Arkivfoto

Arkivfoto

Endnu en klage er afgjort:

Klimaprojekts tilladelser duer ikke

Nævn har underkendt VVM-redegørelse og tilladelse til udledning af renset spildevand

Hillerød Kommunes milliarddyre prestigeprojekt Solrødgård Klima- og Miljøpark er igen kommet i modvind.

I november blev plangrundlaget for Solrødgård, som også skal rumme et nyt renseanlæg, kendt ulovligt af Planklagenævnet. Nu har også Miljø- og Fødevareklagenævnet givet Danmarks Naturfredningsforening medhold i klagen over Hillerød Kommunes VVM-redegørelse fra maj 2014.

Nævnet ophæver kommunens afgørelse om VVM-tilladelse til etablering af parken på Solrødgård og ophæver endvidere Hillerød Kommunes afgørelse om tilladelse til udledning af renset spildevand fra Hillerød Centralrenseanlæg Syd til Pøle Å og Havelse Å, skriver naturfredningsforeningen i en mail til Hillerød Posten.

Ifølge foreningen har Miljø- og Fødevareklagenævnet fundet, at VVM-redegørelsen ikke giver et fyldestgørende grundlag for en vurdering, om spildevandet vil give en forringelse af miljøet i Arresø og Roskilde Fjord. VVM-redegørelsen er således ikke i overensstemmelse med gældende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer.

Danmarks Naturfredningsforening er meget tilfredse med afgørelsen:

“Den er et godt eksempel på, at der er god grund til at have en forening som DN, der holder et vågent øje med myndighedernes forvaltning af vores natur. I DN håber vi, at hele denne sag vil være et ”wakeup call” for Hillerød Kommune. Det er på tide at kommunen træder i karakter som ansvarlig miljømyndighed,” skriver Ulrik Ravnborg fra foreningen i mailen.

Nævnenes afgørelser kan findes på http://hilleroed.dn.dk/nyheder/aktuelt/solroedgaard/.

Publiceret 16 March 2018 17:00