Marianne Jacobsen og Merete Sørensen med Lidls nye ventilations- og køleanlæg på væggen i baggrunden. Til venstre i billedet ses Lejerbos bebyggelse Centervænget, hvorfra man har udsigt til anlægget. Foto: Anne Lønstrup

Marianne Jacobsen og Merete Sørensen med Lidls nye ventilations- og køleanlæg på væggen i baggrunden. Til venstre i billedet ses Lejerbos bebyggelse Centervænget, hvorfra man har udsigt til anlægget. Foto: Anne Lønstrup

Naboer til ny Lidl: "Hvad har I gang i?"

Supermarkedskæden Lidl har opsat ventilations- og køleanlæg direkte ind til nabobebyggelsens terrasse og fællesområde 25-30 meter derfra. Flere beboere i Centervænget har klaget til Hillerød Kommune

Af
Anne Lønstrup

”Hvem ved sine sansers fulde brug ville dog finde på at opsætte et sådant anlæg så tæt på bebyggelse og tro, at det er ok og normalt. Det er ubegribeligt!”, siger Bent Jensen, der har boet i Lejerbos bebyggelse Centervænget i 20 år.

Han er rystet over, at han og de øvrige beboere i Centervænget har fået udsigt til et meget stort ventilations- og køleanlæg på bagsiden af Lidls nye supermarked i Hillerød. Uden at naboerne var blevet informeret, sad ventilationsanlægget en dag bygningen.

Det er beboerne ikke tilfredse med. Dels er ventilations- og køleanlægget ikke kønt at se på, dels er beboerne nervøse for, at det vil komme til at støje. Endelig rager det ud over den brandvej, der danner skel mellem Lejerbos bebyggelse og supermarkedet.

”Ventilationsanlægget hænger på væggen i anden sals højde direkte overfor to gavllejligheder med altaner og soveværelser i samme højde. Men også resten af bebyggelsen har udsigt til ventilationsanlægget fra deres terrasser og fællesområde,” siger Bent Jensen.

Ikke nævnt i byggetilladelse

Han henvendte sig til Hillerød Kommune med en klage ganske kort efter, at ventilationsanlægget var blevet hængt op.

”Jeg fik fra forvaltningen tilsendt alle tekniske detaljer, herunder Lidls byggetilladelse, kun for at opdage, at ventilationsanlægget, som er ophængt på væggen, ikke var nævnt i kommunens byggetilladelse. Der stod, at anlægget ville blive placeret på bygningens tag på en eksisterende plint. Da jeg gjorde opmærksom på det og spurgte om, hvorvidt anlægget larmer og hvorfor det blev sat op på væggen, når byggetilladelsen ikke nævnte det, sendte kommunen spørgsmålene videre til Lidl,” siger Bent Jensen.

Der er nu gået to uger, uden at Lidl har svaret. Specielt er Bent Jensen interesseret i at få opklaret, om anlægget overholder de vejledende støjgrænser.

Efter hans mening driver Lidl gæk med kommunen ved at have sat anlægget op. Han frygter, at Lidl vil få godkendt anlægget, selv om det er sat op uden at have fået grønt lys fra kommunen.

”Man tænker, hvad har I gang i? I kan da ikke opsætte så stort et anlæg så tæt på en bebyggelse. Jeg tror ikke, at det vil blive lydløst. Jeg havde en blodprop i sommer og vil ikke stresse over ikke at kunne sove på grund af sådan et anlæg,” siger Bent Jensen og tilføjer:

”For mig er det tydeligt, at Lidl i kraft af deres størrelse og økonomi, bruger "tromlemetoden" til at indrette sig, som de ønsker. De indgår kun en dialog med omgivelserne, hvis de får armen vredet om. Hvis de havde været mere imødekommende over for os naboer, så havde vi måske ikke reageret på den måde.”

Flere klagepunkter

Hillerød Posten har også talt med formanden for beboerforeningen i Centervænget, Marianne Jacobsen og grundejerforeningsformand Merete Sørensen. De er ligeledes stærkt utilfredse med, at Lidl ikke har informeret om, at der var udsigt til at få et stort ventilations- og køleanlæg på væggen.

”Hvorfor har de ikke anbragt anlægget oppe på taget af bygningen. Det gjorde købmanden før dem, og hans anlæg kunne hverken ses eller høres fra vores lejligheder eller altaner,” pointerer Marianne Jacobsen, som også har klaget til kommunen over sagen.

Hun og grundejerforeningsformanden tilføjer, at Lidl har skåret grene af boligforeningens træer for at få plads til at sætte anlægget op. Uden at informere herom. De fortæller også, at Lidl har malet langsiden af sin bygning hvid, efter at have lovet beboerne i Centervænget, at væggen ville forblive rød, så den kunne indgå i en helhed med Lejerbo bebyggelsen i røde mursten.

”Der lå også en støjvold med træer og buske i området ud mod Overdrevsvejen og lyskrydset ved Kongens Vænge. Det var aftalt med grundejerforeningen, at den blev bevaret. Men stik mod aftalen har Lidl valgt at fjerne volden og al beplantning,” siger Marianne Jacobsen og tilføjer:

”Alt i alt synes vi beboere her i Centervænget ikke, at alt er fryd og gammen mellem Lidl og os.”

Her ses langsiden af Lidls bygning, som mod beboernes ønske nu er malet hvid. Foto: Anne Lønstrup

Her ses langsiden af Lidls bygning, som mod beboernes ønske nu er malet hvid. Foto: Anne Lønstrup

Ingen kommentarer

Hillerød Posten har bedt om Hillerød Kommunes kommentar til beboernes fremstilling af sagen, og har fra sektionsleder Lone Henriksen i By og Miljø fået følgende mail:

”Hillerød Kommune er ved at undersøge sagen og har således ingen kommentarer til sagen, før vi har undersøgt forholdene til bunds.”

Heller ikke kommunikationschef i Lidl, Morten Vestberg, vil udtale sig.

”Det er en sag, kommunen kører, og så længe den gør det, har vi ingen kommentarer,” siger han.

Publiceret 18 December 2018 05:00