Hotelskitserne viser ikke et endelig forslag, men giver en indikation på, i hvilken retning projektet skal bevæge sig hen. Illustration: Mikkelsen Arkitekter

Hotelskitserne viser ikke et endelig forslag, men giver en indikation på, i hvilken retning projektet skal bevæge sig hen. Illustration: Mikkelsen Arkitekter

Nyt projekt: Nu bliver etagerne skåret af hotellet på Markedspladsen

Økonomiudvalget har godkendt de nye skitser til et kommende hotel på Markedspladsen. Hotellet står til at blive to etager lavere

Af
Mette Dolmer Thygesen

hotelbyggeri Arkitekturen for det tidligere projekt for hotelbyggeriet på Markedspladsen i centrum af Hillerød er skrottet, og på deres møde onsdag 21. november godkendte politikerne i Økonomiudvalget så nogle nye skitser for projektet - som er sunket i højden.

"Det er stort set alle detaljer, der stadig mangler at komme på plads, men det har stor betydning for mig, at det er et projekt, som respekterer indblikket til og fra slottet. Det er helt andet projekt," siger borgmester Kirsten Jensen (S) til Hillerød Posten.

Lavere

Hotellet er i det nye projekt skrumpet i højden, hvilket var noget, politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget stillede som et ultimativt krav, da de afviste det daværende projekt på deres møde 7. november. De bad om et projekt, der var lavere og havde et andet arkitektonisk udtryk.

"Forslaget gik før på syv etager, men det nye forslag er på det højeste sted fem etager, og blot fire etager ud mod Slangerupgade. Så det er ikke lige så højt. Højden på det tidligere projekt, når man stod på slottet og kiggede ind mod byen, var for høj. Det her nye projekt har en helt anden bygningskrop," siger Kirsten Jensen, som dog understreger, at detaljerne ikke er på plads for det nye projekt endnu:

Forslaget gik før på syv etager, men det nye forslag er på det højeste sted fem etager

"Nu er vi kommet med en tilkendegivelse på, at bygherres arkitekter kan arbejde videre med projektet. Og derefter kommer den politiske behandling og involveringen af borgerne i byen".

Også viceborgmester Klaus Markussen fra Venstre bakkede op om at sende det nye hotelprojekt til den videre politiske behandling:

"Det er jo ikke et færdigt projekt, men jeg vil gerne kvittere for, at de ting, som ABT-udvalget lagde vægt på, at der skulle ændres - det kan vi se, det nye projektet forsøger at indrette sig efter. Det, synes jeg, er positivt".

Brug for en udmelding

Men hvorfor kunne man ikke vente med den politiske behandling, til bygherren havde et mere færdigt projekt at præsentere? Bygherren havde brug for en udmelding, svarer Kirsten Jensen:

Det koster ressourcer at arbejde med at gå fra en skitse til et projekt med flere detaljer, og samlet set har vi jo haft gang i projektet igennem nogle år

"Det koster ressourcer at arbejde med at gå fra en skitse til et projekt med flere detaljer, og samlet set har vi jo haft gang i projektet igennem nogle år. Så jeg forstår godt, at bygherren havde brug for en overordnet tilkendegivelse som den, vi nu er kommet med. For det er jo en investering for bygherren at bede arkitekter arbejde videre med detaljer. Overordnet var det vigtigt at få klarlagt, om de skulle i gang med at rette lidt til på projektet eller bearbejde et helt nyt projekt, og det sidste er så den proces, vi har indledt nu. Lige nu ligger der altså nogle skitser og principper om højde med mere, og så har vi sagt ja til at gå videre ad den vej".

Borgermøder

Økonomiudvalget godkendte samtidig en ny procesplan for det fremtidige arbejde med hotelprojektet. Først skal hotelprojektet igennem en behandling på ABT- og Økonomi-udvalgene i december, hvorefter der indkaldes til et borgermøde 3. januar. Her kan alle interesserede høre bygherren og arkitekterne fortælle om det reviderede projekt.

I februar skal projektet så til politisk behandling i ABT- og Økonomiudvalg igen, og samtidig er forvaltningen gået i gang med at udarbejde et lokalplansforslag i januar "for at udnytte tiden", står der i sagsfremstillingen.

Nu ser jeg frem til, at vi får en god proces med involvering og inddragelse af borgerne

Til maj kan lokalplanen så sendes i offentlig høring, så den ifølge planen kan godkendes til om et års tid til oktober næste år.

Klaus Markussen glæder sig over, at borgerne skal inddrages i processen:

"Nu ser jeg frem til, at vi får en god proces med involvering og inddragelse af borgerne. Så kan vi forhåbentlig også lande på et resultat, som er vores fælles".

Publiceret 23 November 2018 09:41