Museumsinspektør Kristoffer Schmidt så helst, at der slet ikke blev bygget på Markedspladsen.

Museumsinspektør Kristoffer Schmidt så helst, at der slet ikke blev bygget på Markedspladsen. Foto: Martin Warming

Museum om hotel på Markedspladsen: "Det kan få alvorlige konsekvenser"

Projekteret syv-etagers hotel vil medføre store kulturhistoriske tab for Hillerød, mener Museum Nordsjælland

Af
Martin Warming

byggeri Museum Nordsjælland melder sig nu i rækken af modstandere af hotelplanerne på Markedspladsen.

Området har nemlig historisk værdi for Hillerød, mener museumsinspektør Kristoffer Schmidt og afdelingschef Ida Rosenstand Klahn.

De har derfor sendt en mail til Hillerød Posten, hvor de ridser en række argumenter op for, at det - ifølge dem - er en dårlig ide at bygge på Markedspladsen.

"Den ubebyggede parkeringsplads dækker nemlig et område af Hillerød, der historisk kun har været delvist bebygget. I 1753 befalede Frederik 5., at store ubebyggede landområder syd for Frederiksborg Slot udlagdes til Det Kgl. Frederiksborgske Salpeterværk – Hillerøds første industrivirksomhed. På det, vi i dag kender som Markedspladsen, opførtes en af virksomhedens store salpeterlader. Salpeterværket blev aldrig en god forretning, og det nedlagdes i 1841. Området opkøbtes af redaktør og boghandler Johan Vosbein, der nedrev salpeterværkets tilbageværende bygninger. Fra 1844 benyttedes området til byens store kreaturmarked for særligt heste og kvæg – heraf navnet Markedspladsen. Netop disse markeder, der afholdtes seks gange om året, var med til at etablere Hillerød som en egentlig handelsby. Selvom pladsen i dag er asfaltbelagt, har den stort set bevaret sin oprindelige afgrænsning," skriver Ida Rosenstand Klahn og Kristoffer Schmidt blandt andet i mailen.

Af den foreløbige miljøscreening for området, som Hillerød Kommune har lavet, fremgår det, at der kan opføres bebyggelse "i op til syv etager, hvilket er højere end den eksisterende bebyggelse i området, men inden for kommuneplanens rammer. Bebyggelsen skal tilpasses i højde til den omkringliggende bebyggelse", står der i screeningen.

Men et så højt byggeri kan få alvorlige konsekvenser for området, mener Ida Rosenstand Klahn og Kristoffer Schmidt.

"Ud fra et estimat fra andre byggesager antages det, at byggeriet får en højde mellem 21 og 25 meter. Der er altså tale om en anseelig bebyggelse i det indre Hillerød, hvis arkitektoniske udtryk kan få alvorlige konsekvenser for nogle af de vigtigste arkitektur- og kulturmiljøer i byen," mener Ida Rosenstand Klahn og Kristoffer Schmidt.

Ødelægger slotskig

Særligt Frederiksborg Slot synes at stå i skudlinjen, hvis byggeriet gennemføres i den form, der er lagt op til. For at Frederiksborg Slot bevarer sin synlighed i bybilledet har man i Hillerød Kommuneplan 2017 etableret såkaldte indblikskiler, hvor der lægges begrænsninger på bygningernes højde og dimensioner.

"Markedspladsen ligger mellem to af sådanne indblikskiler. Således er der ved første øjekast intet til hinder for, at Markedspladsens ellers fine kig til slottet ødelægges. Det skal imidlertid bemærkes, at den ene af de to indblikskiler (den første del af Slangerupsgade) grænser direkte op til Markedspladsen. Et så markant nybyggeri vil ødelægge indblikket fra Slangerupsgade til Frederiksborg Slot. Der er to grunde til dette. Den ene er, at et så dominerende nybyggeri vil skæmme kigget til slottet. Den anden og mere alvorlige er, at den første del af Slangerupsgade bugter sig en anelse, hvormed man fra vejen ser størstedelen af slottet henover Markedspladsen. Således ødelægges Slangerupsgade som indblikskile. Desuden findes der i området omkring det projekterede hotel flere bevaringsværdige bygninger, hvis kulturhistoriske og arkitektoniske værdier vil blive alvorligt skæmmet af et så markant nybyggeri." mener Kristoffer Schmidt og Ida Rosenstand Klahn.

Drop byggeriet

Kristoffer Schmidt så helst, at der slet ikke blev bygget på Markedspladsen.

"Vi så helst, at der man lader være med at bygge. Markedspladsen har stor historisk værdi for Hillerød, og det er på grund af dén, at Hillerød er blevet en stor handelsby," siger han til Hillerød Posten.

”Hillerød bryster sig af at have Frederiksborg Slot som sit kulturhistoriske vartegn. Udover at give identitet til byen, så tiltrækker slottet og Det Nationalhistoriske Museum størstedelen af byens turister, hvilket også genererer store indtægter til byen. Hvis Frederiksborg Slot arkitektoniske dominans i bybilledet mindskes, frygter Museum Nordsjælland, at slottets rolle som vartegn og identitetsskaber for Hillerøds borgere forringes. I andre byer med lignende kulturhistorisk vigtige bygninger er man fuldt ud bevidst om dette, hvorved nybyggeri tager betragtelig mere hensyn til den kulturhistorisk vigtige bygningsmasse," slutter Kristoffer Schmidt og Ida Rosenstand Klahn deres mail til Hillerød Posten.

Publiceret 21 August 2018 07:37