Perspektivbillede af det nye byggeri, set fra Vibekevej. Foto fra loklaplansforslaget

Byggeriet Hildis Have på Vibekevej er en af de lokalplaner, som der arbejdes på i forvaltningen. Illustration fra lokalplansforslaget

Listen med nye lokalplaner er lang

Fire nye lokalplaner er i behandling, mens 11 venter. Der er travlhed på rådhuset i Hillerød

Af
Mette Dolmer Thygesen

Ny s-togsstation ved Favrholm, en udvidelse af Brugsen i Ullerød, hotel på Markedspladsen, ny lokalplan for Solrødgård, boligbyggeriet Hildis Have ved Hillerød Station, en ny tandpleje på Frederiksborg Byskole - og meget mere.

Der er gang i byggerierne i Hillerød Kommune, viser en ny status for arbejdet med lokalplaner og andre planopgaver hos forvaltningen. Siden maj har byrådet vedtaget fem lokalplaner, og Økonomiudvalget har sat fire nye i gang. Der er 11 anmodninger om lokalplan under behandling på forskellige stadier, ligesom forvaltningen er i dialog med flere bygherrer, som forbereder en anmodning om lokalplan, oplyser forvaltningen i sagsfremstillingen til seneste møde i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget.

Det er bare en fornøjelse, at så mange gerne vil investere og bygge i vores by

Udvalgsformand Dan Riise (Venstre) ser positivt på, at der er gang i hjulene i kommunen:

"Det er klart, at køen bliver længere, når der er så meget gang i den i Hillerød - det er helt naturligt. Men det passer stadig med 10-12 måneders ventetid, og vi kan stadig følge med politisk og nå at få lavet forhøringer. Så det er bare en fornøjelse, at så mange gerne vil investere og bygge i vores by. Det er vi bare glade for," siger han til Hillerød Posten.

Tredoblet sagsantal

En ny lov om miljøvurderinger af planer har desuden medført, at forvaltningen modtager flere sager end tidligere. Hvor sagsantallet var syv i 2016, steg det til 15 sager i 2017, og allerede i november i 2018 var sagsantallet oppe på 21, oplyser forvaltningen.

"Sagsantallet er altså tredoblet siden 2016, og sagsbehandlingen lægger beslag på betydelige resurser både på byplanområdet og i myndighedsområder som trafik, miljø og natur, hvilket har betydning for sagsbehandlingstiden og ventetid på lokalplaner," skriver forvaltningen og påpeger desuden, at den nye praksis med et tidligt dialogmøde med borgerne kræver ekstra ressourcer i forvaltningen.

"Når der holdes to borgermøder for hver lokalplan, så anvender forvaltningen flere arbejdstimer, gennemsnitligt 20 timer ekstra på hver lokalplan," skriver de i referatet.

Jeg synes, alle vinder på processen, men det er klart, det tager lidt længere tid

Formand Dan Riise ser det dog ikke som et udtryk for, at politikerne er for ambitiøse uden at afsætte bemanding nok på rådhuset:

"Nej, det er det ikke, men der er kommet mere liv i samfundet her i Hillerød, og vi er meget fokuserede på, at vi skal køre tingene med en forhøring. Det tager selvfølgelig tid, men til gengæld får vi borgerne i spil relativt hurtigt. Det er en fordel for både os og bygherren, for så ved vi, hvor skoen trykker. Og det er jo ikke kun 'brok', der kommer ud på møderne - der er også eksperter, som kommer med nogle guldkorn i processen. Jeg synes, alle vinder på processen, men det er klart, det tager lidt længere tid," siger han.

Lang liste

Listen med opgaver er lang, erkender han:

"Og jeg skulle hilse og sige, at der er rigtig mange ting på bedding - de ligger og lurer lige under overfladen. For mange går der lang tid, før de anmoder om en egentlig lokalplan, men når først de anmoder, så får de et nummer i køen. Så går det hurtigt, når der skal holdes formøde, og her sidder der altid en fra forvaltningen med - en som forklarer, hvad vi skal være opmærksomme på her. Det vigtigste er i hvert fald, at tingene bliver ordentligt behandlet, og det tager altså noget tid at behandle en lokalplan ordentligt, så vi er sikre på,d et er det rigtige, der sker," siger han.

Også i Økonomiudvalget så de nærmere på lokalplanskøen på deres møde onsdag 12. december. Her blev politikerne enige om, at forvaltningen skal opfordre KL til at undersøge, om landets kommuner generelt oplever en væsentligt større opgave som følge af den skærpede praksis for VVM-screeninger end forventet - med henblik på at revurdere niveauet for kompensation fra staten.

Fakta:

Lokalplaner som er vedtaget siden maj:

  Et nyt boligområde med op til 26 åben-lav boliger på Baunetgården i Alsønderup. Baunetgården anvendes af FDF Alsønderup og til daginstitutionsformål. Der er pt. ikke planer om at ændre anvendelsen på Baunetgården, men grunden er nu til salg.

  Nye lejligheder og rækkehuse på Jespervej 21 i Hillerød Øst

  117 sommerhuse i Nødebo er omdannet til helårsboliger

  Åmosevej 19 kan anvendes til bolig - for eksempel kollegie-/ungdomsboliger, socialpædagogisk bosted eller opholds- og bosted for børn og unge samt voksne og ældre

  Mulighed for at opføre op til 57 nye boliger i Uvelse Nord

Nye lokalplaner, som er sat i gang siden maj:

  Udvidelsen af Ullerød Brugs

  Etageboliger i tre og 4,5 etagers højde på Slangerupgade 47-51 i Hillerød

  Byggeriet af 114 nye boliger på Vibekevej i Hillerød (Hildis Have)

  Stationsområdet i den nye bydel Favrholm

  En lokalplan for boliger på Helsingørsgade 15-19 er sat i bero af bygherre, oplyser kommunen.

Publiceret 18 December 2018 06:00