Illustration: Mangor & Nagel

Illustration: Mangor & Nagel

Hillerøds nye bydel:

Frederiksbro-byggeri går i gang til foråret

Byggeriet af de første rækkehuse på Frederiksbro går i gang her i 2018

Den nye, centrale bydel i Hillerød Frederiksbro startes op her i foråret 2018.

Her vil bygherren M. Goldschmidt Holding skyde 'etape 0' i gang og byggemodne området, etablere den grønne kile, broer med videre. Derefter følger 'etape 1', som er 89 rækkehuse mod syd af området.

Det kan man læse i den helhedsplan, som Hillerød Kommunes Udvalg for Arkitektur, Byplan og Trafik fik fremlagt på deres møde onsdag.

“Helhedsplanen er lavet med udgangspunkt i lokalplanen. Den afviger ikek ret meget, men er mere uddybende i forhold til byggefelter og så videre,” fortæller projektdirektør Ulrik Bebe til Hillerød Posten.

Fik du læst: Elin skal cykle tværs over USA

Spaden i jorden til maj

Til foråret sættes byggemodningen og byggeriet af rækkehusene i gang, fortæller han:

“Vi forventer, byggeansøgningen er godkendt i løbet af et par måneder, så vi kan sætte spaden i jorden til maj”.

Oprindeligt skulle der bygges 102 rækkehuse, som alle var i tre plan. Men nu er planerne ændret lidt, så der kun bygges 89 rækkehuse, men som er fordelt på et, to eller tre plan.

“Rækkehusene er også vendt på grunden, så de ligger perfekt i forhold til solen. Men den del af byggeplanerne bliver altså lidt mindre,” siger Ulrik Bebe.

Øverst ses Herredsvejen - vejen mod øst er Roskildevej. Foto fra helhedsplanen, Hillerød Kommune

Øverst ses Herredsvejen - vejen mod øst er Roskildevej. Foto fra helhedsplanen, Hillerød Kommune

Park og ’svane-sø’

Der er lige nu en masse gravearbejde på grunden, som jo ligger mellem Herredsvejen og Roskildevej. Det er Hillerød Forsyning, som er ved at lægge rør til rensningsanlægget.

Byggemodningen er i udbud til entreprenører, og bygherren forventer også, det kan gå i gang til maj.

Efter helhedsplanen er godkendt, kommer der også en ansøgning til kommunen om den grønnekile, som skal indeholde både park og en 'svane-sø'.

“Med den tidsplan, vi har lige nu, forventer vi, at de første kan flytte ind omkring december i 2019,” siger Ulrik Bebe, som dog endnu ikke kan sige, hvornår bydelen skal stå helt færdig.

Foto fra helhedsplanen, Hillerød Kommune

Foto fra helhedsplanen, Hillerød Kommune

Højhuse følger bagefter

To af de højhuse, som skal bygges på grunden, er en del af etape 2. De skal bygges i forlængelse af rækkehusene, fortæller Ulrik Bebe. De to huse skal ligge i den miderste del af grunden ud mod Roskildevej. Hvornår de skal projekteres, kan bygherren endnu ikke sige. Senere følger husene ved Herredsvejen.

Nu glæder Goldschmidt Holding sig til at komme i gang med byggeriet:

“Det bliver dejligt, efter så mange år, endelig at komme i gang med at bygge,” siger Ulrik Bebe.

Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde mellem Byrgruppen, ViaTrafik, Orbicon og Mangor & Nagel for bygherren M. Goldschmidt Holding A/S.

I planen dukker den nye vej ”Frederiksbrovænget” op som adgangsvej for rækkehusbebyggelsen. Vejstykket er endnu ikke solgt til bygherren, men der er forhandlinger i gang, oplyser kommunen. Salgssagen vil blive forelagt Hillerød Byråd i foråret 2018.

Frederiksbro

  • Har et grundareal på cirka 93.826 kvadratmeter.
  • Får et bebygget areal på cirka 118.000 etagemeter.
  • Der kommer cirka 3.900 kvadratmeter areal for service/erhverv: Dagligvarer, fitness, café, restaurant, lægecenter, apotek mm. og ca. 112.182 kvadratmeter boligareal svarende til omkring ca. 1300 boliger i forskellige størrelser - både rækkehuse/byhuse og lejligheder
  • Får 1.600 P-pladser fordelt på P-hus, P-kælder og terrænparkering. Cykelparkering i nærhed af boligerne.
  • Det grønne areal udgør cirka 38.000 kvadratmeter med ”Den grønne kile” som parkområde. Parken bliver cirka 280 meter lang og i varierende bredde fra 30 til 70 meter bred. Her kommer også en 230 meter lang ”Svanesø”. Der kan etableres faciliteter for legeplads, kajakroning, tennis, basketball, svømmebassin med videre
Kilde: Helhedsplanen for Frederiksbro

Publiceret 08 February 2018 06:00