Arkivfoto

Arkivfoto

Forlig om stramt budget i Hillerød

S, V, K, DF og Radikale kunne mandag morgen løfte sløret for det stramme budget for de næste fire år i Hillerød

politik Mandag morgen kunne et forlig på fem ud af Hillerøds otte partier præsentere et budget for de næste fire år i Hillerød.

På grund af stigende udgifter til sundhed og det sociale område, er der besparelser over en bred kam i kommunen.

"Der er mærkbare besparelser på store og små serviceområder, for alle områder i kommunen bidrager til, at vi kan vedtage det budget i balance, vi skal. Der er spareforslag, som vi er nødt til at vedtage, uden at nogen har ønsket dem, og som har konsekvenser for borgerne, medarbejderne, institutionerne og dem, som arbejder frivilligt," skriver partierne i forligsteksten.

Den ret stramme økonomi skyldes blandt andet nye regler på parkeringsområdet, ændret udligning baseret på udlændinges bedre uddannelsesniveau og højere overførselsudgifter, fortæller partierne.

Derudover har flere og flere borgere brug for kommunens støtte, og der budgetteres med øgede udgifter til sundhed og det sociale område.

"Vi har valgt at passe på vores børnehaver, skoler og tilbud til ældre og udsatte, så godt vi kan, men alle skal være med til at spare," udtaler borgmester Kirsten Jensen (S).

Lærerne skal undervise mere

Blandt besparelserne, der nu er indgået forlig om, er blandt andet, at lærerne skal til at undervise en halv klokketime mere om ugen - tid der så tages fra forberedelsestid. Forvaltningen holder hårdt for med blandt andet en generel besparelse på omkring 2,5 mio. kroner om året, et indkøbsprovenue og reduktion af udgifter til tjenestekørsel.

Der skal spares på vedligehold og sikring af kommunens ejendomme, bekæmpelse af bjørneklo og på belægning på veje og stier.

Nu skal der penge på Hjemmeplejens biler, og den palliative fysioterapi til uhelbredeligt syge forsvinder, og en pulje til en fast vagt på ældreområdet nedlægges. Der spares 336.000 kroner årligt på rehabiliteringens budget, og de ekstra midler til små daginstitutioner med under 60 børn fjernes.

Puljen til pædagogisk udvikling skæres ned, og der skal spares penge ved at sygefraværet i skolerne skal ned. Der skæres ned på Ungdomsskolen og på driftsmidler til 10. klasseskolen - og også i PPR bliver der færre midler at rutte med - 250.000 kroner om året fjernes.

Biblioteket får årligt 349.000 færre kroner på budgettet, mens også forsamlingshusene må stå for med 36.000 kroner mindre i tilskud om året. Frederiksborgcentret mister 305.000 kroner om året.

Nye tiltag

I budgettet er der afsat penge til at begynde på at bygge en ny børnehave på Roskildevej og udvide sundhedscentret på Milnersvej. Blandt andre tiltag, som der bliver afsat penge til, er at kommunen vil arbejde med en ny metode til at hjælpe psykisk syge, peers. Hjælpen til demente prioriteres, og kommunen etablerer en fundraiserfunktion, der skal hjælpe frivillige, foreninger og kommunen med at komme videre med projekter.

En nyhed er også et Juniorbrandkorps, og kommunen afsætter penge til den længe savnede cykelsti bag FrederiksborgCenteret.

Også driften til de små skoler i landsbyer som Gadevang og Nødebo bliver der budgetmæssig dækning til i alle fire budgetår.

Tre partier ude

Med i forliget er Venstre, Socialdemokratiet, Radikale, Dansk Folkeparti og Konservative, mens Enhedslisten, Nye Borgerlige og SF meldte sig ude af forliget undervejs i forhandlingerne.

Læs meget mere om budgettet på her på www.hip.dk de næste dage.

OBS: Af artiklen fremgik det først, at funktionen sociale viceværter nedlægges, men det er ikke korrekt. Det er derfor fjernet fra artiklen.

Publiceret 17 September 2018 10:30