Denne del af Trollesminde Allé lukkes ned, og det giver problemer for to bilforhandlere. Foto: Jens Berg Thomsen

Denne del af Trollesminde Allé lukkes ned, og det giver problemer for to bilforhandlere. Foto: Jens Berg Thomsen

Bilforhandlere vil gøre indsigelse: Protesterer over vejlukning

"Der er ingen konkret tidsplan," lyder det fra to bilforhandleres advokat

Af
Jens Berg Thomsen

leverance To bilforhandlere på Frejasvej i Hillerød, Knud Nielsen A/S og Due Andersen Biler, risikerer at komme i klemme med at få leveret nye biler, når byggeriet af Frederiksbro på Møllebrogrunden fortsætter. I forbindelse med byggeriet, lukker Hillerød Kommune en del af Trollesminde Allé, og dermed mister bilforhandlerne adgang til Herredsvejen fra østsiden af forretningerne.

Det har fået advokat Anders Hessner, der er repræsentant for bilforhandlerne, til at gøre indsigelse.

"Problemet er, at der ikke er nogen konkret aftale om, hvad der skal ske. Der er en anlægslogistik, der tager højde for, hvordan leverancen skal ske fremover. Men konkret foreligger der hverken køre- eller tidsplan for, hvad der skal ske. Den findes ganske enkelt ikke. Man skal huske, at den midlertidige løsning skal være på plads før, at vejene bliver nedlagt, og det forelægger der ikke nogen dokumentation for, hvornår vil ske," siger Anders Hessner, der er advokat for de to bilforhandlere.

Der ligger ikke nogen tidsplan for, hvordan adgangen til vareleveringer for de to bilforhandlere skal sikres, siger de to forhandleres advokat. Foto: Jens Berg Thomsen

Der ligger ikke nogen tidsplan for, hvordan adgangen til vareleveringer for de to bilforhandlere skal sikres, siger de to forhandleres advokat. Foto: Jens Berg Thomsen

Vurderingen fra forvaltningen i Hillerød Kommune lyder, at Anders Hessners indsigelse bliver imødekommet. I referatet fra seneste byrådsmøde, hvor et flertal stemte vejlukningen igennem, skriver forvaltningen, at "den fremtidige ejer af lokalplanområdet (M. Goldschmidt, byggeherre på Frederiksbro, red.) forpligtes til at etablere en ny vejforbindelse via den forlagte Trollesmindeallé og herunder en adgang til udkørsel til Herredsvejen." Forvaltningen har også meddelt til klagerne, at der "bliver sikret en allægslogik, der tager højde for, at adgangen til den eksisterende Trollesmindeallé opretholdes under arbejdet med at forlægge Trollesmindeallé og etablering af en ny vejforbindelse fra Trollesmindeallé til bilforhandlerne."

Ingen vished

Samtlige partier på nær Nye Borgerliges Mette Thiesen stemte dog for nedlæggelsen af vejen. Mette Thiesen stemte blankt. Men den vedtagelse vil advokaten nu påklage, siger han til Hillerød Posten.

"Vi har ikke vished for, at bilforretningerne kan fortsætte. Vi har ikke noget holdepunkt for, at bilforretningerne kan opretholdes i den kommende byggefase. Vi er nødt til at sige, at de her foranstaltninger skal være på plads, inden de vejarealer bliver nedlagt. Ellers er det umuligt at drive bilforretning. Uden en tidsplan og vished bliver det for risikabelt. Hvis nu lige pludselig, at bilforhandlerne ikke kan få leveret biler på grund af byggeriet i lad os sige to uger engang i april 2020, så vil det jo være katastrofalt," siger Anders Hessner.

Publiceret 06 November 2018 10:04