Specielt de svage børn kan blive overset i Hillerøds fritidsordninger, hvor der mangler tid til de enkelte barn, mener flertal af pædagoger i ny undersøgelse. Arkivfoto

Specielt de svage børn kan blive overset i Hillerøds fritidsordninger, hvor der mangler tid til de enkelte barn, mener flertal af pædagoger i ny undersøgelse. Arkivfoto

Pædagoger i fritidsordninger:

"Vi er mere gårdvagter end pædagoger"

8 ud af 10 pædagoger i Hillerød mangler tid til at være nærværende og drage omsorg over for børnene, viser ny BUPL-undersøgelse. Børneudvalgsformand mener også, normeringerne er for skrabede

“Man er mere 'gårdvagt' end pædagog”. “Tiden med de enkelte børn er langt fra tilstrækkelig”. “Man har ikke den ønskede mulighed for at gå i dialog med et barn”.
Sådan lyder det fra pædagoger i Hillerød i en anonym undersøgelse, som deres fagforening BUPL har udført omkring forholdene i Hillerøds fritidsinstitutioner. Undersøgelsen har BUPL lavet over hele landet her lige op til de budgetforhandlinger, som i mange kommuner betyder besparelser - også på børneområdet.
82 procent af Hillerøds skole- og fritidspædagoger svarer i undersøgelsen, at de dagligt eller flere gange om ugen mangler tid til at være nærværende over for børnene. 82 procent svarer ligeledes, at de mangler tid til at drage omsorg for børn, der ikke trives.
Svarene vækker bekymring hos Christa Thestrup, som er faglig sekretær i BUPL Nordsjælland og forhandlingsleder for Hillerød:
”Fritidsinstitutionerne skal skabe værdifulde og inkluderende fællesskaber for børn og unge. Det styrker børnenes trivsel og udvikling, hvilket også har stor betydning for deres skoleliv og læring. Jeg synes, det er meget bekymrende, at pædagogerne beretter om et fritidstilbud, der nærmere er opbevaring end et pædagogisk tilbud,” udtaler hun i en pressemeddelelse.
Generelt er fritidsområdet overset og under pres, her tre år efter skolereformen trådte i kraft, mener BUPL. Især de sårbare og udsatte børn kan blive overset i en travl hverdag, mener fagforeningen:
”Jeg frygter konsekvenserne for børnene og de unge, når de mister det fællesskab, fritidsinstitutionerne traditionelt har udgjort. Området er nedprioriteret, og det har især store konsekvenser for de børn, der ikke møder nærværende og trygge voksenrelationer andre steder,” udtaler Christa Thestrup.

Spareforslag

I Hillerød er der spareforslag i spil om at skære ned på budgettet til materialer i HFO (Hillerød Fritidsordning). Hvis politikerne vælger dette forslag, vil der altså være færre penge til materialer til kreative processer, legetøj og ture ud af huset.
Derudover er der også spareforslag i spil omkring en ekstra lukkeuge i HFO, så fritidsordningerne altså skal holde ikke bare to, men tre lukkeuger i sommerferien, dog med fællespasning i to af kommunens HFO'er.
Politikerne har også mulighed for at vælge et spareforslag, som øger pædagogernes tilsynstid med børnene - det vil sige skære ned på den tid, pædagogerne har til at forberede sig, tilrettelægge aktiviteter og evaluere undervisning i skolen.
Der er pressede normeringer i Hillerøds fritidsordninger, erkender formand for Børne- og Familieudvalget Rikke Macholm (SF):
“Jeg kan ikke sige andet, end at jeg giver BUPL ret i, at normeringerne er for lave i Hillerød. Det er udtryk for, at vi i mange år har skullet finde besparelser i kommunen, og det er blandt andet gået ud over vores HFO,” siger hun til Hillerød Posten.

“Et frirum”

Pædagogerne skal ikke føle sig mere som gårdvagter end pædagoger, siger hun:
“Bestemt ikke - det er ikke meningen. Børnene skal have et frirum i HFO'en, efter en skoledag, som jo er blevet længere. Men det betyder bestemt ikke, at vi ikke skal have et særligt øje for børn med særlige udfordringer. Dem skal vi have et særligt blik for og tid til. Lige nu har vi ikke normeringer, som er gode nok til, at pædagogerne kan gøre det så godt, som de gerne vil,” siger Rikke Macholm.
Hun håber personligt, at kommunens normeringer på børneområdet kan få et skub opad i de kommende budgetforhandlinger.
“Jeg håber, vi kan rette op på, det men jeg tør ikke love, at der sker noget på HFO-området. Men jeg satser på, det kan lykkes i dagtilbuddene - børnehaver og vuggestuer. Her må vi starte, og så må de større børn følge bagefter,” siger hun.
Rikke Macholm glæder sig over, at BUPL kommer med indlæg som dette her op til forhandlingerne.
“Det er jo på det her tidspunkt, de skal komme med det. Det har gjort indtryk på mig, og jeg håber også, det gør indtryk på de øvrige politikere”.

BUPL's undersøgelse
79 procent af pædagogerne svarer, at de ikke kan give den nødvendige støtte til sårbare og udsatte børn i fritidsinstitutionen dagligt eller flere gange ugentligt
68 procent af pædagogerne svarer, at der dagligt eller flere gange ugentligt er konflikter eller andre sociale problemer blandt børnene i fritidsinstitutionen, som de ikke har tid til at tage sig af
74 procent af pædagogerne svarer, at de må finde nemme måder at aktivere mange børn på, fordi der er for få medarbejdere i fritidsinstitutionen
88 procent af pædagogerne svarer, at der i mindre grad eller slet ikke er afsat tid til at planlægge og forberede det pædagogiske arbejde i fritidsinstitutionen
Undersøgelsen er lavet af BUPL fra 29. maj til 9. juni. I Hillerød har 52 pædagoger deltaget, hvilket giver en svarprocent på 35

Publiceret 24 August 2017 06:00