De fem distriktsskoler, som har afdelinger på flere matrikler, sikres et årligt tilskud på fem millioner kroner til lærerkræfter. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

De fem distriktsskoler, som har afdelinger på flere matrikler, sikres et årligt tilskud på fem millioner kroner til lærerkræfter. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Budgetforlig

: Landsbyskolerne sikres i fire år

Politisk flertal afsatte fem millioner kroner årligt til at sikre kommunens mindre landsbyskoler

Af
Mette Dolmer Thygesen

budget Fem distriktsskoler i Hillerød har afdelinger på mere end én matrikel - og disse mindre skoler i lokalsamfundene har politikerne besluttet at sikre i det nye budgetforlig for de næste fire år og frem med omkring 2,5 millioner kroner halvårligt.

Det gælder både Grønnevang Skole med afdeling Nødebo, Hanebjerg Skole med afdelingerne i Gørløse og Uvelse, Hillerød Vest Skolen med afdeling Alsønderup, Hillerødsholmskolen med afdeling Gadevang og Kornmarkskolen med afdeling i Ll. Lyngby.

Pengene svarer til cirka 11 lærerstillinger, forklarede borgmester Kirsten Jensen (S) ved mandagens pressemøde om budgetforliget.

"Folkeskolen skal være vores naturlige førstevalg, og vi bakker op om de lokale skoler," sagde hun.

Sikrer tryghed

Penge er hidtil blevet bevilget år for år i budgetterne, men nu ønsker politikerne altså, at tilskuddet skal være sikret i fire år. De omkring fem millioner årlige kroner sikrer, at skolerne med flere matrikler sikres samme lærernormeringer som de øvrige skoler i kommunen.

"Nu skaber vi ro omkring økonomien og undgår en diskussion om, hvorvidt enkelte matrikler på skolerne skal lukke. Det sikrer en tryghed i at vælge de lokale skoler," sagde Venstres Klaus Markussen til pressemødet, og Radikales Jørgen Suhr var enig:

"Det er vigtigt, vi har skole i de lokale samfund. Mange kommuner nedlægger skoler i de små landsbyer, men det gør vi ikke i Hillerød Kommune. Det har stor værdi for en landsby som for eksempel Gadevang, at der er et skoletilbud til de yngste børn. Hvis købmanden forsvinder og skolerne forsvinder, står man tilbage med en spøgelsesby. Der vil vi ikke hen".

Budgetpartierne skriver i budgetaftalen, at de vil invitere skolebestyrelser og andre samarbejdspartnere til et samarbejde om, hvordan vi gør folkeskolen til det naturlige førstevalg.

Læs mere om budgettet den nærmeste tid på www.hip.dk.

Udvidelser på skoleområdet:

  Understøttende skoledrift i lokalsamfund: Der er afsat 2,327 mio. kroner i 2019, 5,584 mio. kroner i 2020 og fem millioner kroner i 2021 og 2022.

  Oprettelsen af et Juniorbrandkorps (undervisning som en slags ungdomsskoletilbud i fritiden): 75.000 kroner i 2019 og 25.000 kroner de efterfølgende tre budgetår.

Det blev der ikke råd til på skoleområdet:

  Implementering og drift af 'Aula' (afløser for SkoleIntra). Næsten alle cirka 1800 medarbejdere i skoler og dagtilbud vil blive berørt af implementeringen af det nye it-system.

  Ressourcer til sygeundervisning og enkeltmandsundervisning itl elever, der ikke er i stand til at modtage den almindelige undervisning i en periode.

  Svømning i Folkeskolen. Den blev afskaffet med udgangen af 2008 i Hillerød Kommune. To af de syv distriktsskoler tilbyder dog svømmeundervisning nu på 4. årgang. Det vil koste omkring en halv million kroner om året at genindføre svømmeundervisning.

  Mere idræt og bevægelse i skoler og HFO’er for 400.000 kroner.

  Morgenpasningstilbud i fritidsordningen HFO for 4.-6. klassetrin.

  Forøgelse af udgift pr. elev. I skoleanalysen viser Rambølls indledende benchmarkundersøgelse, at Hillerød Kommunes udgiftsniveau til folkeskoleområdet ligger under landsgennemsnittet. Det ville koste fem millioner kroner årligt at bringe Hillerød op på landsgennemsnittet.

  Projekt 'Ordstrømmen' - en slags virtuelle musiklærere

Publiceret 20 September 2018 06:00