Hotelskitserne viser ikke et endeligt forslag, men giver en indikation på, i hvilken retning projektet skal bevæge sig hen. Illustration: Mikkelsen Arkitekter

Hotelskitserne viser ikke et endeligt forslag, men giver en indikation på, i hvilken retning projektet skal bevæge sig hen. Illustration: Mikkelsen Arkitekter

To hotel-projekter sendt videre

Både arkitekturudvalget og økonomiudvalget har godkendt de to hotelskitser for bygeriet på markedspladsen. Alle interesserede inviteres til borgermøde 3. januar

Af
Mette Dolmer Thygesen

To projekter er i spil til byggeriet af det - måske - kommende hotel på Markedspladsen i Hillerød - og borgerne får mulighed for at få kig på projekter til et borgermøde 3. januar.

Begge projekter har fire længer, og længen ud mod Slangerupgade er ens i begge forslag med en tilbagetrukket stueetage, som giver et opholdsareal mod Slangerupgade. Begge forslag placerer også parkeringen under jorden med nedkørselsrampe ud mod Markedsstræde.

Den største forskel mellem de to projekter er etagehøjden mod øst og syd, som i det ene projekt er holdt i fire etager, mens det i det andet er oppe i fem etager. Til gengæld er adgangen til det indre gårdrum i det højeste projekt mere indbydende for offentligheden, end hvad der er tilfældet i det laveste projekt. I begge projekter er der dog mulighed for offentlig gennemgang igennem det indre gårdrum.

Ikke lægge sig fast endnu

Projekterne blev først behandlet i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget 5. december, hvor alle udvalgsmedlemmer var enige om at række tomlen i vejret, fortæller udvalgsformand Dan Riise (Venstre):

Der er to forslag, som sendes videre i høringsprocessen. Illustration: Mikkelsen Arkitekter

Der er to forslag, som er sendt videre i høringsprocessen. Illustration: Mikkelsen Arkitekter

"Jeg tror, vi kan få lavet et rigtig godt projekt ud af det her, nu hvor højden er kommet ned. Man kan tale for begge projekter, og nu sender vi det ud til høring og diskussion, og så må det munde ud i, om vi vil pege mere på det eller det andet. Vi vil ikke lægge os fast på det ene eller andet forslag indtil videre".

Han fornemmer dog, at det er forslag to, som altså har et mere indbydende gårdrum i midten:

"Det er nok det, de fleste hælder til - uden at have lagt sig fast på noget endnu," siger han og understreger, at projekterne indtil videre kun handler om byggeriets størrelse og volumen - de beskriver ikke de nærmere arkitektoniske detaljer.

Thiesen imod

Derefter kom sagen til behandling i Økonomiudvalget, hvor et flertal stemte sagen videre. Mette Thiesen fra Nye Borgerlige stemte dog imod:

"Jeg mener, at de forslag, der er lagt frem, indeholder for mange boliger. Jeg stemmer ikke for flere boligblokke i bymidten. De trafikale forhold er ikke til det, og jeg er bekymret for det historiske Hillerød, der er ved at forsvinde. Det skal vi værne om," uddyber hun til Hillerød Posten.

Begge projekter fremlægges af investor og arkitekt på borgermødet 3. januar. Derefter tages den endelige beslutning om hvilket projekt, man skal gå videre med - og 6. februar skal Byplan-udvalget så igen se på sagen. Forvaltningen vurderer, at den endelige lokalplan kan være klar i oktober næste år.

Publiceret 20 December 2018 06:15