Foto: Mdt

Foto: Mdt

Sundhedsplejerske:

Forældreforløb er ligestilling for mænd

Sundhedsplejerske og projektleder på 'Familieiværksætterne' Vibeke Selch Laursen fra Hillerød Kommune, svarer her på et nogle spørgsmål om projektet, som tilbydes i Hillerød, Furesø, Gribskov, Hørsholm, Helsingør og i løbet af næste år også i Halsnæs kommuner. Kommunerne arbejder sammen på tværs i et netværk, som mødes jævnligt – sammen med vicechefjordemoder fra Nordsjællands Hospital - for at erfaringsudveksle og udvikle tilbuddet.

Hvorfor er dette projekt bedre, end at forældrene går til jordemoder, sundhedsplejerske osv. som før?
"Det er bedre, fordi det indrager både far og mor i forældreskabet. Mange af vores andre tilbud foregår i dagtimerne, hvor faderen ofte er på arbejde og derfor ikke hjemme. Her mødes vi kl. 17-19 om aftenen, hvor alle kan deltage. Samtidig er vi sundhedsplejersker vant til at formidle en meget bred viden, og det er vi også uddannet til. Men her kommer der nogle personer, som har en eksakt viden om deres felt. De fagpersoner kan deltagerne så tale til, indgå i en dialog med og stille spørgsmål til. Og det er også en styrke, at det foregår i en gruppe, hvor deltagerne kan lytte til, hvad de andre har af spørgsmål og meninger. Dermed kan de selv tænke nye tanker og blive nysgerrige på tingene".

Hvorfor er det så vigtigt at få mændene med i tilbuddet?
"I forældreskabet er der to parter, og de skal have samme mulighed for at få informationer omkring, hvad der er vigtigt i deres familie. Det skal ikke være mor, der bare er sendebud for forskellige rådgivninger. Vi taler jo meget om ligestilling i dag, og her hander det om mændenes ligestilling - at begge parter bliver budt ind i det."

Hvordan får man alle, også de knap så ressourcestærke til at deltage?
"Det er noget, vi arbejder med, både i Hillerød og regionalt og nationalt. Vi skal sikre, at familierne føler sig godt tilpas, når de kommer, og har lyst til at melde sig. På nogle hold lykkes det, på andre hold knap så godt. Som professionelle har vi et stykke arbejde, der skal gøres, for at koble alle deltagere sammen, så alle har lyst til at blive der og få noget af det. Vi har et håb om inkludere alle Hillerøds førstegangsfamilier, men det tager tid at få alle med, og det er en proces, vi er i nu. Forhåbentlig vil alle, når de får deres første barn, automatisk sige 'ja tak, det vil vi selvfølgelig gerne', også når det bliver mere kendt.

Hvordan kan man få de tosprogede familier med?
"Det sproglige er vores største udfordring – at det foregår på dansk. De familier, som ikke er funderet på dansk, kan ikke på samme måde indgå i dialog. Så der er vi i tænkeboks for at finde ud af, hvad der skal til for at fange dem”.

null

Publiceret 14 December 2016 06:45