Viceborgmester Klaus Markussen (V), der også er formand for Hillerød Forsyning, klippede snoren til det nye renseanlæg onsdag eftermiddag. Foto: Martin Warming

Viceborgmester Klaus Markussen (V), der også er formand for Hillerød Forsyning, klippede snoren til det nye renseanlæg onsdag eftermiddag. Foto: Martin Warming

Hillerøds nye renseanlæg er meget mere end et renseanlæg

Det nye renseanlæg i Solrødgård Klima- og Miljøpark skal være et fyrtårn for dansk miljøteknologi

Hillerød har fået Danmarks første fuldt overdækkede renseanlæg. Renseanlægget, der ligger i Solrødgård Klima- og Miljøpark ved den nye genbrugsstation på Lyngevej, har kostet knap 300 millioner kroner, og onsdag eftermiddag kunne viceborgmester Klaus Markussen (V), der også er formand for Hillerød Forsyning, klippe snoren til det nye renseanlæg.

Se flere billeder fra indvielsen nederst i artiklen

“Indvielsen af det nye centralrensningsanlæg er en stor og vigtig dag. Ikke alene for Hillerød Forsyning, men også for alle indbyggere i vores kommune. Hillerød er inde i en meget positiv udvikling. Vi får flere og flere arbejdspladser. Nye virksomheder kommer til kommunen og eksisterende virksomheder udvider deres aktiviteter. Og der planlægges og bygges masser af boliger. Denne udvikling betyder, at vores gamle rensningsanlæg er fuldt udnyttet og med en placering midt inde i et villakvarter, hvor det ikke var muligt at udvide har det været den helt rigtige beslutning at bygge et nyt rensningsanlæg et nyt sted, og det blev her på Solrødgård. Tæt ved den nye bydel Favrholm, tæt på det nye hospital og tæt på de store medicinalvirksomheder, vi har i Hillerød,” sagde Klaus Markussen blandt andet i sin tale ved indvielsen.

Mange funktioner

Det nye renseanlæg får mange funktioner. Først og fremmest skal det selvfølgelig rense spilde- og regnvand, men derudover er ambitionen også, at det skal være et fyrtårn for dansk miljøteknologi, hvor helt nye teknologier skal afprøves og tages i brug. Og så er det også meningen, at borgerne i Hillerød skal bruge området omkring renseanlægget i Solrødgård Klima- og Miljøpark som et rekreativt område.

Fik du læst: Løber advarer: Angrebet af fugl

Mellem renseanlæggets to bygninger vil de besøgende eksempelvis få mulighed for at opleve og lære om vandets vej gennem store glaspartier, og de vil kunne opleve løsninger til regnvandshåndtering helt tæt. De besøgende kan også gå en tur op på taget af renseanlægget og skue ud over den 10.000 kvadratmeter store lagune og hele den nye Solrødgård Klima- og Miljøpark.

“Vi ser meget gerne, at folk komme forbi og bruger området. Vores håb er, at folk vil tage ud og blive inspireret. Efter sommerferien får vi en slags leg og lær-park mellem de to store bygninger, hvor man blandt andet kan se, hvordan man som privat borger kan håndtere regnvand, og vores håb er, at folk vil komme forbi og blive inspireret,” fortæller Peter Underlin, der er direktør for Vandområdet i Hillerød Forsyning.

Blandt andre Hillerøds borgmester, Kirsten Jensen (S) og byrådsmedlem Louise Colding (S), der er tidligere formand for Hillerød Forsyning, deltog i indvielsen. Foto: Martin Warming

Blandt andre Hillerøds borgmester, Kirsten Jensen (S) og byrådsmedlem Louise Colding (S), der er tidligere formand for Hillerød Forsyning, deltog i indvielsen. Foto: Martin Warming

Fjerne medicinrester

Det nye rensningsanlæg kan ikke alene rense mere spildevand end det gamle. Det kan også rense det bedre, fortalte Klaus Markussen i sin tale ved indvielsen forleden.

“Det betyder, at når dette anlæg om mange år er fuldt udnyttet, så vil det ikke udlede mere kvælstof og fosfor til recipienterne end det gamle rensningsanlæg gør i dag. Og jeg er sikker på, at den teknologiske udvikling vil medvirke til, at udledningen af kvælstof og forsfor til enhver tid vil være lavere end den var, før vi etablerede dette anlæg. Til gavn for miljøet og til gavn for indbyggerne i Hillerød Kommune. Og videreudviklingen er allerede i gang. Hillerød Forsyning gennemfører sammen med blandt andet Herning Vand et projekt, der skal demonstrere at vi også kan rense spildevandet for medicinrester fra det nye hospital og fra alle husstande i kommunen,” lød det fra Klaus Markussen, inden han klippede den røde snor til Hillerøds Nye renseanlæg.

Fik du læst: Regitze og Maria åbner egen køreskole i Hillerød

Renseanlægget skal i de kommende år erstatte de seks mindre renseanlæg, der ligger rundt omkring i Hillerød Kommune. Renseanlægget skal årligt håndtere mellem syv og otte millioner kubikmeter spildevand.

Der vil være mulighed for at få en rundvisning på det nye renseanlæg i forbindelse med Hillerød Slotssø Byfest i starten af juni.

Det nye renseanlæg skal årligt håndtere mellem syv og otte millioner kubikmeter spildevand. Foto: Hillerød Forsyning

Det nye renseanlæg skal årligt håndtere mellem syv og otte millioner kubikmeter spildevand. Foto: Hillerød Forsyning

Publiceret 03 May 2018 16:09