Ny plan skal se på, hvordan vi får bedre fremkommelighed for trafikken i Hillerød. Arkivfoto

Ny plan skal se på, hvordan vi får bedre fremkommelighed for trafikken i Hillerød. Arkivfoto

Ny 'fremkommelighedsplan' skal sikre, at vi kommer lettere gennem trafikken i Hillerød

200.00 kroner er sat af i det kommende budget til at lave en ny trafikplan for Hillerød næste år

Af
Mette Dolmer Thygesen

Der er for mange bilister, som triller i lav fart gennem Hillerød i myldretiden.

Det mener partierne bag årets budgetaftale, der sikrer 200.000 kroner næste år til at få udarbejdet en samlet plan for trafikken i Hillerød - og 5 mio. kroner i året efter til at føre nogle af planens forslag ud i livet.

Det kan være vanskeligt at komme frem i vores kommune

"Når jeg skal til et møde i Hillerød, må jeg påregne ekstra køretid, for det kan være vanskeligt at komme frem i vores kommune. De mennesker, jeg taler med, nævner altid fremkommelighed, som noget af det, de mener, vi skal gøre noget ved," sagde viceborgmester Klaus Markussen (Venstre) til pressemødet om budgettet forleden.

Ikke i mål endnu

Den såkaldte 'fremkommelighedsplan' skal kigge på, hvordan både bilister, fodgængere, cyklister, buspassagerer og togrejsende kommer bedst muligt frem i kommunen. For, som forligspartierne skriver i aftalen, bruger de fleste af os mere end ét transportmiddel i løbet af ugen, og det skal sikres, at alle kommer hurtigt og sikkert frem - og at planen samtidig har blik for både sikkerhed, miljø og klima og indeholder en gennemgang af kommunens signalanlæg.

Vi er ikke i mål, for det er jo et langt, sejt træk, men nu er vi i hvert fald i gang

"Vi er ikke i mål, for det er jo et langt, sejt træk, men nu er vi i hvert fald i gang. Det, synes jeg, er et rigtig vigtigt signal i forhold til den helt store udfordring, fremkommelighed er i vores by - og vil blive i vores kommune, i takt med at flere mennesker flytter hertil," sagde Klaus Markussen.

Ni millioner til rundkørsel

På kommunens investeringsplan var der allerede afsat ni millioner kroner til forbedringer af fremkommeligheden omkring rundkørslen ved Peder Oxes Alle/Egespurs Allé og til- og frakørselsramperne til motortrafikvejen. Hvilken løsning, man finder frem til her, afhænger af aftaler med Vejdirektoratet. De problemer, der opstår i myldretiden ved Hillerødmotorvejens forlængelse og Rute 6, er en del af trængselsproblemerne på statsveje - og løsningen afhænger af, hvad Folketingets beslutter at gøre med Hillerødmotorvejens forlængelse.

Der var desuden i forvejen sat tre millioner kroner af i 2019 til forbedret busfremkommelighed.

Den nye 'fremkommelighedsplan' skal indeholde en detaljeret vurdering af effekterne af større trafiktekniske forslag fra Trafikplan for Hillerød by – eksempelvis vejudvidelser i krydset ved Carlsbergvej/Tamsborgvej/Københavnsvej, vejudvidelser i krydset Holmegårdsvej/Skansevej/Helsingørvej/Københavnsvej, ombygning af rundkørslerne Milnersvej/Roskildevej/Peder Oxes Alle og Herredsvejen/Tulstrupvej/Egespurgs Allé til signalregulerede kryds.

Andre beslutninger på trafikområdet:

    Budgetpartierne ønsker at introducere Flextrafik i Hillerød kommune, så kommunen kan tilbyde bedre kollektiv trafik i yderområder på tidspunkter, hvor der ikke er dækning med ordinær kollektiv trafik.

    Der bliver anlagt cykelsti bag FrederiksborgCentret syd for badmintonhallen og nord for svømmehallen, og i øvrigt på Holmegårdsvej, Tamsborgvej og Frejasvej, og der kommer ny cykel- og vejinfrastruktur i Ullerød, Favrholm og Frederiksbro.

    Der er i 2019 budget til at undersøge, hvordan vi bedst kan trafiksikre strækningen Bendstrup-Lykkesholm. Der skal derfor til budget 2020 forelægges et anlægsønske til etableringsomkostningerne.

    Når kommunen har Vejdirektoratets godkendelse, vil de etablere den shunt, der skal løbe fra Hillerød Syd-afkørslen, forbi rundkørslen og derefter slutte sig til Peder Oxes Allé, og som allerede er en del af kommunens budget.

    Budgetpartierne vil videre med ’Trafiksikkerhedsplan 2016-26 for øvrige lokalsamfund’

Læs mere på www.hillerod.dk.

OBS Der var i første udgave af artiklen forsvundet et '0', så det fremgik, at der var 500.000 kroner til trafikforbedringer i 2020 - det rigtige tal er 5 mio. kroner. Det er hermed rettet, og vi beklager fejlen.

Publiceret 27 September 2018 07:00