Det er ikke endeligt besluttet, at haveaffaldsordningen nedlægges - beslutning er nu i høring, siger bestyrelsesformanden i Hillerød Forsyning.

Det er ikke endeligt besluttet, at haveaffaldsordningen nedlægges - beslutning er nu i høring, siger bestyrelsesformanden i Hillerød Forsyning.

Melding om farvel til haveaffaldsordning kom "en postgang for tidligt"

Nedlæggelsen af haveaffaldsordningen er ikke endeligt - men er netop nu i høring. Politikerne lytter til de høringssvar, der kommer ind, lyder det fra forsyningsformand og viceborgmester Klaus Markussen

Af
Mette Dolmer Thygesen

"Vi henter dit haveaffald og laver flis - en sidste gang". Sådan lød en nyhed på Hillerød Forsynings hjemmeside 14. september, men nu lyder meldingen fra politikerne, at ordningen slet ikke er nedlagt - endnu. Beslutningen om at nedlægge ordningen med at afhente haveaffald hos borgerne er nemlig blot i høring:

"Det er ikke besluttet endnu. Det er byrådet, som skal godkende affaldsplanen, og planen er i høring frem til 4. december. Så bliver den politisk behandlet i starten af det nye år," siger Klaus Markussen (Venstre), som er viceborgmester og bestyrelsesformand for Hillerød Forsyning.

"Postgang for tidligt"

Forsyningsselskabets udmelding om, at haveaffaldsordningen blev nedlagt, har medført en storm af læserbreve her i Hillerød Posten, hvor adskillige borgere har udtrykt deres undren og ærgrelse over beslutningen. Nogle udtrykker bekymring for de borgere, som ikke har nogen bil og derfor ikke kan transportere haveaffaldet til genbrugspladsen. Andre peger på, at der vil blive brændt mere træ af i haverne og udledt mere CO2, når haveejerne skal fragte deres affald.

Det var måske lige en postgang for tidligt, eftersom vi lige skal have vedtaget affaldsplanen i byrådet

Men hvorfor blev det overhovedet meldt ud, når nu beslutningen ikke er endeligt truffet endnu?

"Det var måske lige en postgang for tidligt, eftersom vi lige skal have vedtaget affaldsplanen i byrådet," siger Klaus Markussen, som også som bestyrelsesformand har modtaget rigtig mange henvendelser fra folk om haveaffaldsordningen:

"Der er meget stor interesse for det, og rigtig mange har reageret på beslutningen. Det gør selvfølgelig indtryk, og henvendelserne bliver taget alvorligt. Derfor er vi også gået i gang med at regne på, hvilke muligheder vi har nu i forhold til haveaffaldet. Der er flere muligheder, der er ved at blive kigget på," siger han.

Byrådet beslutter det

Så selvom borgerne blev orienteret via en sms, og selvom det stadig står på forsyningens hjemmeside, at haveaffaldet bliver hentet for sidste gang, så er beslutningen altså ikke endelig.

"Det er vigtigt at understrege, at byrådet er myndigheden, som beslutter, hvordan haveaffaldsordningen skal skrues sammen. Vi kan se, at der er vældig mange synspunkter. Det skal ikke være sådan, at Hillerød Kommune og forsyningen laver en ordning, som ikke hænger sammen med de forventninger, borgerne har, så vi ser på, hvilke forskellige muligheder der kan være, og laver nogle beregninger på det. Inden vi træffer en beslutning, vil vi læse de høringssvar, der kommer ind," siger Klaus Markussen.

Men meldingen om, at haveaffaldsordningen var nedlagt kom altså "en postgang for tidligt," siger Klaus Markussen:

"Processen omkring en affaldsplan er, at der kommer et forslag fra Hillerød Forsyning, og det forslag bliver så behandlet i Natur, Miljø og Klimaudvalget, og fra det udvalg bliver affaldsplanen nu sendt i høring, inden den kan vedtages af byrådet. Det er en proces, vi har kørt, hver eneste gang der kommer en ny affaldsplan".

Rigtig mange har reageret på beslutningen. Det gør selvfølgelig indtryk, og henvendelserne bliver taget alvorligt

Driftsmæssige udfordringer

Haveaffald og flis er hidtil blevet afhentet to gange årligt, men der har ifølge kommunen "været en række driftsmæssige udfordringer forbundet med afhentningen". Samtidig vurderer kommunen, at prisen for ordningen ikke står mål med, hvor mange husstande der gør brug af ordningen, skriver kommunen på hillerod.dk.

Nedlæggelsen af haveaffaldet var første gang til politisk behandling i Natur, Miljø og Klimaudvalget 14. august. Her godkendte udvalget at nedlægge ordningen. I referatet forklarer forvaltningen, at den nuværende kontrakt om indsamlingen af haveaffald udløber 31. marts, og hvis ordningen skal forlænges, forventes den at stige væsentligt i pris:

"Omkostningerne til den nuværende indsamlingsordning for haveaffald er urealistisk lav. Udbuddet er formentlig blevet misforstået. Det kan forventes, at omkostningerne til en lignende haveaffaldsordning, som vi har i dag, vil stige væsentligt i forhold til, hvad der betales i den nuværende kontrakt," står der.

Læs mere om høringen på kommunens hjemmeside HER

Stige til nær det dobbelte

Ifølge beregningerne betaler hver husstand i kommunen 31 kroner til ordningen om året, og den pris forventes at stige til 50-60 kroner per husstand om året. Alle husstande betaler det samme, og gennemsnitlig tilmelder cirka 10-11 procent af parcel-/rækkehusene sig ordningen om året og 20–25 af boligforeningerne.

Som noget nyt kan haveaffaldet ikke længere placeres i en stor bunke ved skel, men skal afleveres i bundter og sække. Det blev godkendt politisk i november 2017.

På Natur, Miljø og Klimaudvalgets møde 2. oktober blev det så besluttet at sende ”Regulativ for husholdningsaffald i Hillerød Kommune” i høring. Samtidig ønskede udvalget beregninger af, hvad det vil koste at beholde flisordningen.

Selv køre affaldsspande frem

Udover at nedlægge haveaffalds- og flisordningen er der flere nye tiltag i høring. Blandt andet stiller kommunen forslag om, at ejerne af affaldsbeholderne skal køre alle beholdere frem til skel senest klokken 6 på affaldsafhentningsdagen. Man kan tilmelde sig en ordning, så man får besked, for eksempel på en sms om, hvornår man skal køre affaldsspandene frem. Klimaudvalget har dog bedt om beregninger for, hvad det vil koste, hvis dette ikke indføres.

Samtidig skal de bionedbrydelige poser til madaffald skiftes ud med plastikposer, som har en bedre holdbarhed, særligt i sommervarmen, så borgerne undgår at bruge to poser ad gangen. Plastikposerne kan sorteres fra på anlægget, hvilket betyder, at plasten muligvis kan genanvendes.

Desuden ønsker forsyningen at indføre en ny indsamlingsordning for plast og metal i en to-kammerbeholder for borgere i villa-, parcel og rækkehuse:

"I Hillerød ønsker vi at få så mange af de værdifulde ressourcer ud af affaldet som muligt, så det kan blive genanvendt til nye produkter. Vores erfaringer med indførelse af først en beholder til papiraffald hos villaerne og dernæst beholdere til madaffald og senere til pap har vist os, at vi kan øge mængden af affald, som vi sender til genanvendelse, når vi gør det let for husejerne at sortere affaldet," skriver kommunen på deres hjemmeside.

Høringssvar skal sendes til miljo@hillerod.dk senest 4. december.

OBS: Artiklen er rettet onsdag, da det ikke fremgik, at de 31 kroner til ordningen er årlig, og ikke månedligt, betaling - det er nu tilføjet.

Publiceret 27 November 2018 06:00