Sådan præsenteres hotelprojektet i lokalplanforslaget, som arkitekturudvalget udskød beslutningen om til novembermødet. Her ses det fra Slangerupgade op mod Frederiksborg Slot. Illustration fra lokalplansforslaget

Sådan præsenteres hotelprojektet i lokalplanforslaget, som arkitekturudvalget udskød beslutningen om til novembermødet. Her ses det fra Slangerupgade op mod Frederiksborg Slot. Illustration fra lokalplansforslaget

Udvalg udskød beslutning om hotelbyggeri på Markedspladsen

Udvalgsmedlemmer havde så mange spørgsmål til lokalplansforslag for Markedspladsen, at beslutningen om at sende lokalplan i høring blev udsat

Af
Mette Dolmer Thygesen

Der var forleden lagt op til, at et hotel kunne rykke et stort skridt nærmere at blive bygget på Markedspladsen i centrum af Hillerød. Men politikerne i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget valgte på deres møde 3. oktober at udskyde, at lokalplansforslaget til det nye byggeri kunne sendes i offentlig høring her i november.

"Vi havde så mange spørgsmål til lokalplanen, at vi gerne vil have både bygherre og deres arkitekt med på næste møde. Så kan vi stille spørgsmålene direkte til dem, i stedet for at forvaltningen skal rende frem og tilbage mellem os og bygherre," siger udvalgsformand Dan Riise fra Venstre.

4000 kvadratmeter hotel

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges i syv etager med højeste punkt på 27,4 meter. Bebyggelsen skal nedskaleres til fem etager ind mod de eksisterende nabobebyggelser. Der må opføres samlet 10.566 kvadratmeter bebyggelse inden for området, som er på cirka 4.000 kvadratmeter.

Sådan illustreres hotelbyggeriet i lokalplansforslaget. Her ses de nordlige facader af bebyggelsen på Markedspladsen. Illustration fra lokalplansforslaget

Sådan illustreres hotelbyggeriet i lokalplansforslaget. Her ses de nordlige facader af bebyggelsen på Markedspladsen. Illustration fra lokalplansforslaget

Byrådet besluttede i december sidste år, at en dagligvarebutik i bebyggelsen kan blive 1200 kvadratmeter stor, og at hotellet bliver på cirka 4.000 kvadratmeter.

Det blev desuden aftalt i byrådet, at køber af grunden er forpligtet til at opføre et hotel, som drives i en periode på mindst tre år. Hvis det derefter ikke længere er muligt at drive et hotel, fx efter konkurs hos hoteloperatøren, og at det efterfølgende i en periode på et år kan dokumenteres, at man har forsøgt at finde en anden hoteludbyder, så kan hotellet konverteres til anden anvendelse.

En del af overskuddet fra kommunens salg af Markedspladsen skal bruges til at etablere nye busparkeringspladser til turistbusser, som i dag parkerer der, hvor hotellet skal bygges.

"Væsentlig indvirkning på miljøet"

I forbindelse med det nye lokalplansforslag har forvaltningen undersøgt, hvordan byggeriet vil påvirke slottet og parkeringsforholdene i området. Screeningen viser, at lokalplanen kan få "væsentlig indvirkning på miljøet, hvad angår kulturhistoriske forhold (Frederiksborg Slot)". Hvis man står inde på slottet og kigger ud, vurderer forvaltningen, at "selvom der er tale om en høj bebyggelse på Markedspladsen, så er det kun enkelte punkter af de offentligt tilgængelige dele af Frederiksborg Slot, der visuelt påvirkes af bebyggelsen". Forvaltningen vurderer også, at det indblik til Frederiksborg Slot, som reduceres fra indbliksvejen Slangerupgade, er "af mindre betydning":

"Der er tale om en afgrænset strækning, hvorfra slottet i dag kan ses over Markedspladsen, og hvorfra dette indblik vil forsvinde. Slottet vil stadig være synlig fra de øvrige dele af indbliksvejen Slangerupgade," skriver forvaltningen.

Sådan visualiseres hotellet, set fra Staldgade mod syd med hotellet i baggrunden. Illustration fra lokalplansforslaget

Sådan visualiseres hotellet, set fra Staldgade mod syd med hotellet i baggrunden. Illustration fra lokalplansforslaget

Undersøgelsen viser, at hotelbyggeriet ikke vil påvirke parkeringsforholdene drastisk, da "der vil blive næsten samme antal parkeringsbåse i området, som der er i dag," skriver forvaltningen. Der skal planlægges i alt cirka 110 parkeringsbåse i området.

Det er Hillerød Kommune, som ejer Markedspladsen, og pensionsselskabet PFA står som køber. I august 2017 skrev Zleep Hotels i en pressemeddelelse, at de står bag det kommende hotel. På Zleep Hotels hjemmeside står der, at hotellet forventer at byde velkommen på 95 hotelværelser på Markedspladsen i Hillerød i 2020.

Udvalget holder et ekstraordinært møde om sagen 29. oktober.

Sådan visualiseres hotelbyggeriet set fra Slotsbroforpladsen, ned langs Slangerupgade. Illustration fra lokalplansforslaget

Sådan visualiseres hotelbyggeriet set fra Slotsbroforpladsen, ned langs Slangerupgade. Illustration fra lokalplansforslaget

Publiceret 27 October 2018 08:00