Naboer bekymret over udsigt til 10 meter høje boliger

Naboerne til det mulige nybyggeri på Slangerupgade bekymrer sig blandt andet over skyggegener og faldende huspriser

Af
Martin Warming

Martin Warming

Naboerne til de 80 nye lejligheder, der måske skal bygges i Slangerupgade, har som udgangspunkt ikke noget imod, at der skal bygges nyt i deres nabolag, men de er ikke begejstret for det forslag, som politikerne nu har besluttet sig for at arbejde videre med.

“Vi synes som udgangspunkt, at det er en god ide at lave byfornyelse af området ved Slangerupgade, men mener ikke, at der lægges op til at skabe en anstændig overgang til de eksisterende parcelhuse. Vi mener ikke, at der tages højde for de gener, højbyggeri vil give mange boligejere på P. Mogensensvej og Slangerupgade,” skriver naboerne i et såkaldt 'bekymringsbrev', som de har sendt til politikerne.

Fik du læst: Politisk opbakning til kommende multipark

Borgermøde

Brevet er blevet til efter et borgermøde, hvor 25 husejere - fordelt på P. Mogensensvej og Slangerupgade - delte deres bekymringer i forbindelse med det mulige byggeri. 

Naboerne bekymrer sig blandt andet over mulige skyggegerne fra byggeriet, øget trafik og eventuelle skader på deres egne huse i forbindelse med opførelsen af de 80 nye lejligheder.

“En nyt stort byggeri, eventuelt med parkeringskælder, vil kræve pilotering, hvilket kan skade fundamentet på de mange omkringliggende huse. Området er gammelt moseområde, som ikke tåler sådanne store indgreb, og husene er fra en tid, hvor man byggede uden armering i den støbte sokkel. I tilfælde af at der skal grundvandssænkes, har vi store bekymringer for sætningsskader til følge for mange af de omliggende parcelhuse. Flere boligejere har allerede oplevet skader i forbindelse med grundvandssænkning ved opførelsen af Føtex og Herluf Trolles Torv,” står der i bekymringsbrevet.

Mere trafik

Planerne om at bygge 80 nye lejligheder på Slangerupgade kommer kort efter den igangværende opførsel af 100 lejligheder fordelt på fem blokke på Slangerupgade blandt andet på den gamle tankgrund. Men flere beboere i området vil også medføre mere trafik, og det kan området ikke bære, mener beboerne. 

“Vi er dybt bekymrede for den øgede trafikmængde på Slangerupgade som følge heraf,” skriver naboerne, der også frygter, at der kommer alt for tæt bebyggelse på Slangerupgade - og at det i sidste ende vil medføre faldende huspriser. 

“Vi er bekymrede for, at den tætte bebyggelse er med til at skabe et mindre attraktivt område med faldende priser på både de eksisterende boliger og de nyopførte lejligheder. Man kan frygte, at man er i gang med at skabe et stort område med meget lille diversitet; et område domineret af etage-karréer”, skriver naboerne til politikerne.

Publiceret 20 March 2018 07:00