Hillerød Kommune vurderer, at det vil koste i omegnen af en million kroner at udbedre skaderne.

Hillerød Kommune vurderer, at det vil koste i omegnen af en million kroner at udbedre skaderne. Foto: Martin Warming

Efter gravearbejde: Vej skal repareres for en million kroner

Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning er uenige om, hvem der skal betale for de skader, der er opstået i forbindelse med gravearbejde på Roskildevej

Af
Martin Warming

uenighed Der er opstået så mange skader på Roskildevej i forbindelse med Hillerød Forsynings gravearbejde på Frederiksbro, at det formentlig kommer til at koste i omegnen af en million kroner at udbedre skaderne.

Men spørgsmålet er, hvem der bærer ansvaret - og dermed skal betale regningen.

Hillerød Kommune mener, at skaderne er opstået i forbindelse med Hillerød Forsynings gravearbejde på Frederiksbro, mens Hillerød Forsyning er af den opfattelse, at revner og sætninger skyldes, at vejen i forvejen var i dårlig stand.

Hillerød Forsyning har fået gennemført geotekniske prøver og vurderinger af Geus, der anfører at vejens tilstand var dårlig. Hillerød Kommune har efterfølgende sammen med COWI gennemført en vurdering af de geotekniske prøver, og her er vurderingen, at der ikke i prøverne er indikationer af, at vejens tilstand har været for dårlig, men at revnerne og sætningsskaderne skyldes skred i vejdæmningen som følge af Hillerød Forsynings gravearbejde.

Det er på vejstrækningen her - ved Elgiganten og Føtex - at skaderne er opstået.

Det er på vejstrækningen her - ved Elgiganten og Føtex - at skaderne er opstået. Foto: Martin Warming

Hillerød Kommune vurdere derfor, at skaderne på Roskildevej skyldes Hillerød Forsynings arbejder med etablering af spildevandsledningen, og at Hillerød Forsyning derfor bærer ansvaret for at genoprette vejen. Omvendt mener Hillerød forsyning altså, at revner og sætninger skyldes, at vejen i forvejen har været beskadiget, og at det derfor er kommunen, der bærer ansvaret for genopretning.

Borgmester Kirsten Jensen (S) ærgrer sig over sagen, men hun mener, at det er vigtigt, at vejen bliver repareret så hurtigt som muligt.

"Det vigtigste er, at der ikke opstå flere skader på vejen, og derfor mener jeg, at vi skal gå i gang med at udbedre skaderne så hurtigt som muligt. Så må vi efterfølgende finde ud af, hvor regningen skal sendes hen. Det er selvfølgelig lidt uheldigt, at en kommune og en kommunalt selskab skal have sådan en tvist, og der bør ikke opstå sådan en sag," siger Kirsten Jensen til Hillerød Posten.

"Hvis vi skal lære noget af den her sag, så er det, at vi fremover skal besigtige andre veje, før et eventuelt gravearbejde starter. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi gør det rigtigt, for der kommer mange andre gravearbejder i fremtiden," siger borgmesteren og tilføjer:

"Kommunens udgangspunkt er, at det er Hillerød Forsynings gravearbejde, der har ført til skaderne, men den formelle afgørelse om det skal efter min mening ikke forsinke arbejdet med at udbedre skaderne".

Et foreløbigt skøn fra kommunens forvaltning peger på mulige udgifter på op imod en million kroner.

Hillerød Posten har tirsdag formiddag forsøgt at få en kommentar fra Hillerød Forsynings adm. direktør Søren Støvring, men det er ikke lykkedes os at træffe ham endnu

Hillerød Forsyning mener, at skaderne på vejen er opstået, fordi vejen i forvejen var i dårlig stand.

Hillerød Forsyning mener, at skaderne på vejen er opstået, fordi vejen i forvejen var i dårlig stand. Foto: Martin Warming

Publiceret 19 June 2018 14:00