Elever fra Kølholmskolen udlægger gydegrus i Sillebro Å ud for centeret i foråret 2017. Samme efterår gydede de første havørreder på stedet.

Elever fra Kølholmskolen udlægger gydegrus i Sillebro Å ud for centeret i foråret 2017. Samme efterår gydede de første havørreder på stedet.

Hjælp fiskene i Havelse Å

Vandplejegruppe inviterer til arrangementer med information om og hjælp til Havelse Å

Når Havelse Å Vandplejegruppe inviterer til offentlige arrangementer ved Slåenbækken og Sillebro Å lørdag 21. april er det led i den verdensomspændende begivenhed World Fish Migration Day.

Nogle fisk, som for eksempel den danske havørred, skifter levested i løbet af dens liv, og man siger, at de migrerer. De bliver født oppe i et vandløb, svømmer senere ud i havet, hvor de spiser sig store og stærke for så senere at vende tilbage til vandløbet igen og lægge deres æg i grusbunden.

Denne livsform er sårbar, da den forudsætter, at der er fri passage for fiskene og gode livsbetingelser både i vandløbene og i opvækstområderne i havet, og det er for at skærpe opmærksomheden på dette, at man afholder World Fish Migration Day over hele verden den 21. april.

To arrangementer

I Nordsjælland står Havelse Å Vandplejegruppe bag to arrangementer, hvor deltagerne kan være med til at lave en faunaundersøgelse og udplante vandplanter som ranunkel og vandstjerne. Samtidig vil folkene fra vandplejegruppen fortælle om deres arbejde med vandløbene i Havelse Å-systemet samt i Græse Å og Sillebro Å.

Lørdag 21. april går det først løs ved Slåenbækken, der er en del af Havelse Å-systemet. Det foregår kl. 10-12 ved Hillerød Kommunes nye renseanlæg ved Solrødgård.

Kl. 14-16 kan man deltage i et lignende arrangement ved Sillebro Å. Det foregår lige ved Sillebrocenteret i Frederikssund.

Alle er velkomne, og det er helt gratis at deltage.

Vandplejegruppen

Havelse Å Vandplejegruppe arbejder med forbedring af miljø- og naturforhold i Havelse Å-systemet, Græse Å og Sillebro Å. Desuden står gruppen for udsætning af ørreder i vandløbene. Gruppen er en underafdeling af Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening.

World Fish Migration Day er et arrangement, der over hele verden arbejder for at skabe opmærksomhed på vilkårene for de migrerende fiskearter. Se mere på hjemmesiden: https://www.worldfishmigrationday.com/events

Publiceret 15 April 2018 20:00