Kirsten Jensen bliver som bekendt borgmester i Hillerød de næste fire år.

Kirsten Jensen bliver som bekendt borgmester i Hillerød de næste fire år.

Sådan ser de nye udvalg ud:

Se hvilke politikere der fik formandsposterne

Formands- og udvalgsposterne er nu fordelt

Så er partierne blevet enige om, hvem der skal sidde i forskellige udvalg, og hvem der indtager formands- og næstformandsposterne de næste fire år.

Borgmester: Kirsten Jensen (S)
1. og 2. viceborgmester:
Klaus Markussen (V), 1. viceborgmester
Peter Lennø (DF), 2. viceborgmester
Fik du læst: Efter 21 år: Palle lukker og slukker

Økonomiudvalget (ni medlemmer):
1. Kirsten Jensen (S)
2. Klaus Markussen (V)
3. Jamil Cheheibar (S)
4. Søren P. Østergaard (V)
5. Christina Thorholm (R)
6. Peter Frederiksen (V)
7. Peter Langer (SF)
8. Mette Thiesen (NB)
9. Peter Lennø (DF)

Udvalget for Arkitektur, Byplan og Trafik (fem medlemmer):
1. Dan Riise (V) (formand)
2. Mie Lausten (S) (næstformand)
3. Øzgen Yücel (V)
4. Lars Ole Skovgaard Larsen (V)
5. Peter Langer (SF)

Udvalget for Børn, Familie og Unge (fem medlemmer):
1. Peter Frederiksen (V) (formand)
2. Christina Høi Skovdal (S) (næstformand)
3. Jørgen Suhr (R)
4. Mette Thiesen (NB)
5. Annette Rieva (V)

Udvalget for Erhverv, beskæftigelse og Turisme (fem medlemmer):
1. Thomas Elong (V) (formand)
2. Vivi Wøldike (S) (næstformand)
3. Dorte Meldgaard (K)
4. Søren P. Østergaard (V)
5. Tue Tortzen (Ø)

Udvalget for Omsorg og Livskraft (social- og seniorområdet. Fem medlemmer):
1. Christina Thorholm (R) (formand)
2. Susanne Due Kristensen (S)
3. Peter Lennø (DF)
4. Ingo Hvid (S)
5. Annette Rieva (V)

Udvalget for Natur, Miljø og Klima (fem medlemmer):
1. Louise Colding Sørensen (S) (formand)
2. Lars Ole Skovgaard Larsen (V)
3. Thomas Brücker (S)
4. Dragan Popovic (V)
5. Tue Tortzen (Ø)

Udvalget for Kultur og Fritid (fem medlemmer):
1. Rikke Macholm (SF) (formand)
2. Dragan Popovic (V)
3. Christina Høi Skovdal (S)
4. Louise Colding Sørensen (S)
5. Dorte Meldgaard (K)

Udvalget for Idræt og Sundhed (fem medlemmer):
1. Hanne Kirkegaard (V) (formand)
2. Thomas Brücker (S) (næstformand)
3. Dragan Popovic (V)
4. Øzgen Yücel (V)
5. Vivi Wøldike (S)

Folkeoplysningsudvalget (tre medlemmer, tre stedfortrædere):
1. Susanne Due Kristensen (S) (formand)
2. Peter Lennø (DF)
3. Thomas Elong (V)

1. Ingo Hvid (S) (ST)
2. xx (ST)
3. xx (ST)

Børn og Unge-udvalget (to medlemmer, to stedfortrædere):
1. Lars Ole Skovgaard (V)
2. Ingo Hvid (S)
1. Susanne Due Kristensen (ST)
2. xx (ST)

§ 17, stk. 4-udvalg om borgerinddragelse (fem medlemmer):
1. Øzgen Yücel (V) (Formand)
2. Anette Reiva (V)
3. Søren Østergaard (V)
4. Mie Lausten (S)
5. Ingo Hvid (S)

§ 17, stk. 4-udvalg om forebyggelse af bandevirksomhed (fem medlemmer):
1. Jamil Cheheibar (S) (formand)
2. Peter Frederiksen (V)
3. Thomas Elong (V)
4. Dorte Meldgaard (K)
5. Vivi Wøldike (S)

Hillerød Forsyning Holding A/S (seks medlemmer):
1. Klaus Markussen (V) (formand)
2. Jamil Cheheibar (S) (næstformand)
3. Susanne Due Kristensen (S)
4. Tue Tortzen (Ø)
5. Dan Riise (V)
6. Jakob Bring Truelsen (V, ikke valgt til byrådet)
OBS: Det fremgik først fejlagtigt, at Thomas Brücker skulle være medlem af udvalget til forebyggelse af bandevirksomhed, men det er Dorte Meldgaard som er fjerde medlem. 

Klaus Markussen indtager viceborgmesterposten og bliver formand for Hillerød Forsyning.

Klaus Markussen indtager viceborgmesterposten og bliver formand for Hillerød Forsyning.

Peter Lennø fra DF bliver andenviceborgmester.

Peter Lennø fra DF bliver andenviceborgmester.

Publiceret 07 December 2017 09:00