Her er Hillerød Bys Lokalråd. Fra venstre stående: Flemming Munch Mortensen, Carsten Andersen, Tim Karll og Truels Hjort (Suppleant), Siddende: Margit Nelson, Karen Kongsted og Marianne Løvdal.

Her er Hillerød Bys Lokalråd. Fra venstre stående: Flemming Munch Mortensen, Carsten Andersen, Tim Karll og Truels Hjort (Suppleant), Siddende: Margit Nelson, Karen Kongsted og Marianne Løvdal.

Ny formand for Hillerød Bys Lokalråd

Tim Karll er blevet formand for Hillerød Bys Lokalråd

Tim Karll har overtaget formandsposten i Hillerød Bys Lokalråds bestyrelse. Det var på et bestyrelsesmøde for kort tid siden, at valget blev taget. Bestyrelsens sammensætning blev fastlagt ved foreningens ordinære generalforsamling, men posterne blev altså først fordelt på et bestyrelsesmøde for den nye bestyrelse, hvor man konstituerede sig. Grunden til at Hillerød Bys Lokalråd har fået ny formand er at Marianne Løvdal ønskede at stoppe.

”Efter fem år synes jeg, at det er på tide at stoppe som formand for Lokalrådet. Jeg trænger til et sabbatår som formand. Jeg er ikke i tvivl om, at vi kan finde en afløser for mig,” skrev hun til medlemmerne af bestyrelsen før deres møde.

På mødet blev de andre poster også fordelt og det betyder at næstformand er Karen Kongsted, kasserer er Flemming Munch Mortensen, sekretær er Carsten Andersen og øvrige bestyrelsesmedlemmer er Marianne Løvdal, Margit Nelson og Kirsten B. Jørgensen.

“Den nye bestyrelse glæder sig til at lægge kræfterne i den kommende tids arbejde med lokalrådets mærkesager - ikke mindst efter den debat og opbakning vi fik ved generalforsamlingen. Lige fra starten i maj 2013 har Hillerød Bys Lokalråd interesseret sig for byens udvikling og infrastruktur. Arkitektur, trafikplanlægning og vedligehold har stået øverst på dagsordenen, så Hillerød kan fremstå som en attraktiv by, der lokker både lokale, besøgende og turister til sig igen og igen. Vi trækker turismen lidt mere frem i det kommende år, selvom den hele tiden har været der. Vi har nået mange af vores mål og har stadig mange i støbeskeen. Det er vigtigt med det lange seje træk, fordi den politiske proces og efterfølgende praktiske udførelse tager meget lang tid. Vi er derfor også glade for den kontinuitet - med langsom udskiftning i bestyrelsen - og den store bredde i baggrundsviden og erfaring blandt bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne, som sikrer et fagligt højt niveau og indsigt på de mange områder, vi beskæftiger os med,” skriver lokalrådet i en pressemeddelelse.

Publiceret 17 March 2018 10:00