Byggeriet af den nye daginstitution på Roskildevej rykker nærmere. 13 millioner kroner skal sættes af til byggeriet næste år. Arkivfoto

Byggeriet af den nye daginstitution på Roskildevej rykker nærmere. 13 millioner kroner skal sættes af til byggeriet næste år. Arkivfoto

Byggeriet af ny institution til 50 millioner kroner på Roskildevej nærmer sig

Nyt dagtilbud skal have plads til 150 børn og skal have børnenes trivsel, leg og læring i centrum

Af
Mette Dolmer Thygesen

børn En ny daginstitution, som skal rumme cirka 150 børn mellem 0 og seks år, står til at blive bygget på Roskildevej 16 i Hillerød - i tilknytning til det nye boligområde Frederiksbro.

For at sikre at den kommende daginstitution bliver moderne og tidssvarende i sin udformning og indretning, har forvaltningen gennem det forløbne år inddraget forskellige interessenter - forældre, pædagoger, ledere, køkkenpersonale, eksperter med flere - i arbejdet med den nye institution. Resultatet er samlet i et visionskatalog for den nye institution, som bliver bygget på en 10.000 kvadratmeter stor grund.

"Vi ønsker som kommune, at vores nye dagtilbud etableres som en frontløber, der står på den nyeste forskning, og synligt i sit udtryk både inde og ude har barnets trivsel, leg og læring i centrum," beskriver visionskataloget.

Det var forleden på dagsordenen hos politikerne i Børn, Familie og Ungeudvalget, som fik en status på arbejdet med den nye institution.

"Det ser fornuftigt og gennemtænkt ud. Man har tænkt området ind i projektet, og naboerne ind i relation til legepladsen. Og så har man brug den seneste viden i forhold til indretningen af institutionen," siger formand Peter Frederiksen (Venstre) til Hillerød Posten.

Små legesteder

Kommunen ønsker et byggeri med mange gode, små legesteder, hvor børn og voksne kan mødes i aktiviteter, står der i visionskataloget. Også lydniveauet skal der tænkes på. Det handler om materialevalget, men også om bygningens udformning og de signaler, rummene sender til børnenes adfærd. Der skal være synligt for barnet, hvor der er plads til vilde lege - og hvor der er ro og fordybelse - både inde og ude.

"Alle mulige ubrugelige lærerum og værksteder skal væk, og så skal der være mere plads til børnene. Det, mener jeg, er en god vinkel på det," siger Peter Frederiksen.

Bygningen skal etableres som tre grupper, hvor der kan tilknyttes cirka 16 vuggestuebørn og 34 børnehavebørn i hver, og så skal hver gruppe kunne deles sig op i undergrupper.

Hillerød kommune har de seneste år arbejdet meget målrettet med 'science-didaktik', og det skal både bygning og udearealer understøtte - gerne med et udeværksted/en klimazone, står der i kataloget.

Stigende børnetal

Prognosen for dagtilbudsområdet i Hillerød peger på, at børnetallet på 0- til 6-årsområdet vil stige med hele 36 procent frem til 2028, og der er ikke plads til alle de nye børn i kommunens nuværende institutioner. Derfor har byrådet besluttet at afsætte knap 51 millioner kroner til den nye institution i budget 2019-2022 - men det kan være, at der skal bygges endnu mere, siger Peter Frederiksen:

"Vi håber at opsamle læring af byggeriet af den her institution, for det er formentlig ikke den eneste, der skal bygges inden for en årrække. Ikke at vi har nogen konkrete planer lige nu, men vi kan jo se på befolkningsvæksten, at det kan blive nødvendigt, og så kommer vores nye bydel Favrholm jo også".

Den nye institution bliver på 1800 kvadratmeter og får cirka 40 ansatte. Der er afsat 13,87 millioner kroner til byggeriet i 2019 og 37 millioner kroner i 2020.

Publiceret 30 December 2018 07:00