Der skal spares millioner på, at lærerne skal undervise mere og være mindre syge i Hillerød de kommende år. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Der skal spares millioner på, at lærerne skal undervise mere og være mindre syge i Hillerød de kommende år. Arkivfoto: John Jessen Hansen

Lærerne får mindre tid til at forberede sig

Med det nye budget skal folkeskolelærerne i Hillerød bruge en halv time mindre om ugen på at forberede sig. Også sygefraværet skal ned, og det skal der spares på penge

Af
Mette Dolmer Thygesen

budget Hillerøds lærere skal fremover bruge en halv klokketime mindre om ugen på at forberede sig på undervisningen - og i stedet bruge tiden på at undervise eleverne ude i klasserne.

Det står klart, efter et politisk flertal vedtog at spare 3,2 millioner kroner årligt på at øge lærernes undervisningstimer i budgettet for 2019-2022.

"Vi har truffet nogle svære beslutninger, som vil kunne mærkes for medarbejderne. Det er klart, at vi ikke kan bede medarbejderne om at løbe stærkere, uden at det har konsekvenser," sagde Socialdemokratiets Christina Høi Skovdal til pressemødet om budgetforliget, hvor hun nævnte lærernes arbejdstid som et af de steder, hvor besparelserne er sket.

Tidsel i buketten

Også Radikales Jørgen Suhr nævnte lærernes arbejdstid i sin taletid:

"Der er nogle tidslerne i buketten med lærernes arbejdstid. Det er ikke noget, vi er glade for, men det er en del af hele pakken".

En analyse fra Rambøll havde peget på sparemuligheder for halvanden procent af skoleomådets budget, men så store bliver besparelserne trods alt ikke, understregede borgmester Kirsten Jensen (S):

"Det kommer til at ligge langt lavere, med det vi endte med at vedtage. Det betyder ikke, at nogen af os er gået til valg på, at skolerne skal få mindre budgetter. Vi har stadig drømme og mål, men vi har ikke mulighed for at indfri dem alle sammen nu".

"Skoleområdet er nødt til også at bidrage til den omprioritering, vi foretager, når vi lægger budget. Det er vanskeligt, men det er omvendt også et område, som er så stort, at hvis ikke det er med til at bidrage til den samlede kommunale omstilling, vil det lægge et pres på andre områder, et pres som vil blive endnu mere voldsomt," sagde Klaus Markussen (Venstre).

Skoler advarede

Flere skoler har i deres høringssvar inden budgetforhandlingerne advaret mod at øge lærernes undervisningstimetal, blandt andre skolebestyrelsen på Kornmarkskolen:

"Det er vigtigt, at vi holder fokus på, at der skal være tid til forberedelse, også den forberedelse af undervisning, der kan sættes i værk spontant, når en planlagt lektion ikke virker. Vi har tidligere udtrykt vores bekymring for den udvikling, vi ser i form af stressede medarbejdere, som følge af mangel på ressourcer til de mange opgaver. Vedtagelse af et øget undervisningstimetal har vidtrækkende og meget forskelligartede konsekvenser. Vi kan derfor på ingen måde tilslutte os finansieringsforslaget om at øge lærernes undervisningstimetal," skrev de i deres høringssvar.

Hillerødsholmsskolens bestyrelse skriver, at øget undervisningstid for lærerne vil forringe lærerenes undervisning og elevernes læring, og på Grønnevang Skole kalder skolebestyrelsen og medarbejderudvalget forslaget om at øge lærernes undervisningstid for "uholdbart":

"Sammenhængen mellem undervisningstimetal og varetagelsen af øvrige opgaver har allerede nået et niveau, hvor yderligere forøgelse af timetallet tipper balancen i forhold til at levere en rimelig kvalitet og varetage de opgaver, der både lokal – og nationalpolitisk fordres".

Mindre sygdom

Med det nye budget skal der også spares 1,8 millioner kroner hvert år i tre år på, at lærerne og andet personale i skolerne skal være mindre syge. Analysen, som Rambøll har foretaget af folkeskolen i Hillerød, viser, at Hillerød med et samlet sygefravær blandt lærerne på 5,3 procent ligger højest blandt kommunerne i sammenligningsgruppen, når det gælder sygefravær.

Ifølge Kirsten Jensen handler det om at fokusere på dét, som lederne og medarbejderne allerede gør for at forebygge arbejdsrelaterede sygedage og bringe sygemeldte medarbejdere hurtigt tilbage.

"Økonomiudvalget følger sygefraværet i hele vores kommunale organisation tæt, og vi vil helt klart følge udviklingen i sygefraværet på skolerne meget tæt i de næste år," siger hun og understreger, at det er vigtigt, eleverne kan have deres faste lærer til at undervise, og når lærere og pædagoger får et lavere sygefravær, vil eleverne også opleve forbedret kvalitet i deres undervisning.

Forebygge sygemeldinger

I rapporten skriver Rambøll, at "en forøgelse af den gennemsnitlige undervisningstid vil kunne udfordre samarbejdet med lærere og arbejdsgiver samt påvirke jobtrivsel, sygefravær og personaleomsætninger". Men Kirsten Jensen mener, at der ikke er et lineært forhold imellem antal undervisningstimer og sygefravær:

"Det vigtigste for at forebygge arbejdsrelaterede sygemeldinger er hele tiden at sikre en forventningsafstemning imellem leder og lærer/pædagog eller imellem leder og et team af medarbejdere. Jeg ved, at skolelederne allerede er tæt på lærere og pædagoger, og når det næste skoleår skal planlægges med en lidt mindre personalenormering end i dette skoleår, så bliver om muligt endnu vigtigere end hidtil at have en tæt dialog på den enkelte skole. Det står vores skoleforvaltning parat til at bakke op om," siger hun.

Besparelser på skoleområdet:

  Lærernes undervisningstid skal øges til en halv time mere ugentligt: Besparelse i 2019 på 1,334 mio og efterfølgende tre år på 3,2 mio kroner årligt.

  Øget anvendelse af pædagogisk personale: Besparelse i 2019 på 104.000 kroner og efterfølgende år på 250.000 kroner årligt.

  Reduktion af sygefravær: Besparelse i 2019 på 750.000 kroner og efterfølgende tre år på 1,8 mio. kroner årligt.

  Etårig reduktion af Ungdomsskolens driftsbudget: 253.000 kroner i 2019

  Etårig reduktion af driftsmidler 10. klasseskolen: 254.000 kroner i 2019

  HFO-ledelsesstruktur - yderligere provenu: 167.000 kroner i alle fire budgetår

  En ekstra lukkeuge i Hillerød Fritidsordning (HFO): 470.000 kroner årligt i alle fire budgetår.

Disse besparelser blev ikke gennemført:

  Fleksibel klassedannelse på tværs af skolens matrikler.

  Holddannelse i udvalgte fag på tværs af skoler.

  Etårig reduktion af undervisningsmidler 0.-9. klasse.

  Nedlægge tre årsværk i Østhuset.

  Distriktsskoleledernormering nedlægges.

Besparelser på skoleområdet:

  Lærernes undervisningstid skal øges til en halv time mere ugentligt: Besparelse i 2019 på 1,334 mio og efterfølgende tre år på 3,2 mio kroner årligt.

  Øget anvendelse af pædagogisk personale: Besparelse i 2019 på 104.000 kroner og efterfølgende år på 250.000 kroner årligt.

  Reduktion af sygefravær: Besparelse i 2019 på 750.000 kroner og efterfølgende tre år på 1,8 mio. kroner årligt.

  Etårig reduktion af Ungdomsskolens driftsbudget: 253.000 kroner i 2019

  Etårig reduktion af driftsmidler 10. klasseskolen: 254.000 kroner i 2019

  HFO-ledelsesstruktur - yderligere provenu: 167.000 kroner i alle fire budgetår

  En ekstra lukkeuge i Hillerød Fritidsordning (HFO): 470.000 kroner årligt i alle fire budgetår.

Disse besparelser blev ikke gennemført:

  Fleksibel klassedannelse på tværs af skolens matrikler.

  Holddannelse i udvalgte fag på tværs af skoler.

  Etårig reduktion af undervisningsmidler 0.-9. klasse.

  Nedlægge tre årsværk i Østhuset.

  Distriktsskoleledernormering nedlægges.

Besparelser på skoleområdet:

  Lærernes undervisningstid skal øges til en halv time mere ugentligt: Besparelse i 2019 på 1,334 mio og efterfølgende tre år på 3,2 mio kroner årligt.

  Øget anvendelse af pædagogisk personale: Besparelse i 2019 på 104.000 kroner og efterfølgende år på 250.000 kroner årligt.

  Reduktion af sygefravær: Besparelse i 2019 på 750.000 kroner og efterfølgende tre år på 1,8 mio. kroner årligt.

  Etårig reduktion af Ungdomsskolens driftsbudget: 253.000 kroner i 2019

  Etårig reduktion af driftsmidler 10. klasseskolen: 254.000 kroner i 2019

  HFO-ledelsesstruktur - yderligere provenu: 167.000 kroner i alle fire budgetår

  En ekstra lukkeuge i Hillerød Fritidsordning (HFO): 470.000 kroner årligt i alle fire budgetår.

Disse besparelser blev ikke gennemført:

  Fleksibel klassedannelse på tværs af skolens matrikler.

  Holddannelse i udvalgte fag på tværs af skoler.

  Etårig reduktion af undervisningsmidler 0.-9. klasse.

  Nedlægge tre årsværk i Østhuset.

  Distriktsskoleledernormering nedlægges.

Besparelser på skoleområdet:

  Lærernes undervisningstid skal øges til en halv time mere ugentligt: Besparelse i 2019 på 1,334 mio og efterfølgende tre år på 3,2 mio kroner årligt.

  Øget anvendelse af pædagogisk personale: Besparelse i 2019 på 104.000 kroner og efterfølgende år på 250.000 kroner årligt.

  Reduktion af sygefravær: Besparelse i 2019 på 750.000 kroner og efterfølgende tre år på 1,8 mio. kroner årligt.

  Etårig reduktion af Ungdomsskolens driftsbudget: 253.000 kroner i 2019

  Etårig reduktion af driftsmidler 10. klasseskolen: 254.000 kroner i 2019

  HFO-ledelsesstruktur - yderligere provenu: 167.000 kroner i alle fire budgetår

  En ekstra lukkeuge i Hillerød Fritidsordning (HFO): 470.000 kroner årligt i alle fire budgetår.

Disse besparelser blev ikke gennemført:

  Fleksibel klassedannelse på tværs af skolens matrikler.

  Holddannelse i udvalgte fag på tværs af skoler.

  Etårig reduktion af undervisningsmidler 0.-9. klasse.

  Nedlægge tre årsværk i Østhuset.

  Distriktsskoleledernormering nedlægges.

Publiceret 21 September 2018 08:00