Sådan ser de første skitser til projektet ud. Illustration: OGA Architecture

Sådan ser de første skitser til projektet ud. Illustration: OGA Architecture

Forslag:

80 nye lejligheder i Slangerupgade

Bygherre har fremlagt ønske om at bygge lejlighedskompleks med op til 80 lejligheder i Hillerød centrum. Forslaget kommer i høring, inden lokalplansforslaget udarbejdes

To lange blokke med boliger i op til 4,5 etager.

Det er, hvad bygherren Friras Aps. ønsker at bygge i Slangerupgade 47-51 midt i Hillerød, tæt ved Føtex.

Ideen var forleden til debat i Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik i Hillerød Kommune, hvor politikerne ifølge formand Dan Riise fra Venstre nikkede ja til at gå videre med projektet.

Læs også: FrederiksborgCentret starter pumperne

“Det er et spændende projekt,” siger han om den startredegørelse, som udvalget havde til behandling 7. februar.

Kommunen er nemlig begyndt at arbejde på en ny måde, når det gælder lokalplaner. I stedet for at udvalget godkender et lokalplansforslag, som derefter kommer i høring hos borgerne inden vedtagelsen, indsætter man et nyt stadie, inden lokalplansforslaget udformes. Bygherren skal først fremlægge et relativt råt projekt, som udvalget så kan komme med input til.

“Lokalplanerne starter i udvalget, og vi fik præsenteret projektet i Slangerupgade og anbefalede, at man satte det i gang. Der skal holdes et borgermøde, inden vi går videre,” siger Dan Riise.

Startredegørelsen skal også behandles i Økonomiudvalget, inden processen frem mod en lokalplan fortsætter.

To boliglænger

I Slangerupgade ønsker bygherren at etablere de to boliglænger med op til 80 lejligheder i øst-vestlig retning med et grønt areal imellem sig. Bebyggelsen ønskes opført i op til 15 meters højde - eller altså i op til 4,5 etager. Hver bolig får en parkeringsplads, og parkeringen skal både placeres i terræn og i p-kældre, står der i redegørelsen.

Kommuneplanen giver mulighed for at bygge i maximalt tre etager her, så der skal altså udarbejdes et kommuneplantillæg, hvis bygherrens ønske skal efterkommes.

Fik du læst: Jazz i Rosenhaven er blevet et kæmpe tilløbsstykke

I byplanudvalget havde de da også en anbefaling at komme med til projektet: At den nordlige længe holdes i en højde på max. tre etager - eller 10,5 meter.

Der skal holdes et borgermøde tidligt i processen. Omkring april/maj skal lokalplanforslaget så behandles i udvalgene, inden det til efteråret kan være klar til endelig vedtagelse.

En af de første skitser til projektet, som dog kan ændre sig meget.

En af de første skitser til projektet, som dog kan ændre sig meget.

Carlsbergvej-byggeri afvist

Udvalget valgte til gengæld at udsætte et projekt med boligbyggeri på hjørnet af Københavnsvej og Carlsbergvej.

Her ønskede en bygherre at opføre et boligbyggeri i fire etager, hvor der ligger en tidligere tankstation. Der er registreret jordforurening under den gamle tankstation, og for at det kan hænge sammen økonomisk for bygherren, ønsker man at bygge i højden, står der i sagsfremstillingen.

Boligerne skal have egen parkeringskælder og en gård bag bygningen.

Men politikerne i udvalget udsatte projektet, da de fandt det for voldsomt for området. Bygherren kan nu komme med et nyt forslag til et projekt på grunden.

Publiceret 20 February 2018 05:00