I 2016 meldte rigtig mange borgere om store problemer med at få afhentet affald i snevejr. Det er et af problemerne, der er blevet rettet op på med nyt affaldsafhentningsfirma. Arkivfoto

I 2016 meldte rigtig mange borgere om store problemer med at få afhentet affald i snevejr. Det er et af problemerne, der er blevet rettet op på med nyt affaldsafhentningsfirma. Arkivfoto

Det bliver dyrere at få hentet affald næste år

Byrådsflertal stemte Hillerød Forsynings gebyrer for næste år igennem. Prisen stiger med cirka 300 kroner per husstand - men endnu mere for nedgravede beholdere ved for eksempel etageejendomme

Det kommer til at koste lidt mere næste år, at skraldemændene kommer og tømmer vores affaldsbeholdere.
Det samlede affaldsgebyr for en normal husstand kommer nemlig til at stige med 8,8 procent - eller i alt cirka 300 kroner årligt.
Sådan lød tallene fra Hillerød Forsyning i den sag, som byrådet godkendte på deres møde onsdag 20. december.
“Nogle gebyrer stiger, andre falder lidt. Samlet set kommer det til at koste cirka 300 kroner per husstand. Forklaringen er blandt andet, at det ikke virkede ret godt med den entreprenør, vi havde, så vi har hjemtaget renovationen. Det er blevet lidt dyrere - til gengæld bliver skraldespandene tømt til tiden,” forklarede teknikudvalgsformand Tue Tortzen (Fælleslisten) på mødet.

Sat ned sidste år

Louise Colding Sørensen fra Socialdemokratiet - og formand for Hillerød Forsyning - forklarede desuden, at gebyret blev sat meget ned i 2016.
“Det er blevet lidt dyrere, end vi regnede med at hjemtage opgaven. Men vi satte prisen væsentlig ned sidste år, og hvis vi går flere år tilbage, ser vi også nogle rimelige affaldspriser. Vi sætter ikke prisen op for at få tømt en almindelig affaldsbeholder,” sagde hun.
Gebyret for tømning af et standard beholdersæt er uændret sammenlignet med 2017-gebyret. Gebyret dækker indsamling og behandling af rest- og madaffald og indkøb af nye beholdere, administration med videre.
Gebyret for tømning af nedgravede beholdere stiger til gengæld med mellem 16 og 90 procent, oplyser forsyningsselskabet. Stigningen skyldes, at Hillerød Forsyning har indgået en aftale med Vestforbrænding om tømningen, og det gav i 2016 en besparelse på cirka 50 procent. Men Vestforbrændings bestyrelse har siden besluttet, at prisen for tømningen skulle stige fra 116 kroner per tømning i 2016 til 188-197 kroner per tømning i 2018.
Stigningen i grundgebyret skyldes også, at der er startet indsamling af plast og metal fra etageejendomme, og at det er blevet dyrere at kommet af med madaffaldet. Også prisen for indkøb af containere og madaffaldsposer er steget.
De nedgravede beholdere har også været dyre at grave ned, forklarede Louise Colding Sørensen:
“Vi forventer helt klart, at det gebyr bliver sat ned med tiden. Det er altid en investering, når vi skal grave beholdere ned. Men vi har jo et princip om, at økonomien skal hvile i sig selv. Så hvis der kommer besparelser, skal pengene tilbage til borgerne, som får gebyrerne sat ned. Nu ser det ud som, om vi sætter gebyrerne op, men vi skal huske, at de har været ekstraordinært lave i et år”.

Forbedret service

Louise Colding Sørensen understregede, at der i forsyningen har været et stort fokus på at sørge for, at servicen hos borgerne blev forbedret:
“Der er mange, som har været utilfredse med selskabet, der hentede affald. Nu kører det upåklageligt. Vi har glade og tilfredse skraldemænd, som gør en ekstra indsats. De er på timebetaling og ikke på akkord, så der er tid til at sætte borgerens affaldsspand pænt på plads og ikke bare kaste den ind og drøne videre.
Tue Tortzen mente, at økonomien havde været for presset med RenoNorden:
“Det er den tendens, der er, at når vi udbyder opgaverne, så bliver det for presset. Nu koster det lidt mere - men det er det, det koster at have en ordentlig renovationsservice”.

“For kraftig stigning”

Både Liberal Alliances Marco Oehlenschläger, Nye Borgerliges Mette Thiesen og løsgænger Kim Hendry stemte imod indstillingen om at godkende de nye affaldsgebyrer - med henvisning til, at gebyrstigningen var for kraftig.
“Allerede for fire år siden blev vi tudet ørerne fulde af, at det på sigt ville blive billigere borgeren, og I siger det samme nu. Jeg anfægter ikke, at det er en god idé at sortere affaldet, men præmisset om, at det bliver billigere, udestår. Det er kun gået én vej med gebyrerne: Og det er opad. Liberal Alliance er imod øgede afgifter og gebyrer, så vi kravler pænt op i træet og siger nej tak,” sagde Marco Oehlenschläger.
Affaldsgebyret for virksomheder falder en smule i 2018. Virksomhedsgebyret for at bruge genbrugsstationen fastholdes, mens administrationsgebyret falder med fem procent til 334 kroner eksklusiv moms.

Publiceret 27 December 2017 06:00