Byrådets partier er uenige om, hvorvidt skatten skal sættes ned, og om hvorvidt man medregne en forventet befolkningsvækst i de kommende budgetforhandlinger. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Byrådets partier er uenige om, hvorvidt skatten skal sættes ned, og om hvorvidt man medregne en forventet befolkningsvækst i de kommende budgetforhandlinger. Arkivfoto: Jens Berg Thomsen

Politik:

Mange ønsker til kommende budget

Byrådets ni partier og en løsgænger fremlagde onsdag aften, hvad de vil kæmpe - og ikke kæmpe for- i budgetforhandlingerne om budget 2018-21

Svømmeundervisningen tilbage i skolerne. Gratis parkering i bymidten. Computere til folkeskoleelever. Skattenedsættelser. Flere pædagoger i daginstitutionerne.
Ønskerne til det kommende budget i Hillerød Kommune er mange, lød det fra politikerne i byrådet, som onsdag førstebehandlede budgettet.
Første taler var Venstres Klaus Markussen, som blandt andet vil sætte fokus på “de borgernære kerneområder” i de kommende forhandlinger. Partiet ønsker at genindføre svømmeundervisningen i skolerne, rulle forhøjelsen af egenbetaling for kørsel til dagcentre tilbage og have en standard for, hvor mange forskellige plejepersonaler man som ældre borger maksimalt skal forholde sig til.
Fik du læst: Protester mod ny spareplan: "Jeg er her for at vise politikerne, at det her ikke er i orden"
Til gengæld mener partiet, at der er behov for en ledelses- og administrationsreform i kommunen:
“Ser vi på kommunerne i Nordsjælland og sammenligner vores udgifter per indbygger til ledelse og administration, så bruger vi cirka 550 kroner mere per indbygger end gennemsnittet af kommunerne i Nordsjælland,” sagde han.
Ifølge Klaus Markussens beregninger er der dermed et potentiale til at spare mere end 27 millioner kroner om året på administration.
“Det er mange penge. Omsat til noget, vi alle sammen kan forholde os til, vil det betyde, at vi kan ansætte 57 flere lærere eller 73 flere social- og sundhedshjælpere uden at skulle spare på servicen eller kvaliteten på de borgernære seviceområder,” sagde han og mente, det blot handler om at være lige så effektive, hvad angår ledelse og administration, som gennemsnittet af nabokommunerne.


Borgernære opgaver

Socialdemokraternes Kirsten Jensen var dog skeptisk over for, om det var muligt at spare så mange millioner på administration:
“Når vores administration har den størrelse, den har, - og i øvrigt er den blevet reduceret mange år i træk - så er det fordi, den har meget at lave. Mange vil os noget, og mange virksomheder vil hertil og efterspørger hjælp. Så man kan nævne de 57 lærere - men man kan lige så godt nævne de 57 medarbejdere i jobservice eller i byggesagsafdelingen - hvem kan man sige farvel til? Administrationen løser også borgernære opgaver,” sagde hun.
Socialdemokraterne vil i budgetforhandlingerne pege på behovet for cykelstier, udbygninger af børnehaver og nye plejeboliger. De ønsker også blandt andet computere til folkeskoleeleverne og en akuttelefon til mennesker med sindslidelser.

Plejecentrene står til at blive skånet i budgetforhandlinger, lader det til efter partiernes budgettaler onsdag. Arkivfoto

Plejecentrene står til at blive skånet i budgetforhandlinger, lader det til efter partiernes budgettaler onsdag. Arkivfoto

Behov for udvikling

Konservatives Bente Claudi sagde, at partiet også godt kunne have ønsket sig et større råderum i budgettet. 
“For der er behov for udvikling flere steder, på daginstitutioner, boliger til de ældste og ja, rækken er uendelig,” sagde hun og påpegede, at partiet ikke bryder sig om forslagene om nedskæringer på plejecentrene eller på nedskæringer i lærernes forberedelsestid. 
“Det må vi så arbejde på. Vi er konstruktive og håber, hele byrådet vil indgå kompromissser, så det ender med en bred aftale”.
Dansk Folkepartis Peter Lennø støttede Venstres tale, men mente alligevel ikke, der kan spares på det administrative personale:
“Det vil utvivlsomt have en negativ effekt,” sagde han.
DF vil også gå imod forslagene om at spare på demenspladser og plejehjem.
“En reduktion i antallet af demenspladser vil ramme fire ud af seks plejecentre med i alt seks stillinger. Det vil reducere beboernes livskvalitet, den hjemlige hygge og turene ud af huset. Det vil blive taget færre individuelle hensyn,” sagde han.

Forventet befolkningsvækst

Tue Tortzen fra Fælleslisten (Enhedslisten efter nytår) mente godt, at man i budgettet kan regne med en stigende befolkningsvækst, hvilket højrefløjspartierne opponerer mod, og hvilket var en af de helt store årsager til, at de forlod budgetforhandlingerne sidste år.
“Enhver ved, der kommer mange flere mennesker hertil. Men vi er alt for forsigtige i beregningerne. Vi regner alting med i udgifter, men ikke i indtægter. Så vi ved, pengene er der,” sagde han og mente, at kommunen ikke skal “spare sig fattig, men benytte muligheden for fremgang”.
Fælleslisten vil have flere pædagoger i institutionerne, bygge en ny folkeskole på den nuværende handelsskole, afsætte penge til plejecentre, etablere en ny p-plads i den vestlige del af byen og sætte flere penge af til cykelstier og trafiksikring. Derudover vil partiet blandt andet arbejde for at fremskynde planerne om at gøre Teglgårdssøen til badesø, bygge en skatebane på et kommende, kæmpe regnvandsbassin og styrke busdriften.
Rikke Macholm fortalte, at SF ikke vil støtte spareforslagene om nednormeringer på dagtilbud og plejehjem og om øget arbejdsbelastning for lærerne. SF vil bruge størstedelen af det råderum på 46 millioner kroner, som direktionen har afsat til forbedringer, til at ”tilbagekøbe” en stor del af finansieringsforslagene, sagde hun:
“Muligheden for vigtige, nye investeringer er ikke særlig stor”. 
SF mener godt, at man kan øge forventningerne om indkomstgrundlaget uden at være uforsigtig og vil prioritere at forbedre børns vilkår i dagtilbud og skoler, det forebyggende arbejde inden for ældreområdet og øget støtte til frivillighed og kultur, sagde hun.
“Der er mange ting, vi gerne vil have på vores ønskeliste, men vi må være realistiske og beskedne. Men vi vil i hvert fald sørge for de svageste grupper,” sagde Rikke Macholm, som ikke går ind for at nedsætte virksomhedernes særlige dækningsafgift til kommunen - en afgift både Venstre, LA og Nye Borgerlige vil have nedsat.
De Radikale vil også prioritere flere voksne i børnehaverne, sagde Christina Thorholm:
“Vores fremtid bygger på robuste, stærke og kloge børn, og en tidlig indsats gør den største forskel. Vi skal have en bedre normering i dagtilbuddene, bedre uddannelse af medarbejderne og flere besøg af en sundhedsplejerske”.


Mere plejekrævende borgere

Radikale vil også gerne have anonyme tilbud til unge med psykiske problemer, og flere ressourcer til sundhedscentret:
“Borgerne er meget mere plejekrævende og bliver udskrevet fra hospitalet 24 timer i døgnet. Der skal sygeplejersker til at varetage deres behov - det har medarbejderne virkelig råbt om hjælp til,” sagde hun og håbede også, at der kan afsættes penge til en ny, samlet skoletandklinik ved byskolen.
Christina Thorholm påpegede også, at der er et akut behov for penge til socialområdet, som er reguleret i forhold til befolkningsvæksten - og der mangler millioner allerede i år, sagde hun.


Skattelettelser

Nye Borgerliges Mette Thiesen var bekymret over dykket i kassebeholdningen og mente, at det “skal være slut med de klassiske velfærdsforringelser, som er en direkte saven i knoglen”. Hun vil i forhandlingerne blandt andet kæmpe for, at unge udviklingshæmmede fortsat kan komme i klubtilbuddet Levuk frem for kommunens eget tilbud, for bedre ældrepleje og for færre lukkeuger. 
Skattelettelser kan være vejen til at opnå mere velfærd, sagde hun:
“Skattelettelser og velfærd er ikke to modsætninger, som det fremgår i den evige klagesang fra de røde partier. Skattelettelser øger arbejdsudbuddet, og uden et øget arbejdsudbud kan vi ikke have vores velfærd. Det burde være helt almindelig sund fornuft,” sagde hun.
Partiet ønsker derudover blandt andet at fjerne p-afgiften i bymidten, sænke dækningsafgiften og bedre ældrepleje. Pengene skal bl.a. findes på administration og ledelse, sagde hun.
Liberal Alliance vil kæmpe for at sænke kommuneskatten og dækningsafgiften, som Marco Oehlenschläger i sin tale kaldte “skadelig” og “urimelig”. Partiet håber også at parkeringspladserne kan blive afgiftsfrie. Pengene kan blandt andet findes ved mindre administration, mindre tilskud til Café Slotsbio og Klaverfabrikken og fjernelse af klimakommuneaftalen.
Løsgænger Kim Hendry holdt sidste tale, og han sagde, han havde “hørt mange gode ting fra alle sider”. Men han vil selv prioritere dækningsafgift, at bibeholde Levuk-tilbuddet og få gratis parkering, sagde han.

Publiceret 01 September 2017 06:00