Sådan kan det nye byggeri komme til at se ud set fra Amtsvej. Illustration: Sophienberg Gruppen A/S

Sådan kan det nye byggeri komme til at se ud set fra Amtsvej. Illustration: Sophienberg Gruppen A/S

Vil bygge 60 nye rækkehuse på Milnersvej: "Hillerød er en interessant by"

Sophienberg Gruppen A/S vil opføre cirka 60 rækkehuse på Milnersvej 45

Af
Martin Warming

De gamle erhvervsbygninger på Milnersvej 45 bliver måske snart revet ned og erstattet af boliger.

Ejeren og bygherren, der er Sophienberg Gruppen A/S, ønsker nemlig at opføre omkring 60 boliger på området, hvor der i dag ligger en større erhvervsejendom på knap 15.000 kvadratmeter. Ejendommen har tidligere huset blandt andre sanitetsvirksomheden Julius Larsen & Søn og Lemvigh-Müller, der stadig har en engrosbutik for håndværkere i en del af bygningen.

Lokalplanen for området udlægger grunden til erhvervsformål og erhverv samt uddannelse, kulturelle og sociale formål. Lokalplanen skal derfor laves om, før Sophienberg Gruppen A/S kan gå i gang med byggeriet.

Sophienberg Gruppen A/S ønsker at opføre cirka 60 rækkehuse på to eller tre etager på matriklen.

"Samlet set vurderes den nye bebyggelse at bidrage positivt til området, da det vil blive udviklet til et åbent og tilgængeligt område med stiforbindelser, der forbinder området på tværs. Endvidere vil anvendelsen til bolig modsvare det eksisterende boligområde syd for," står der i kommunens sagsfremstilling.

Positiv

Og Dan Riise (V), der er formand for arkitektur, byplan og trafikudvalget, er positiv over for byggeplanerne.

”Udvalget anbefalede, at projektet sendes i forhøring, og så kan vi sætte gang i lokalplansarbejdet. Vi kan godt lide projektet. Der er et par småting omkring trafikken og de nærmeste naboer, men det er mindre ting, som sagtens kan reguleres. Så overordnet set er det et enigt udvalg, som anbefaler, at vi kører videre med projektet. Og det sendes som vanligt i to høringer – både i en forhøring og så i høring, når lokalplansforslaget ligger klar," siger han til Hillerød Posten.

Der skal ifølge startredegørelsen for projektet være adgang til den nye bebyggelse via Herlufdalsvej ved REMA 1000 og Shell-tanken. Mod Milnersvej og den nordlige del af Herlufdalsvej er det tanken at etablere en cirka 2,5 meter høj støjafskærmning, så støjen fra Milnersvej og tankstationen begrænses.

"Området etableres med et grønt udtryk, hvad angår private haver og fællesopholdsarealer, beplantning langs den begrønnede støjskærm og gæsteparkering, der anlægges med et grønt udtryk," skriver Sophienberg Gruppen A/S i sin startredegørelse om projektet.

Det er planen, at der skal opføres omkring 60 rækkehuse på grunden. Illustration: Sophienberg gruppen A/S

Det er planen, at der skal opføres omkring 60 rækkehuse på grunden. Illustration: Sophienberg gruppen A/S

Bygger lavt

Sophienberg Gruppen A/S har ikke tidligere opført boliger i Hillerød, men Lars Bigom, der er administrerende direktør i Sophienberg Gruppen A/S, håber, at der snart bliver lavet om på det.

"Hillerød er en interessant by for os. Der er vækst i byen, og Hillerød er en by, som folk gerne vil bo i. Og så er grunden på Milnersvej spændende, fordi den ligger rigtig godt i et allerede eksisterende boligkvarter og tæt på bymidten," siger Lars Bigom.

Mens de fleste vælger at bygge i højden i øjeblikket, så har Sophienberg Gruppen A/S valgt det stik modsatte.

"Vi vil gerne lave noget andet end etageboliger, som der bliver bygget meget af i øjeblikket. Det mener vi, der er stor efterspørgsel på," siger Lars Bigom, der forventer, at de nye rækkehuse kan stå færdige i løbet af et par år, hvis alt går efter planen.

"Det tager vel omkring et års tid at få lokalplanen på plads, og så tager det et sted mellem 12 og 16 måneder af opføre boligerne," siger han til Hillerød Posten.

Det er på denne grund på Milnersvej 45, at Sophienberg Gruppen A/S ønsker at opføre omkring 60 rækkehuse. Foto: Martin Warming

Det er på denne grund på Milnersvej 45, at Sophienberg Gruppen A/S ønsker at opføre omkring 60 rækkehuse. Foto: Martin Warming

Fra erhverv til boliger

Byggeriet på Milnersvej 45 er måske blot det første boligbyggeri i området. Kommunen vurderer nemlig, at mange af de tidligere erhvervsgrunde på Milnersvej efterhånden vil blive konverteret til boligområder.

"Det vurderes, at en omdannelse fra erhverv til boligområde vil være definerende for Milnersvej og de omkringliggende grunde i fremtiden. Herved vil området fremtidigt tegne sig som et blandet bolig og erhvervsområde med uddannelser, kultur og kontorvirksomheder," skriver kommunen i sagsfremstillingen.

Det kan dog være, at der i forbindelse med byggeriet skal laves en række trafikale foranstaltninger ved Milnersvej, vurderer kommunen.

"Ved udarbejdelse af lokalplan vil kommunen kræve en trafikanalyse, som skal redegøre for trafiktal, og hvilke trafikale foranstaltninger projektet vil kræve. Der er særligt fokus på morgentrafikken og kødannelse ved rundkørslen ved Rema. Bygherre har tilkendegivet, at være indstillet på at finansiere eventuelle trafikale anlæg i forbindelse med udkørsel/indkørsel til og fra Milnersvej, som måtte blive udløst af den ændrede anvendelse af Milnersvej 45," skriver kommunen i sagsfremstillingen.

Politikerne i økonomiudvalget vendte forleden tomlen i vejret til byggeplanerne på Milnersvej, og det betyder, at kommunen i første omgang vil indkalde til et såkaldt dialogmøde omkring projektet. Herefter skal der udarbejdes et forslag, hvor projektet forventes at blive tilrettet. Der vil også blive holdt et borgermøde i høringsperioden., oplyser kommunen.

Publiceret 27 November 2018 16:00