de fælles løsninger, sætte vores forventningsniveau efter det, og måske finde forståelse for det bedst mulige på de givne vilkår? For ’gamle’ byrådsmedlemmer, er det en fortsættelse af mange års arbejde i økonomiens navn, for de nyvalgte byrådsmedlemmer kan det være en oplevelse af, at det er mere kompliceret end de måske tænkte sig, da de blev valgt.

Jeg vil gerne sige tak for et godt 2018, hvor meget er lykkedes, og som giver kræfter til alt det, vi skal få til at lykkes i 2019. Takken rettes til alle kommunens medarbejdere, der hver dag indsigtsfuldt og venligt stiller deres viden til rådighed for borgerne, til borgere som involverer sig i vores kommunes ve og vel, til uddannelserne og virksomhederne, som er en så værdifuld del af hverdagen og udviklingen, og til alle der har rakt en hånd ud til andre, og som har taget imod en.

Publiceret 31 December 2018 11:00