Benjamin Stefanowski fra 8. klasse på Hillerød Lilleskole tog det første spadestik til skolens nye ’Væksthus’. Det opføres i glas, sten og træ og skal indeholde 4 klasseværelser og masser af spændende aktiviteter med blandt andet træer, planter og humlebier. Foto: Claus Beyer

Benjamin Stefanowski fra 8. klasse på Hillerød Lilleskole tog det første spadestik til skolens nye ’Væksthus’. Det opføres i glas, sten og træ og skal indeholde 4 klasseværelser og masser af spændende aktiviteter med blandt andet træer, planter og humlebier. Foto: Claus Beyer

Fremtidens klasseværelser:

Hillerød Lilleskole bygger i glas, sten og træ

På Hillerød Lille Skole designes og opføres nu et innovativt bud på fremtidens skolebyggeri. Byggeriet skal danne ramme om høj trivsel, høj indlæringskapacitet og gode indeklimaforhold for børn, unge og voksne

Af
Af Claus Beyer

Det nye byggeri på Hillerød Lilleskole hedder Væksthuset og bliver på hele 600 kvadratmeter. Det er resultatet af skolens proces med nytænkning af fremtidens fysiske undervisningsrammer i forbindelse med skolens udvidelse.
”Vi har netop modtaget byggetilladelse, til stor begejstring for alle, og eleverne kan næsten ikke vente til byggeriet står klar inden for det næste halve år. De har været en del af processen, og glæder sig meget til at flytte ind”, fortæller skoleleder Sanne Wiedemann.
Fredag eftermiddag var alle skolens børn og voksne samlet ude på plænen bag Lilleskolen, hvor det nye Væksthus skal opføres. Kort forinden havde Sanne Wiedemann orienteret alle om det nye byggeri og klokken 10 var man klar til at tage det første spadestik. Det var Benjamin Stefanowski fra 8. klasse der sikkert gravede hul i jorden og kastede jorden højt op i luften til stor jubel hos de mange skolebørn. Allerede mellem jul og nytår går byggeriet af Væksthuset i gang.

Fik du læst: "Hurtigere internet: Alsønderup, Hillerød og Hammersholt får gavn af bredbåndspulje"

Sydlandsk stemning

Hillerød Lille Skoles nye bygning etableres som et stort væksthus med facader i både glas, sten og træ – en unik konstruktion som er inspireret af 'Glashuset' i Helsinge. Bygningen vil bestå af fire delvist indbyggede og fuldt isolerede bygninger, som rummer undervisningslokaler, garderobe, toiletter og depot. I væksthusets indre have er der træer, planter, humlebier og mulighed for lange vækstperioder i en sydlandsk stemning.
Væksthuset giver således mange muligheder for hverdagens liv og undervisning og er tænkt som et multianvendeligt rum, der også er med til at give en forståelse af naturens foranderlighed og potentialer. Rummet vil kunne noget forskelligt afhængig af vejret og årstiderne, og oven på de isolerede bygninger etableres tagterrasser og haver.

Skitse af det 600 kvadratmeter store Væksthus.

Skitse af det 600 kvadratmeter store Væksthus.

Bæredygtighed og trivsel

Bæredygtighed har det været en naturlig del af designet i den nye bygning. Der etableres solceller og regnvandsopsamling, og den passive solvarme udnyttes til opvarmning af klasseværelserne og, via varmeveksler, til nedkøling i sommerhalvåret.
”Skolens rammer skal understøtte elevernes høje trivsel og den spændende undervisning, og bygningen byder på helt nye muligheder; bl.a. oplevelsen af at være ude – også når man er inde. Med Væksthuset understøtter vi en ikke-iscenesat adgang til naturen i hverdagen i en flydende og ubemærkede overgang mellem inde- og udeundervisning”, fortæller Sanne Wiedemann om de nye rammer.

Smidig og professionel sagsbehandling

”Vi er lidt forud for tidsplanen, fordi sagsbehandling fra Hillerød Kommune har været smidig og professionel. Vi oplever i det hele taget en god dialog om og interesse for Væksthuset. Men det er også et spændende byggeri med helt nye muligheder”, siger hun.
Med Væksthuset håber skolen at inspirerer til nye undervisningsrammer og at styrke det natur- og biovidenskabelige undervisningstilbud med sparring og nytænkning mellem landets grundskoler. CBO

null

Publiceret 15 December 2017 14:00