Skolekvalitetsrapport er nu i høring, og børneudvalget håber at få nogle gode input tilbage fra skolerne. Arkivfoto

Skolekvalitetsrapport er nu i høring, og børneudvalget håber at få nogle gode input tilbage fra skolerne. Arkivfoto

Ny rapport:

Hillerøds elever ligger en halv karakter over landsgennemsnittet

9. klasseeleverne klarede sig godt ved afgangsprøverne i sommer. Men der er gået ned ad bakke med matematikkarakterne, og der er plads til forbedring, når det gælder elevfraværet. Formand vil også se på, hvorfor 23 procent af forældrene valgte en priavtsk

Hillerøds børn klarer sig godt ved eksamensbordet i 9. klasse.
Det viser den seneste kvalitetsrapport, som Hillerød Kommune har udarbejdet. Tallene viser, at eleverne ved den afsluttende 9. klasseeksamen for skoleåret 2016/2017 fik et karaktergennemsnit på 7,6. Landsgennemsnittet ligger en halv karakter under, altså på 7,1. Hermed placerer Hillerød Kommune sig som nummer 13 blandt landets 98 kommuner.
“Der er altid lidt usikkerheder om tallene, der går lidt op og ned, men en stigning på 0,5 i karakter er ganske pænt. Det er en god start på min nye opgave som formand,” siger Peter Frederiksen (Venstre), som er formand for Udvalget for Børn, Familie og Unge, til Hillerød Posten.

Varsom med at tolke på forskelle

Det er forskel på folkeskolerne i kommunen. Eleverne på Hanebjerg Skole, Hillerødsholmskolen og Sophienborgskolen har klaret 9. klasseprøverne på et højere niveau end elever på landsplan med samme baggrundsforhold, viser rapporten. Eleverne på Hillerød Vest Skolen og Kornmarkskolen har klaret prøverne på et forventet niveau, og eleverne Frederiksborg Byskole og Grønnevang Skole har klaret prøverne på et lavere niveau.
Forskellene giver dog ikke anledning til at råbe vagt i gevær, mener Peter Frederiksen:
“Der kan være statistiske usikkerheder. Når vi går så konkret ind i et år, en skole og en karakter - så skal vi være varsomme med at tolke det entydigt. Men det er vigtigt at tage hensyn til forældrenes baggrund i statistikken, så man tager hensyn til, at der er nogle, som ikke har samme mulighed for at få støtte derhjemme. Det skal være et fokuspunkt for alle skolerne i Hillerød Kommune, at eleverne skal løftes, uanset forældrenes baggrund”.

Lærere med komptence

Resultaterne i elevtrivselsundersøgelsen svarer stort set til landsgennemsnittet, og rapporten viser også, at der har været en meget positiv udvikling i andelen af undervisningstimer varetaget af medarbejdere med kompetence i undervisningsfagene. Her lå tallet i 2014/2015 på 78,2 procent, mens det for 2016/2017 er steget til 88,9 procent. Landsgennemsnittet ligger på 85,1 procent.
“Det er også en af de gode nyheder i rapporten. Vi ser gerne, at vi har undervisere, der som udgangspunkt er uddannet i de fag, de underviser i,” siger Peter Frederiksen.

Matematikkarakterer daler

Der er også plads til forbedringer i rapportens resultater - blandt andet er karakterne i matematik dalet drastisk fra 8,2 i 2015 til blot 7,1 her i 2017.
“Det er ganske simpelt ikke tilfredsstillende, så vi skal være nysgerrige på, hvad det er, der gør, at vi ligger lavere på matematikken. Så jeg er spændt på, hvad der kommer af gode ideer og input fra skolerne, når nu rapporten skal i høring. For hvad er det, der gør, at vi ligger relativt dårligt der,” spørger formanden.
Kommunen har i flere år haft et fokus på science - altså naturfag - i daginstitutionerne, og det håber formanden, kan give udslag i statistikken en dag.
“Men det er det lange, seje træk - vi kan jo trods alt ikke se det i 9. klasseeksamenerne endnu. Men vi vil gerne gøre det bedre, for det er en kompetence, eleverne skal komme godt ud af folkeskolerne med”.
Karaktergennemsnittet i engelsk ligger til gengæld højere end landsgennemsnittet, nemlig på 8,6 mod et gennemsnit på landsplan på 7,8.

Kigge på elevfravær

Også elevfraværet skal der kigges på, efter rapporten viser, at det samlede elevfravær - både det lovlige og ulovlige - er steget fra 5,8 procent i 2015/2016 til 6,4 procent i 2017/2018.
“Hvis det handler om dårlig trivsel eller dårligt indeklima - så skal vi virkelig have fokus på det, og så er det virkelig alvorligt. Men hvis det handler om, at forældrene tager ferie uden for skoleferierne, så har skolerne også en opgave i forhold til at få forældrene til at forstå, at børnene så går glip af undervisning,” siger Peter Frederiksen.

Hver femte vælger en privatskole

Også andelen af forældre, som vælger en privatskole frem for en folkeskole, skal der fokus på, mener Peter Frederiksen.
I 2017 valgte 23,1 procent af forældrene til de nye folkeskoleelever i 0. klasse, at deres barn skulle starte i en privatskole. For det samlede antal elever kommunen - altså over 7000 elever - lå gennemsnittet på 19,9 procent. Altså vælger hver femte familie en privatskole frem for folkeskolen.
“Jeg synes, 20-23 procent er i overkanten. Folkeskolerne må gerne klare sig bedre. Så en af de ting, vi skal arbejde meget intenst med i udvalget, er at sikre, at vores folkeskoler kan gøre sig i konkurrencen med de gode privatskoler, vi har her i kommunen. Vi har et stort udbud af fri- og privatskoler med gode traditioner og mangfoldighed. Så vi skal sikre, at vores folkeskoler er lokale fyrtårne - uanset om de ligger i et mindre bysamfund eller i en bydel i kommunen. Vi skal sikre, at kvaliteten er tilpas høj,” siger Peter Frederiksen.

Forskel på distrikter

Det er især i skoledistrikterne ved Frederiksborg Byskole, Grønnevang Skole og Hillerødsholmskolen, at mange vælger privatskolerne til. For eksempel går 26,4 procent af byskoledistriktets børn i privatskole. Tilsvarende tal for Sophienborgskolens distrikt er blot 5,5 procent.
“Vi skal dykke nærmere ned i årsagerne til de forskelle. Er det, fordi folkeskolen gør det særligt godt, eller er det, fordi der ikke lige er konkurrence fra en privatskole lige der? Vi skal forstå, hvorfor forældrene vælger, som de gør,” siger han.
Skolerapporten er nu sendt i høring på skoler, i skolebestyrelser, hos medarbejdere og i faglige organisationer frem til 6. februar, inden den skal viderebehandles i det politiske system. Hele rapporten kan læses på www.hillerod.dk.

Uddrag af rapporten:
Privatskoleandel:

 • Frederiksborg Byskole: 26,4%
 • Grønnevang Skole: 25,2%
 • Hanebjerg Skole: 21%
 • Hillerød Vest Skolen: 13,1%
 • Hillerødsholmskolen: 23,9%
 • Kornmarkskolen: 15,2%
 • Sophienborgskolen: 5,5%
 • Hillerød Kommune: 19,9%

Karaktergennemsnit i bundne prøvefag, 9. klasse:
 • Frederiksborg Byskole: 7,7
 • Grønnevang Skole: 7,3
 • Hanebjerg Skole: 7,6
 • Hillerød Vest Skolen: 7,6
 • Hillerødsholmskolen: 7,7
 • Kornmarkskolen: 7,3
 • Sophienborgskolen: 8,1
 • Hillerød Kommune: 7,6
 • Hele landet: 7,1

De bedst præsterende kommuner i bundne prøvefag:
 • 1. Lyngby-Taarbæk: 8,36
 • 2. Gentofte: 8,26
 • 3. Allerød: 8,24
 • ....
 • 13: Hillerød: 7,59

Karaktergennemsnit ved prøverne i 9. klasse 2017:
 • Dansk: 7,5 (hele landet 7)
 • Matematik: 7,1 (hele landet 6,8)
 • Engelsk: 8,6 (hele landet 7,8)
 • Naturfag: 7,9 (hele landet 7,4)

Andel elever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik, 9 klasse:
 • Frederiksborg Byskole: 97,6%
 • Grønnevang Skole: 91,8%
 • Hanebjerg Skole: 93,5%
 • Hillerød Vest Skolen: 98,9%
 • Hillerødsholmskolen: 90,5%
 • Kornmarkskolen: 97,5%
 • Sophienborgskolen: 93,2%
 • Hillerød Kommune: 94,9%
 • Hele landet: 91,1%

null

Publiceret 11 January 2018 07:00