Zilan Youssef blev den første student, som ikke har fået årskarakterer på HF. Pressefoto

Zilan Youssef blev den første student, som ikke har fået årskarakterer på HF. Pressefoto

Zilan valgte studentereksamen uden årskarakterer

Den første HF-student er udklækket fra VUC i Hillerød – uden én eneste årskarakter

Mens debatten om at afskaffe årskarakterer raser i medierne og på skolerne, så har HF kørt helt uden om præstationsræset, der ofte følger i kølvandet på årskarakterer. I stedet fuldføres en klassisk HF-studentereksamen med eksamen i alle fag og krones efter blot to år med en studenterhue med de karakteristiske blå bånd.

Zilan Youssef tog i torsdags den sidste eksamen på HF & VUC Nordsjælland og bliver dermed årets første klassiske HF-student fra skolens to-årige HF-klasser.

Foretrækker eksamener

Selvom det har været hårdt med de mange eksamener, foretrækker hun klart eksamen fremfor årskarakterer, fortæller hun i en pressemeddelelse fra skolen.

”Det kan jo være svært at holde fokus hele tiden i to år, for det er jo ikke alle fag, der er lige spændende - hele tiden," siger hun.

Objektivitet

Hun har altid haft svært ved at række hånden op i timerne i folkeskolen – og når hun så endelig gjorde det, havde hun ofte en oplevelse af at blive ignoreret. Derfor var fraværet af årskarakterer også med i hendes overvejelser, da hun for to år siden valgte at gå på HF. Hun foretrækker den objektivitet, det giver at møde en ekstern censor, der kun skal vurdere ens faglighed. At hun derudover er fantastisk til at gå til eksamen – og har en håndfuld to-cifrede tal på eksamensbladet – var selvfølgelig bare endnu et argument for at Zilan Youssef valgte HF.

HF-underviseren Stig Neumann har haft Zilan Youssef i faget dansk i to år og beskriver hende som en flittig og modig elev. F. eks. meldte Zilan sig til prøveeksaminer foran hele klassen.

Publiceret 20 June 2018 19:00