Arkivfoto: Jeanette Hougaard

Arkivfoto: Jeanette Hougaard

Afgørelse efter næsten tre år:

Klimapark baseret på ulovligt grundlag

Længe ventet afgørelse fra Planklagenævnet overhæver kommunens tilladelser i Solrødgård

Efter to år og 10 måneders ventetid er Planklagenævnet endelig kommet med en afgørelse omkring klima- og miljøparken Solrødgård i Hillerød - og den falder ikke ud til kommunens fordel.
Miljøparken er nemlig ifølge nævnet baseret på et ulovligt grundlag, skriver Frederiksborg Amts Avis.
Planklagenævnet har derfor ophævet kommunens tilladelser i det en milliard kroner dyre projekt.

Klage fra naturforening

Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød klagede tilbage i 2015 over Hillerød Kommunes tilladelser til Solrødgård, som blandt andet rummer et renseanlæg og en ændring af kommunens spildevandsudledning.
Men nu skal kommunen altså udarbejde en ny lokalplan, et nyt kommuneplantillæg og en ny miljøvurdering af projektet.
Det ærgrer borgmester Dorte Meldgaard (K), at det har taget nævnet så længe at nå frem til en afgørelse.
“Så anlægget er der og er taget i brug. Nu skal vi undersøge konsekvensen af den her afgørelse og finde ud af, hvad der skal til for, at vi kan lave en ny lokalplan for Solrødgård,” siger hun til amtsavisen.

Udledning af spildevand

Planklagenævnet har ophævet både lokalplan og kommuneplantillæg, fordi Hillerød Kommunes vurderinger af konsekvenserne for miljøet ifølge nævnet ikke er gode nok.
En del af projektet er nemlig at ændre på udledningen af renset spildevand fra renseanlæg i Hillerød Kommune, sådan at Havelse Å og Pøle vil få tilført andre mængder spildevand end i dag. Derfor skulle Hillerød Kommune som en del af plangrundlaget lave en miljøvurdering, der undersøger, hvordan ændringerne vil påvirke især Arresø og Roskilde Fjord. Og den miljøvurdering mener Planklagenævnet har væsentlige mangler, skriver amtsavisen.
Teknisk direktør i kommunen Lars Mørk oplyser til avisen, at Hillerød Kommune fik lavet miljøvurderingen af en ekstern rådgiver.

“Kan gøre det bedre”

I Danmarks Naturfredningsforening er der tilfredshed med afgørelsen:
“Nu har vi fået den rent juridiske vurdering af, om kommunen holder sig inden for loven. Og det gør den ikke. Der er ingen straf andet end at sige: Det må I kunne gøre bedre, og det er det, kommunen nu bliver sat til,” siger Ulrik Ravnborg til amtsavisen.

Forsinket pga. udflytning

I Planklagenævnet fortæller de til DR, at afgørelsen om Solrødgård er ikke den eneste, der er lang tid undervejs. De har en mængde ældre sager, der hober sig op, og aktuelt ligger sagsbehandlingstiden i gennemsnit på otte måneder, oplyser formand Carsten Munk-Hansen.
Sagspuklen skyldes en stor udskiftning i medarbejderstaben, da nævnet tidligere i år blev udskilt fra Natur- og Miljøklagenævnet og rykkede til Viborg som led i udflytningen af statslige arbejdspladser.
“Da man beslutter, at nævnet skal udflyttes, og til udflytningen sker, er der en del ansatte, der rejser, og det har givet anledning til forsinkelser,” siger han til DR.
Desuden overtog Planklagenævnet en del gamle sager, da det oprettet som selvstændigt nævn.

Publiceret 06 December 2017 15:00