Cykelforbundet Hillerøds formand, Leni Blensø, kæmper for at kommunen skal sikre cyklisterne på Holmegårdsvej. “Det er byens farligste vej for cyklister og derfor vælger jeg lige at trække cyklen. Trafikken er tæt og der køres stærkt på denne vej,” sagde hun til Hillerød Posten. Foto: Claus Beyer

Cykelforbundet Hillerøds formand, Leni Blensø, kæmper for at kommunen skal sikre cyklisterne på Holmegårdsvej. “Det er byens farligste vej for cyklister og derfor vælger jeg lige at trække cyklen. Trafikken er tæt og der køres stærkt på denne vej,” sagde hun til Hillerød Posten. Foto: Claus Beyer

“Holmegårdsvej er Hillerøds farligste strækning”

Hillerød Kommune bør omgående sætte fokus på sikkerheden på Holmegårdsvej, både for cyklister, bilister og forgængerne, siger Cyklistforbundet til Hillerød Posten

Af
Af Claus Beyer

Cyklistforbundets afdeling i Hillerød afleverede tilbage i april 2015 en ønskeliste til Hillerød Kommune, hvor man opfordrede kommunen til at kigge nærmere på flere 'sorte pletter' for cyklisterne i den indre by, heri blandt Holmegårdsvej.
En 62-årig cyklist døde lørdag 24. december på Rigshospitalet, efter at han fredag morgen klokken 9.24 blev påkørt på den farlige strækning på Holmegårdsvej.
Det smalle, afmærkede cykelfelt er fyldt med indkørselsramper, riste og affald.
Hillerød Posten mødte Cyklistforbundets lokale formand, Leni Blensø på Holmegårdsvej, og hun fortæller:
”Vi har fortsat mange ønsker til forbedringer af cyklisternes vilkår i det indre Hillerød og her har Holmegårdsvej absolut første prioritet. Strækningen er den farligste i Hillerød på grund af det smalle område til cyklisterne (67,5 cm red.), bilerne kører ofte meget stærkt, da det er en ind- og udkørselsvej til centrum af byen. I det afmærkede cykelområde i begge sider er der samtidig mange forhindringer og masser af affald som blade og grene. Dertil er cykelkantbanen i meget dårlig forfatning med mange huller. Vi vil opfordre, og har faktisk gjort det i cirka 25 år, Hillerød Kommune til at sætte denne strækning ind som en absolut første prioritet, så man hurtigst muligt kommer i gang med at sikre cyklisterne på denne strækning. Det bør ske i 2017,” siger Leni Blensø.
Hun understreger, at ulykken i julen ikke er bilistens skyld – det var efter vidnernes oplysning en uundgåelig påkørsel.
”Men bedre og mere sikre forhold kunne måske have forhindret den tragiske ulykke, Den stakkels ulykkescyklist har sandsynligvis slået et slag uden om nogle af de forhindringer, der er i cykelkantbanen,” siger Leni Blensø.

Forholdene er dårlige

”Hillerød kommune har gjort et stort arbejde for at sikre cyklisterne i mange områder af Hillerød, men nu skal der altså ses nærmere på forholdene i centrum af byen. Vi har også ønske om, at kommunen hurtigst muligt finder løsninger andre steder, som eksempelvis Tamsborgsvej, den øvre del af Milnersvej, og Helsingørgade fra Bakkegade til Irma samt flere steder, men som sagt, Holmegårdsvej kan ikke ske hurtigt nok. Vi håber i Cyklistforbundet Hillerød, at vi sammen med kommunen kan finde den optimale løsning på strækningen, så sikkerheden kommer i top, både for cyklisten, bilisten og for forgængerne,” siger Leni Blensø, da Hillerød Posten mødte hende på Holmegårdsvej, hvor hun valgte at trække med cyklen på grund af det tætte trafik.

Denne rist er placeret helt inde ved kantstenen - andre steder er den midt i cykelfeltet. Foto: Claus Beyer

Denne rist er placeret helt inde ved kantstenen - andre steder er den midt i cykelfeltet. Foto: Claus Beyer

Behøver ikke at blive dyrt

”I dag er det et fortov på 185 cm – et cykelfelt på 67,5 cm. Hvis man fjerner brostenene i fortovet – både de yderste, dem i midten og dem ind mod hækkene – så kan man udvide cykelfeltet, et ønske kunne være en fordeling på 125 cm fortov og 127 cm cykelfelt. Dette alene vil betyde en væsentlig større trafiksikkerhed for cyklisterne og så vil det give bilisterne bedre overblik og ro,” fortsætter Leni Blensø, og kigger man på brugen af både fortov og cykelfelterne i begge retninger, så er der ingen tvivl om, at der er mange flere cyklister end fodgængere på Holmegårdsvej.
”Vi får hele tiden at vide fra politikerne, at kommunen ikke har penge nok og at de skal spare op til Holmegårdsvej. Det er et dyrt projekt at sikre cyklisterne på Holmegårdsvej, siger politikerne. Derfor er der andre områder de ønsker at arbejde videre med først. Men det er jeg slet ikke enig i, det behøver ikke at blive så dyrt. Men hvis det bliver så dyrt som de ønsker det, så kan det undre mig, at kommunen ikke allerede er begyndt at lægge penge til side til Holmegårdsvej, den har som sagt været til debat igennem de 25 år, hvor jeg har været cykel-politisk aktiv her i Hillerød. For to år siden blev en kvindelig cyklist kørt ned og blev alvorligt kvæstet, i år mistede en 62-årig mand livet – hvor mange alvorlige ulykker skal der ske?,” slutter Leni Blensø.

De mange indkørselramper tager flere steder op til halvdelen af cykelfeltet, der i forvejen kun er 67,5 cm bredt. Foto: Claus Beyer

De mange indkørselramper tager flere steder op til halvdelen af cykelfeltet, der i forvejen kun er 67,5 cm bredt. Foto: Claus Beyer

null

Publiceret 04 January 2017 07:00