Gørløse Omfartsvej blev indviet i 2011. Nu må bilisterne køre lidt hurtigere på strækningen. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Gørløse Omfartsvej blev indviet i 2011. Nu må bilisterne køre lidt hurtigere på strækningen. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Snart kan vi køre 90 km/t på landevejen

På cirka en kilometer landevej ved Gørløse skal bilisterne snart kunne hæve farten en anelse - speederen skal dog lettes igen før ved krydset Roskildevej og Hovedvejen

Af
Mette Dolmer Thygesen

Bilisterne kan snart trykke lidt ekstra på speederen på landevejen mellem Gørløse og Slangerup. Det er nemlig en af de statsveje, hvor Vejdirektoratet indfører en højere hastighedsbegrænsning, så biler og lastbiler kan køre 90 km/t fremfor de i dag tilladte 80 km/t.

Det var regeringen, som i et forlig med Dansk Folkeparti indførte en ny hastighedsbekendtgørelse 1. januar i år. Hillerød Kommune skal ikke give tilladelse til projektet, men Vejdirektoratet har anmodet kommunen om en udtalelse, og det blev forleden behandlet på Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget. Her havde politikerne ingen indvendinger til, at hastigheden bliver sat op på strækningen:

Det er på strækningen fra rundkørslen ved Netto i Gørløse og ned til Hovedvejen, at hastighedsbegrænsningen skal sættes op. Foto: Google Maps

Det er på strækningen fra rundkørslen ved Netto i Gørløse og ned til Hovedvejen, at hastighedsbegrænsningen skal sættes op. Foto: Google Maps

"Det, synes vi, er helt fint. Det er ikke et ret langt stykke her i Hillerød, hvor det indføres. Vi har kigget på de ind- og udkørsler, som vi har her - og der er kun én i Hillerød Kommune, og det er ved den gamle Gørløsevej. Her vurderer vi, at det ikke bliver farligere, for det er et fint og overskueligt kryds," siger udvalgsformand Dan Riise (V).

950 meter

Det er blot et 950 meter langt stykke vej på Roskildevej fra rundkørslen ved Borupvej og Netto til umiddelbart nord for krydset, hvor Hovedvejen slutter sig til Roskildevej, hvor man snart må trykke lidt ekstra på speederen.

Men samtidig skal trafikanterne lette lidt på pedalen, når de kører mod syd og nærmer sig Hovedvejens tilslutning, da hastigheden på Roskildevej skal sættes ned til 70 km/t lige nord for krydset - og frem til grænsen, hvor Hillerød Kommune slutter, og Frederikssund Kommune starter, lige ved Granbakken.

Rumleriller og overhalingsforbud

For at hastigheden kan sættes op på strækningen, uden at det medfører flere eller alvorlige ulykker, etablerer Vejdirektoratet rumleriller i asfalten både i midten af vejen og i ydersiden af kørebanerne på hele strækningen. Rumlerillerne skal sikre, at trafikanter, der uforvarende kommer til at overskride egen kørebane, bliver advaret med støj i bilen. Samtidig indfører Vejdirektoratet overhalingsforbud i begge retninger på den knap en kilometer lange strækning. Derudover vil Vejdirektoratet ved afslutningen af strækningen opsætte en særlig hastighedstavle, der informerer trafikanterne om, at de skal sætte farten ned til 80 km/t igen.

"Positiv effekt"

Heller ikke Hillerød Kommunes forvaltning har indvendinger over for hastighedsændringerne. De vurderer i sagsfremstillingen, at hastighedsbegrænsningen på 90 km/t vil have "en positiv effekt for fremkommeligheden", og de vurderer, at nedsættelsen af hastigheden til 70 km/t i krydsområdet ved hovedvejens tilslutning vil have "en positiv trafiksikkerhedsmæssig effekt", da det blandt andet bliver lettere og mere sikkert for trafikanter at køre ind på Roskildevej fra sidevejene, altså fra Hovedvejen.

Gørløse. Arkivfoto: Lars Schmidt

Gørløse. Arkivfoto: Lars Schmidt

"Gavner samfundet"

Det er i alt 150 kilometer landevej over hele landet, hvor regeringen og DF har besluttet at hæve hastighedsbegrænsningerne. Også på 31 kilometer motorvej i landet bliver hastigheden sat op til 120 km/t. Partierne har afsat i alt 93,6 millioner kroner til projektet. Den højere hastighedsgrænse på 90 km/t på alle de udvalgte landeveje forventes at være gennemført i 2020.

"Jeg er glad for, at bilisterne nu får glæde af den politiske aftale, regeringen indgik med Dansk Folkeparti om at hæve hastighedsgrænserne på flere af de danske lande- og motorveje, hvor det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det gavner ikke blot den enkelte bilist, men hele samfundet, når man kan komme hurtigere frem uden at sætte sikkerheden over styr,” har transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) tidligere udtalt i en pressemeddelelse.

Publiceret 28 November 2018 06:00