Vi skal have skabt et stærkt netværk og en god dialog mellem Region Hovedstadens Psykiatri, kommuner og civilsamfund til gavn for psykisk syge, mener regionen. Modelfoto

Vi skal have skabt et stærkt netværk og en god dialog mellem Region Hovedstadens Psykiatri, kommuner og civilsamfund til gavn for psykisk syge, mener regionen. Modelfoto

Halvanden million skal skabe bedre sammenhæng i psykiatrien

Region Hovedstaden afsætter 1,5 millioner kroner til bedre sammenhæng for mennesker med psykiske lidelser

støtte Politikerne i Region Hovedstaden har bevilget 1,5 millioner kroner årligt til at skabe bedre sammenhæng på psykiatriområdet. Pengene bruges til en pulje, som kan søges af for eksempel frivillige foreninger, interesseorganisationer og kommuner.

”Vi har et særligt ansvar for mennesker med psykiske lidelser. De er nogle af dem, som kan have sværest ved at overskue alle de forskellige behandlingstilbud og opfølgende kommunale tilbud samt muligheder for sociale aktiviteter, som findes på psykiatriområdet,” udtaler formand for social- og psykiatriudvalget i Region Hovedstaden Susanne Due Kristensen (S), som også sidder i byrådet i Hillerød.

Nedbryde barrierer

Puljen skal være med til at skabe en mere sammenhængende psykiatri og nedbryde barrierer på tværs af sektorer, så vi får skabt et stærkt netværk og en god dialog mellem Region Hovedstadens Psykiatri, kommuner og civilsamfund, lyder det.

”Vi lægger ud med en pulje på 1,5 millioner kroner, så vi kan gøre os nogle erfaringer og se, hvilken værdi det giver for de mennesker, som bliver inddraget i projekterne. Det er klart, at vi forventer gode resultater – og hvis de kommer, så er vi klar til at finde endnu flere penge i de kommende år," udtaler Susanne Due Kristensen.

Forebygge genindlæggelse

Pengene skal fx bruges til projekter, der forebygger indlæggelse og genindlæggelse, eller tiltag, der kan fremme patienternes proces med at komme sig (recovery). Pengene kan også bruges til at fremme social inklusion, inddragelse af pårørende og livskvaliteten hos mennesker med psykiske lidelser.

Det er social- og psykiatriudvalget i Region Hovedstaden, der behandler ansøgningerne og bevilliger penge til projekterne. Førstkommende ansøgningsfrist er 14. januar 2019.

Mdt

Publiceret 19 December 2018 17:00