Såsdan ser de første illustrationer af byggeriet på Markedspladsen ud.

Såsdan ser de første illustrationer af byggeriet på Markedspladsen ud.

Naturfredningsforening: "Nyt hotel på Markedspladsen er en katastrofe"

Danmarks Naturfredningsforening er blandt andet bekymret over højden på det nye hotelbyggeri

Af
Martin Warming

byggeri Danmarks Naturfredningsforening er ikke ligefrem begejstret for kommunes håndtering af det kommende hotel-byggeri på Markedspladsen i Hillerød.

Naturfredningsforeningen mener blandt andet, at kommunens miljøscreening af området er mangelfuld, og at den undlader at forholde sig til væsentlige miljøemner.

"Der tages blandt andet ikke højde for den trafik, en byfortætning vil medføre i forbindelse med planer og programmer af lokalplanforslag 433," skriver bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Michael Liesk, i et svar til Hillerød Kommune.

Turistbusser og besøgende til det kommende hotel, boliger og supermarked, der også skal opføres på Markedspladsen, vil formentlig medføre yderligere trafikbelastning i området, skriver Michael Liesk i svaret til kommunen. Men det undlader kommunen at forholde sig til, mener han.

"Disse forhold (de trafikale, red.) er ikke belyst, hvilket vi anser for en fejl, idet vi mener at ændringerne vil medføre yderligere påvirkninger af miljø og mennesker, der bor i området," står der i brevet.

Syv etager

Det er PFA Ejendomme, der har købt Markedspladsen, hvor Zleep Hotels vil bygge et hotel på 3.000 kvadratmeter. Derudover kommer der seniorboliger og et supermarked.

Vi anser en bygningshøjde på syv etager for at være en katastrofe for kulturmiljøet tæt på slottet og i direkte modstrid med tidligere kommuneplan

Det er planen, at hotellet skal have syv etager, men et hotel på så mange etager vil dominere området, mener Michael Liesk.

"Det er vores indtryk, at bygherre, i dette tilfælde pensionskassen PFA, har betinget sig, at der kan bygges et hotel i syv etager. Vi anser en bygningshøjde på syv etager for at være en katastrofe for kulturmiljøet tæt på slottet og i direkte modstrid med tidligere kommuneplan. Vi foreslår derfor, at højden ikke overstiger de fem etager, den tidligere kommuneplan tillader, i det mindste ikke overstiger 6 etager, som kommuneplanen i dag angiver som muligt," skriver Michael Liesk i indsigelsen.

Danmarks Naturfredningsforening frygter, at byggeriet på Markedspladsen vil betyde yderligere trafik i området.

Danmarks Naturfredningsforening frygter, at byggeriet på Markedspladsen vil betyde yderligere trafik i området. Arkivfoto: Martin Warming

Behov?

Og han stiller samtidig spørgsmål ved, om der overhovedet er behov for et hotel på Markedspladsen.

"Vores indtryk er, at hovedparten af de turister, der besøger byen (Hillerød, red), kommer i forbindelse med de busture, der udgår fra København, når de mange tusinde krydstogtgæster besøger landet i kortere perioder. Der er opført mange nye hoteller i København, og storbyturisme er stigende. Mange vælger derfor at opholde sig i Hovedstaden. Er behovet for et hotel undersøgt tilstrækkeligt?," spørger han i brevet til kommunen.

Hillerød Posten har forsøgt at få en kommentar til brevet fra Danmarks Naturfredningsforening fra Dan Riise (V), der er formand for Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget, men det er ikke lykkedes os at fange ham endnu.

Fakta om byggeriet på Markedspladsen

Projektet vil give et samlet boligareal på 10.200 kvadratmeter.

5.000 kvadratmeter skal indrettes som omkring 50 seniorboliger, der er en boligform, som PFA lige nu satser særligt på.

3.000 kvadratmeter skal være hotel med ca. 100 værelser, der får Zleep Hotels som udbyder.

De resterende kvadratmeter vil gå til bl.a. parkeringsfaciliteter og en dagligvareforretning, og der arbejdes på at etablere en sundhedsklinik.

Projektets samlede anlægssum forventes at være på lidt over 200 mio. kroner.

Publiceret 08 August 2018 06:00