Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Socialområdet presser kommunen

Kommunen får flere opgaver med at tage sig af borgere, som udskrives fra hospitalerne - og også Jobcentret samt arbejdet med psykisk syge kræver flere midler

Af
Mette Dolmer Thygesen

Det er blandt andet store store stigninger i udgifterne til social- og sundhedsområdet, som er presser årets budget i Hillerød Kommune.

Det sagde borgmester Kirsten Jensen (S) i sin indledende tale til byrådet, da budgettet blev endeligt vedtaget i onsdags.

Der er ingen tegn i sol og måne på, at det bliver mindre presset i de kommende år, så vi har fortsat en opgave foran os

"Der kommer ting i løbet af året og nu, som vi er nødt til at tage op med andre myndigheder. Én ting er den sociale og sundhedsmæssige opdrift i udgifterne, som vi prøver at tage hensyn til i budgettet, men vi ved, at der er mere på vej.- blandt andet en reform af sundhedsvæsnet, og den kender vi ikke konsekvenserne af endnu. Men vi har forsøgt at tilføre flere penge til det udgiftsbehov, vi kan se, der er på det specialiserede socialområde og til nogle af sundhedsopgaverne".

Flere penge til sygeplejen

Det er regeringen, som lægger op til, at endnu flere sundhedsopgaver skal løses ude i kommunerne. Mange sygeplejeopgaver er allerede overgået til kommunerne med krav om yderligere kompetencer og ressourcer.

Derfor er budgetpartierne blevet enige om at afsætte fire millioner kroner næste år og året efter til Sygeplejen, og halvanden millioner kroner årligt til akutsygeplejen.

Det specialiserede socialområde tilføres 7,5 millioner kroner næste år og 8,7 mio. kroner året efter.

"Der er ingen tegn i sol og måne på, at det bliver mindre presset i de kommende år, så vi har fortsat en opgave foran os," sagde Kirsten Jensen.

Det er vigtigt, fordi vi i kommunen har fået og får en endnu større opgave i at varetage trygheden hos vores syge medborgere, når de udskrives fra hospitalet

Omsorgsformand glædede sig

Radikales Christina Thorholm, som også er formand for Omsorg- og Livskraftsudvalget, glædede sig over tiltag på det sociale område i budgettet, sagde hun:

"Vi har styrket den sociale indsats med flere sagsbehandlere, som kan følge op på kontakten til borgerne med sociale problemer, handicap og psykiske lidelser, så de bedre kan blive aktører i eget liv"

Hun fremhævede også en udvidelse, som påbegyndes i 2020, af kommunens sundhedscenter på Milnersvej:

"Det er vigtigt, fordi vi i kommunen har fået og får en endnu større opgave i at varetage trygheden hos vores syge medborgere, når de udskrives fra hospitalet og fortsat har brug for omsorgen og plejen 24 timer i døgnet syv dage om ugen".

"Vi viderefører akutsygeplejen, som er afgørende vigtig for at forebygge indlæggelser. Vi har afsat nødvendige midler til sygeplejeindsatser, fordi kommunen har fået en større opgave i at pleje vores svage medborgere og det stigende antal borgere med flere kroniske lidelser," sagde hun.

Også Jobcentret har fået tilført flere midler; 3,5 millioner kroner næste år og 4,7 millioner kroner året efter til beskæftigelsesindsatsen.

Byrådet vil indføre reklameplads op Hjemmeplejens biler for at modgå noget af behovet for nedskæringer på ældreplejen.

Publiceret 17 October 2018 05:00