Særligt stien under Hillerødvejen ved Nødebovej har været ramt af en række uforudsete problemer, som har medført merudgifter. Foto: Martin Warming

Særligt stien under Hillerødvejen ved Nødebovej har været ramt af en række uforudsete problemer, som har medført merudgifter. Foto: Martin Warming

Fire nye superdyre cykelstier

På grund af en række uforudsete hændelser er merudgifterne til fire cykelstier i Hillerød kommet op på 11,3 mio. kr.

Af
Anne Lønstrup

budgetoverskridelse Fire nye cykelstier er blevet langt dyrere end forventet.

Samlet skulle cykelstierne have kostet 46,7 mio. kr. Nu skønner embedsmændene, at prisen bliver 58,0 mio. kr. svarende til en manglende finansiering på 11,3 mio. kr.

Sagen blev behandlet på byrådsmødet den 19. december. Borgmester Kirsten Jensen lagde ikke fingrene imellem, da hun opsummerede, hvad der er sket:

”Vi har her en voldsom overskridelse af et anlægsprojekt, som også delvis har manglet byrådets bevilling. Derfor har forvaltningen over for økonomiudvalget beklaget, at økonomistyrings- og bevillingssystemet ikke har virket, og at forvaltningen i denne sag ikke har levet op til de værdier for ledelse og retningslinjer, som vi har. Det er en stor sag økonomisk, men det er heldigvis en enkelt sag,” sagde Kirsten Jensen (A).

Hun tilføjede, at overskridelsen af anlægsbudgettet har gjort forvaltningen meget aktiv og opsøgende i forhold til at undgå, at noget lignende sker igen.

Stødte ind i grundvandsmagasin

De fire nye cykelstier går mellem Hillerød og henholdsvis Nr. Herlev, Skævinge og Allerød gennem Hammersholt samt fra Grønnevang Skole til Nødebo.

Når udgifterne er eksploderet, skyldes det, at projekterne har været hårdt ramt af uheld.

Her er nogle af de udefrakommende hændelser, som har kostet ekstra:

- Naturstyrelsen havde først sagt ja til at projektet måtte lægge et jorddepot i Gribskov. Tilsagnet blev trukket tilbage p.g.a. depotets størrelse. Det store depot af jord – i alt 10.000 m3 jord - blev i stedet lagt ca. syv km. fra arbejdsstedet. Og det betød dyrere kørsel.

- Der opstod problemer med at få adgang til strøm. I første omgang blev der etableret en generator, senere blev en 1 km lang stikledning trukket til nærmeste el-skab, og samtidig blev der opsat nødgenerator.

- Der kom uforudsete og store udgifter til bortpumpning af grundvand, da anlægsarbejdet stødte ind i et grundvandsmagasin.

- Cyklister respekterede ikke, at de skulle køre en omvej ad en godkendt grusvej, og derfor krævede Vejdirektoratet større omlægninger af trafikken med øgede udgifter til asfalt, jordarbejde og fældning af træer.

- Et tunnelarbejde, som skulle have været gennemført i én arbejdsgang, måtte brydes op i to og blev dermed dyrere. Kravene til fugtisolering af tunnelen blev øget, hvilket førte til flere udgifter til fugtmembraner og fugtisolering.

De fire nye cykelstier går mellem Hillerød og henholdsvis Nr. Herlev, Skævinge og Allerød gennem Hammersholt samt fra Grønnevang Skole til Nødebo. Foto: Martin Warming

De fire nye cykelstier går mellem Hillerød og henholdsvis Nr. Herlev, Skævinge og Allerød gennem Hammersholt samt fra Grønnevang Skole til Nødebo. Foto: Martin Warming

Stor personaleudskiftning

Som om de udfordringer ikke skulle være nok, var forvaltningen i samme periode i gang med flere andre krævende anlægssager – bl.a. Overdrevsvejen og Favrholm, Ullerød Nord og Frederiksbro.

Samtidig skete der en del fratrædelser. Bl.a. stoppede den oprindelige projektleder i foråret 2018, og de nyansatte skulle bruge tid på at skaffe sig overblik over de fire cykelstiprojekter.

Beslutningen udsat

På mødet i Byrådet besluttede politikerne at vente med at tage stilling til, om projektet med de fire cykelstier skal have en tillægsbevilling.

Man valgte at følge økonomiudvalget, som har besluttet at skyde den beslutning til januar, hvor der vil være et mere fuldt og dækkende billede af kommunens økonomiske situation for budgetperioden 2019-23.

Publiceret 21 December 2018 15:00