Byrådet forkastede muligheden for at gøre en grund ved Peder Oxes Allé klar til kræmmermarked. Nu er der ingen grunde, hvor kræmmermarkedet kan fortsætte efter 2018. Arkivfoto: Steen Tue Bjerborg

Byrådet forkastede muligheden for at gøre en grund ved Peder Oxes Allé klar til kræmmermarked. Nu er der ingen grunde, hvor kræmmermarkedet kan fortsætte efter 2018. Arkivfoto: Steen Tue Bjerborg

Politikere enige:

10 millioner kroner er for meget for ny kræmmer-grund

Alle byrådets politikere stemte for, at man ikke skal gå videre med at klargøre grund på Peder Oxes Allé til ny kræmmermarkedsplads. Nu skal slaget i stedet stå til efterårets budgetforhandlinger om støtte til ny kræmmermarkedidé

Ingen af politikerne i Hillerød byråd ønskede på mødet onsdag aften at gå videre med 10 millioner kroner stor investering i at gøre en grund på Peder Oxes Allé klar til, at kræmmermarkedet kan rykke ind der efter afholdelsen i 2018.
Dermed bliver der sat et punktum for markedets fremtid fra 2019.
“Det er svært at finde en ny, egnet plads, og den plads vi har fundet frem til, har mange begrænsninger og kan kun bruges få uger om året. Vi mener, det er meget at bruge 10 millioner skattekroner på et enkelt marked, uanset hvor stor en betydning det har,” sagde Socialdemokraternes Vivi Wøldike til mødet.
Ingen politikere modsagde den påstand. Rikke Macholm fra SF roste kræmmermarkedet for det flotte arbejde:
“Det har engageret en masse frivillige og givet et godt overskud. Så vi er glade for at have det. Men nu skal der laves byudvikling på grunden, og den million, de har investeret i at gøre pladsen bedre, skal de selvfølgelig have. Men det nytter ikke noget at bruge 10 millioner kroner på en ny plads, som kun kan bruges meget lidt, og som stadig skal være landbrugsareal,” sagde hun, og også Liberal Alliances Marco Oehlenschläger var enig:
“Der er ingen tvivl fra vores side om, at det havde været problematisk, hvis vi skulle anlægge en ny plads for så mange penge. Derfor er vi fuldt ud tilfredse med den løsning, der kommer nu”.

Alternativ løsning

Kræmmermarkedets bestyrelse har selv inden byrådsmødet udarbejdet et alternativt forslag, da de godt kunne se, at 10 millioner kroner at mange at bruge på en grund, som ikke kan benyttes af foreningerne fra oktober til august til andre arrangementer.
Forslaget går ud på, at kommunen - udover den million kroner som kræmmermarkedet allerede er blevet lovet som erstatning for Smørkildevej-grunden - investerer fire millioner kroner over fire år i markedet. Dette besluttede byrådet nu at sende videre til de kommende budgetforhandlinger.
Altså skal det afgøres til efteråret, om støtten til kræmmermarkedet skal indgå i budget 2018-2021. Forslaget er dog skrumpet til et anlægs-ønske i størrelsesordenen 1-3 millioner kroner som erstatning til kræmmermarkedet og til “videreudvikling af et levende kultur- og foreningsliv i Hillerød”.
Byrådet roste kræmmermarkedet og de frivillige for at have bidraget med så stort et overskud til kommunens foreninger. Og de roste bestyrelsen for deres alternative forslag:
“Vi skal finde en løsning i tæt samarbejde med bestyrelsen. For os er det vigtigt at finde en fremtidsholdbar løsning og finder frem til noget, som holder i mange år, både for kommunen og alle foreningerne, der er involveret,” sagde Venstres Hanne Kierkegaard.

Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Efterlyste konkretisering

Flere politikere efterlyste dog mere konkrete svar på, hvad det er bestyrelsen vil bruge pengene til. Stig Hansen fra Fælleslisten foreslog at købe en materielbank, som kunne bruges andre steder i kommunen til andre arrangementer også, så foreningerne kan bruge deres penge på “skæg og ballade i stedet for at leje grej”.
Rikke Macholm mente, hun havde brug for nogle mere konkrete ideer inden budgetforhanlingerne:
“Ellers er det som udgangspunkt underligt at give penge foreninger, når vi kunne give dem direkte til ungdomsarbejdet. Jeg vil gerne have uddybet deres tanker”.
Borgmester Dorte Meldgaard understregede, at det er for tidligt at gå konkret ind i, hvad konceptet skal være.
“Vi kan ikke garantere, at vi ved inden budgetforhandlingerne ved, hvad de præcist skal bruges til. Selvfølgelig er vi i dialog med kræmmermarkedet og Hillerød Byforum, men det er et koncept, der skaludvikles, og de har nogle ideer, som de gerne vil arbejde videre med”.

Arkivfoto: Redaktionen

Arkivfoto: Redaktionen

Vigtig for foreningerne

Radikales Christina Thorholm mente også, investeringen er vigtig for at sikre foreningernes indtjening:
“De penge betyder rigtig meget for vores foreninger. Det er et godt grundlag for, at de kan tjene penge ind i mange år fremover,” sagde hun.
Nu bliver der altså lavet et anlægsønske om 1-3 millioner kroner til kræmmermarkedets nye idé, og de penge skal politikerne forhandle om til efteråret.

Sagen kort
Hillerød Kræmmermarked bliver afholdt for 35. gang torsdag den 31. august til og med søndag den 3. september på en grund ved Smørkildevej på Roskildevej. Omkring 60.000 mennesker besøger markedet, der hvert år finder sted i uge 35.
Der er mulighed for at afholde kræmmermarkedet i 2018, hvor arealet dog vil være reduceret. Men derefter skal grunden bruges til byudvikling af Hillerøds nye bydel Favrholm, som skal skyde op omkring Nyt Hospital Nordsjælland. Hospitalet skal bygges nord for Overdrevsvejen.
Siden 2011 er det blevet diskuteret, hvor kræmmermarkedet kan flytte hen, når grunden skal byudvikles. Flere grunde har været i spil - blandt andre området ved Bjerggården for enden af Frederiksværksgade og grunde i Freerslev, Gørløse og Tulstrup.
Den eneste grund, som er værd at gå videre med, er et kommunalt ejet jordstykke ved Peder Oxes Alle. Men det er en del af en grøn kile og kan derfor ikke rumme yderligere arrangementer end kræmmermarkedet. Faste anlæg kan ikke placeres syd for Peder Oxes Alle af hensyn til langdyssen Rokkestenen som kulturarv. Arealerne på hver side af Peder Oxes Allé er i Kommuneplan 2013 udlagt til landzone og indgår som natur- og rekreativt friluftsområde i Kjeldsvangkilen, en af de fire store grønne landskabskiler i Hillerød. Samtidig vil det koste 10,435 millioner kroner i tilslutningsafgifter, forundersøgelser, entreprenøromkostninger, rådgiverydelser, byggesagsbehandling med mere, har forvaltningen klargjort.
Man har ledt efter en grund i kommunen, hvor der både kan afholdes kræmmermarked, cirkus, bil-træf, koncerter med videre. Grunden skal være på ca. 25 hektar og være nær en større vej, som kan rumme trafikken.

null

Publiceret 22 June 2017 12:00