Arkivfoto

Arkivfoto

Spidskandidater:

Her er det vigtigst at sætte ind for at forbedre forholdene for ældre

“Hvor er det vigtigst at sætte ind for at forbedre forholdene for de ældre i Hillerød Kommune?”
Det har Hillerød Posten spurgt kandidaterne om, inden kommunalvalget tirsdag. Læs deres svar her.

Klaus Markussen (Venstre):

“Vores ældre skal have den bedste pleje. De har været med til at skabe det samfund, vi har i dag. Derfor fortjener de en god seniortid med tryghed og nærvær som helt centrale værdier. Byrådet må ikke tro, at byrådet altid ved bedre. I Venstres vision er ældre i centrum i deres eget liv og skal være i centrum for kommunens aktiviteter. Derfor skal omsorg og pleje kombineres med flere forskellige tilbud at vælge mellem. Både hvad angår ældremad og personlig pleje. Og for valg af plejebolig ønsker Venstre flere valgmuligheder. Vi vil gerne, at næste plejecenter bliver et friplejecenter.”

Klaus Markussen.

Klaus Markussen.

Kirsten Jensen (Socialdemokratiet):

“Jeg mener, at det er i hjemmeplejen, skoen trykker mest. Her er arbejdsforholdene pressede, og det mærker borgerne. Jeg mener ikke, de svageste ældre skal betale for at få vasket tøj ude. Vi har lige bevilget lidt flere penge til Hjemmeplejen, og det er jeg glad for, men der er et stykke igen, før det er godt nok. Vi har gode plejecentre i kommunen, og vi skal bygge ud, så der bliver plads til flere, og man ikke skal vente for længe på en plads. I dag har man virkelig brug for hjælp, når man kan få en plejecenterplads.”

Kirsten Jensen

Kirsten Jensen

Dorte Meldgaard (Konservative):

“I budgettet har vi aftalt at kigge på tre ting: muligheden for indførelse af rengøringsteams i hjemmeplejen/plejecentre, mere genkendelighed i ældreplejen og opnormering på hjælpemiddeldepotet. Jeg tror, vi skal passe på med at sætte for mange ting i gang på én gang. Både ansatte og borgere skal finde sig til rette med de nye løsninger. Når vi har fundet løsninger på det, og det er kommet godt i gang, kan vi kigge på, hvor der er et yderligere behov.
Derudover er det vigtigt, at vi får bygget flere plejeboliger – som vi også har besluttet med budgettet for 2018-21.”

Dorte Meldgaard

Dorte Meldgaard

Tue Tortzen (Enhedslisten):

“Det er meget vigtigt, at vi får bygget flere plejehjemspladser hurtigt, da der bliver flere ældre. Vore plejehjem er gode, men der er for få ansatte, så det er også vigtigt at få flere varme hænder. “

Tue Tortzen

Tue Tortzen

Peter Langer (SF):

“Faste teams i hjemmeplejen. Mange ældre bliver forvirrede og kede af det, når der konstant kommer nye mennesker i deres hjem. Det kan ikke undgås, at personale holder op og nye starter. Men det kan begrænses ved faste teams. En gruppe medarbejdere, der sammen hjælper en fast kreds af borgere.
Vi ønsker bedre normeringer på plejecentrene. Staten skal afsætte et ekstra beløb svarende til væksten i antallet af ældre, da en 85-årig i gennemsnit har brug for mere hjælp end fx. en 70-årig. Lige nu rækker pengene ikke til stigningen i antallet af ældre. Derfor skal der flere midler til.”

Peter Langer

Peter Langer

Christina Thorholm (Radikale):

“Vi skal sikre ældre medborgeres sundhed og trivsel, med mulighed for seniorboliger og aktivitets- og samværsmuligheder f.eks. med udvidelsen af Grønnegadecenteret. Det har stor betydning for livskraften, at man kan være aktiv langt op i årene.
For mennesker, som er syge, skal vi udvikle akuttilbud i samarbejdet med sygehuset og de praktiserende læger, så vi undgår de forebyggelige indlæggelser. Vi vil styrke mulighederne for at klare sig selvstændigt så længe som muligt, da det skaber livskvalitet. Det skal være lettere at få kontakt til visitationen eller til hjemmeplejen, hvis der opstår en nødsituation. Demensindsatsen skal i fokus.”

Christina Thorholm

Christina Thorholm

Elisabeth Stieper Tofte (Liberal Alliance):

“Der er store udfordringer med at sikre de ældre borgere en værdig og selvstændig dagligdag. Jeg mener, at der skal arbejdes med dialog og forventningsafstemningen mellem de ældre, pårørende og personale, og gerne inden der opstår problemer. Kender man hinanden og har en god dialog, løses problemer og konflikter lettere.
Det er centralt, at personalet bruger sin tid med den ældre og ikke med en kuglepen i hånden – unødvendigt administration skal væk. Desuden skal der kigges på, om personale belægningen er tilstrækkelig i spidsbelastningsperioderne, så de ældre får den nødvendige personlige pleje inden for rimelige tidsperioder morgen og aften.”

Elisabeth Stieper Tofte

Elisabeth Stieper Tofte

Mette Thiesen (Nye Borgerlige):

“Vi mangler plejeboliger. Her skal vi aktivt gå ind i et samarbejde med friplejehjem. Herved sikrer vi, at kommunen ikke ejer bygningerne og derved, at pengene kan gå til varme hænder i stedet for til mursten. Friplejehjem, der ikke serverer præfabrikeret mad, men dejlig hjemmelavet mad, som vores ældre gerne kan deltage i tilberedningen af. Et plejehjem, hvor kommunen ikke skal bestemme, om de ældre skal nyde en øl eller et glas rødvin til maden. Der skal være god tid til omsorg og nærhed. Hjemmeplejen skal deles op således, at hjemmeplejen kan bruge tiden der, hvor de er bedst – til omsorg og nærhed.”

Mette Thiesen.

Mette Thiesen.

Jan Jensen (Alternativet):

“At dømme ud fra de spørgsmål, som har været oppe på vælgermøderne, er der tre udfordringer, som mange ældre oplever i deres hverdag. For det første er det svært at komme rundt i kommunen, hvis man ikke har egen bil. Mange oplever den offentlige transport som en hæmsko i hverdagen. Det må vi finde løsninger på.
For det andet oplever mange, at dialogen med kommunen er en udfordring. Dette er ikke et særsyn, hvor individuelle behov møder et lovtungt system. Alternativet vil være nysgerrig på løsninger, der giver en reel dialog med den enkelte borger. Det er den enkelte borger, der er ekspert i eget liv.
Endelig er mange ældre aktive i foreningsliv og arbejder som frivillige. Derfor er rammerne for frivillighed af stor vigtighed”.

Publiceret 19 November 2017 19:00