Hillerøds skolefritidsordninger (HFO'er) står til at skulle indføre endnu en lukkeuge, nu i efterårsferien. Arkivfoto

Hillerøds skolefritidsordninger (HFO'er) står til at skulle indføre endnu en lukkeuge, nu i efterårsferien. Arkivfoto

Forslag: Ny lukkeuge skal ligge i efterårsferien

Fem ud syv fritidsordninger for børn i 0.-3. klasse skal holde lukket i efterårsferien, lyder nyt spareforslag, som skal i høring. "Vi prøver at finde det tidspunkt, hvor det gør mindst ondt," siger udvalgsformand

Af
Mette Dolmer Thygesen

Børnene på fem skoler i Hillerød kan risikere, at deres normale fritidsordning holder lukket og slukket i efterårsferien.

For den ekstra lukkeuge, som politikerne bag årets budgetaftale blev enige om at indføre i Hillerøds fritidsordninger for børn i 0.-3. klasse, kommer højst sandsynligt til at ligge i efterårsferien, altså i uge 42.

Det er desværre en konsekvens af vores budgetsituation, at det er nødvendigt at se på en lukkeuge mere. Men vi prøver at finde det tidspunkt, hvor det gør mindst ondt

Sådan lyder oplægget fra forvaltningen i hvert fald til politikerne i Børn, Familie og Ungeudvalget, som diskuterede sagen på deres møde i torsdags. Sagen skal derefter i høring hos skolerne frem til slutningen af januar.

"Det er desværre en konsekvens af vores budgetsituation, at det er nødvendigt at se på en lukkeuge mere. Men vi prøver at finde det tidspunkt, hvor det gør mindst ondt," siger udvalgsformand Peter Frederiksen (Venstre).

I stedet for i sommerferien

Oplægget gik i budgetforhandlingerne på, at den ekstra lukkeuge, som skal spare kommunen for udgifter på knap en halv million kroner, skulle ligge i skolerne sommerferie. Men lederne i seks ud af syv fritidsordninger (Hillerød Fritids Ordning - forkortet som HFO) har i stedet peget på, at de ønsker lukkeugen placeret i efterårsferien.

Også påsken kunne være en mulighed, men her peger forvaltningen på, at der kun er tre dage, og altså ikke fem, så besparelsen ville blive mindre end beregnet. Men i påsken og efterårsferien er der generelt et lavt antal tilmeldte børn i HFO'erne, oplyser fritidsordningerne.

"Efterårsferien er vores bud her i første omgang før høringen. Men nu må vi høre, hvad folk siger til det. Efterårsferien er et tidspunkt, hvor mange familier i forvejen har fri, fordi skolerne er lukket, og håbet er, at vi kan finde en uge, hvor vi generer mindst muligt. Men nu hører vi, hvad de forskellige parter på skoleområdet siger til det," siger Peter Frederiksen.

I forvejen to lukkeuger

I øjeblikket er der lukkeuger i kommunens fritidsordninger i ugerne 29 og 30 i sommerferien, altså 10 dage i alt. Her holder alle HFO'er lukket - bortset fra fritidsordningerne på Frederiksborg Byskole og i 12'eren i Skævinge, hvor børnene altså kan blive passet. Også mellem jul og nytår er der lukket i alle fritidsordninger, bortset fra på de to nævnte skoler.

Der vil i den nye lukkeuge, som indføres, også blive tilbudt pasning på Byskolen og i Skævinge, men de øvrige HFO'er på Hanebjerg Skole, Grønnevang Skole, Hillerød Vest Skolen, Sophienborgskolen og Hillerødsholmskolen vil altså være lukket.

Efterårsferien er vores bud her i første omgang før høringen. Men nu må vi høre, hvad folk siger til det

Besparelsen vil gøre ferieplanlægningen sværere for forældrene, har forvaltningen beskrevet i det vedtagne spareforslag, men "i et børneperspektiv kan det være en fordel, at de kommer i en fælles HFO i den ekstra lukkeuge, da der så er flere legemuligheder," skriver forvaltningen i sagsfremstillingen.

Børn, Familie og Ungeudvalget har nu sendt sagen i høring - Mette Thiesen fra Nye Borgerlige stemte imod. Og så skal lukkeugen endeligt besluttes i Børn, Familie og Ungeudvalget, økonomiudvalget og byrådet i marts 2019.

Publiceret 11 December 2018 06:00