Legepladsen på Posen bliver udvidet. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Legepladsen på Posen bliver udvidet. Arkivfoto: Mette Dolmer Thygesen

Politisk enighed:

Her skal million-legeplads bygges

Politikerne er enige om at placere Hillerøds nye legeplads ved siden af den nuværende på Posen

Efter flere års tilløb, debat og undersøgelser er der nu politisk enighed om, hvor den kommende legeplads i Hillerøds bymidte skal ligge.
Tilbage i 2015 afsatte politikerne i budgetaftalen en million kroner til at bygge en ny legeplads, men siden har debatten bølget om, hvorvidt legepladsen bedst bliver placeret på Torvet, på Posen, som sti gennem Slotsgade eller i Støberihallens gård. Men tirsdag og onsdag meldte både Børne- og familieudvalget og Miljø- og teknikudvalget positivt tilbage på forvaltningens melding om, at legepladsen skal samtænkes med den nuværende legeplads på Posen.
“Vi har peget på Posen hele tiden, for vi synes, det er den rigtige placering, centralt i byen,” siger børneudvalgsformand Rikke Macholm fra SF.
Også i teknikudvalget bakkede de op, fortæller næstformand Louise Colding Sørensen (S):
“Posen ligger centralt i byen, og ideen med legepladsen er både, at det skal være et fedt sted at komme med sine unger, men også at den skal fungere som et trækplaster for byen og handlen. Derfor er Posen mere ideel end at putte legepladsen ind bag Støberihallen,” siger hun og mener samtidig, at den nuværende legeplads er mest velegnet for de helt små børn og generelt er lille.

Krav fra slottet

For at yderligere arealer af Posen kan inddrages som legeplads, kræver det, at ændringerne godkendes af Det Nationalhistoriske Museum på slottet. De har meldt ud, at “de ikke vil stå i vejen for, at Hillerød kommune anlægger en større legeplads på Posen,” beskriver forvaltningen det i sagsfremstillingen.
De stiller dog krav til, at legepladsen skal placeres ved den nuværende legeplads, og at den skal være i nogenlunde samme materialevalg, og der skal ikke være for meget “stål og asfalt” i legepladsen. Det nye inventar må heller ikke blive for højt. Det Nationalhistoriske Museum skal fremover inddrages i hele processen.
Disse krav accepterer politikerne, og i Børne- og familieudvalget var politikerne enige om, at den kommende legeplads skal have et kulturelt fokus, siger Rikke Macholm:
“Vi vil gerne have en legeplads, der spiller sammen med slottet og matcher den legeplads, der er der i forvejen. Vi vil gerne bygge den op over et tema som for eksempel riddere eller slotte, så det tager udgangspunkt i, hvad børn synes, er sjovt”.
To politiske repræsentanter, Lars Ole Skovgaard Larsen (V) og Christina Høi Skovdal (S), kommer nu med i projektgruppen.
Derefter skal gruppen mødes i april og tage stilling en konkret opgavebeskrivelse med henblik på et udbud. Herefter skal et legepladsfirma udpeges i maj/juni, og projektet godkendes i juli/august. Efterfølgende vil der være en politisk godkendelse af planen, samt udarbejdelse af byggetilladelse og igangsættelse af produktion af legeredskaberne, inden legepladsen endeligt kan anlægges.

null

Publiceret 06 April 2017 06:00